Hledej | SearchWeb SK ČR

Jsme souborný elektronický katalog, který soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících českých knihoven a institucí. V současné době obsahuje cca 6,5 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů, seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí apod.) a v samostatné databázi články.

The Union Catalogue is an eletronic catalogue which contains a list of collection held by participating libraries and other public institutions of the Czech Republic. Currently holds approx. 6,5 milion records of monographs, special documents, serials (journals, anthologies, proceedings, etc.) of foreign and domestic origin, and articles in a separate database.