Hledej | SearchWeb SK ČR

Jsme souborný elektronický katalog, který soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících českých knihoven a institucí. V současné době obsahuje více než 6 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů, seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí apod.) a v samostatné databázi články.

The Union Catalogue is an eletronic catalogue which contains a list of collection held by participating libraries and other public institutions of the Czech Republic. Currently holds more than 6 milion records of monographs, special documents, serials (journals, anthologies, proceedings, etc.) of foreign and domestic origin, and articles in a separate database.