Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Knihovny spolupracující na budování Souborného katalogu ČR formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 31.10.2017)
 • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.10.2017)

Seřazeno podle sigel přispívajících knihoven.
Tabulka seřazená podle sídla přispívající knihovny je dostupná: v archivu

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2017 Z toho dávek seriálů v roce 2017
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2472916 2096937 290 237
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 18872 11839 11 2
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 491819 412079 30 19
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 73811 49312 38 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 428581 238729 95 0
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 114446 71513 19 17
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 130845 91268 21 21
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 175332 52659 42 0
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 243167 84489 85 12
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 173036 113407 77 14
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 4332 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 26423 15805 43 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 15700 3243 85 0
ABB005 imp opravy CERGE-EI - Knihovna 22915 12229 0 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 36020 17860 45 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 14206 6433 30 0
ABB013 imp opravy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17305 11106 0 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 9612 3227 37 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6079 3847 1 0
ABB018 imp opravy Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3916 992 42 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 22399 10361 44 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 33646 18677 74 0
ABB029 imp opravy Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 44483 26256 24 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 22642 13848 46 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8197 4444 8 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 110090 35479 86 0
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8017 3082 11 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 9067 4737 23 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3295 1695 4 0
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20554 6189 37 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 15410 9998 28 0
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6441 4126 1 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 6249 1841 48 0
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10583 4705 0 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 13885 5374 36 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4110 2226 12 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 19 0 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 3022 1392 19 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1587 503 0 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 11184 4381 61 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 89894 19707 45 0
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3647 1912 11 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 2746 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 20438 9374 55 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7227 3888 13 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 38766 9433 48 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 13917 4260 52 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 9499 4913 31 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 14277 8965 25 0
ABB503 imp opravy Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - Útvar vědeckých informací - Knihovna 3225 1603 8 0
ABC004 imp opravy Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 2060 710 2 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2564 887 4 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 62432 47213 11 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 35166 25078 0 0
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 27521 10672 13 0
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 1059 136 0 0
ABC048 imp opravy Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 3822 211 17 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 11918 7961 46 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 6069 4071 1 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 2081 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 235459 174269 9 1
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 28514 11674 11 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 81310 35645 11 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 29952 16824 11 0
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 10285 5729 11 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 5894 935 11 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 19973 16252 13 0
ABD010 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 27728 22814 6 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 12865 8474 11 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 30788 24132 11 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 4555 0 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4661 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2282 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 8292 4919 5 0
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 11262 4963 11 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 4510 1352 45 4
ABD026 imp opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 23577 3772 6 4
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 44714 23831 11 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 0 25 6 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 19148 15090 11 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 25308 19421 11 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 32953 22844 11 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 67557 47405 11 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 56348 54610 10 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3246 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 8807 3585 10 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 23768 18228 1 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 55852 31270 11 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 71855 36435 11 0
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 9134 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 345 0 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 8441 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7754 4235 7 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 812 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 98 12 0 0
ABD170 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 11525 8326 12 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 13899 6785 16 12
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 80490 43171 14 0
ABE045 imp opravy Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 2306 483 3 3
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 1011 510 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3176 1785 0 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 976 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 1589 0 0 0
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 2192 0 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 5697 2276 18 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 1951 0 0 0
ABE308 imp oprava Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 22356 9856 19 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 88336 51215 10 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 58822 35618 25 10
ABE315 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze - oddělení dokumentace a knihovny, odbor evidence, dokumentace a IS 659 0 0 0
ABE320 imp opravy Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 10755 2299 11 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 37030 22950 12 8
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 24776 6444 10 0
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3186 0 0 0
ABE343 imp opravy Národní archiv - Knihovna 13856 1143 26 4
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 364 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 7884 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 11952 10765 19 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 65906 43428 15 0
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10620 5749 1 2
ABE461 online online Židovská obec v Praze - Knihovna 5009 0 0 0
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 342322 101552 13 2
ABG312 imp opravy JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 3365 574 7 6
ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 32102 310 7 0
ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 7127 86 6 2
ABG505 imp opravy Městská knihovna Čelákovice 5735 76 10 0
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 454 0 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 1560 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 19387 319 11 0
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 4806 198 2 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 5475 165 0 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 8667 98 0 0
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 25023 339 12 0
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 13313 511 7 0
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 1176159 498178 263 70
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 11050 4881 38 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1290 417 4 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14928 4047 29 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 443 80 0 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 12349 6859 35 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 6139 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6066 2070 5 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4635 2455 5 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 789 253 16 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 189545 1 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 15103 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 55028 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 58101 1 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 28494 14153 20 0
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 1786 102 7 2
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 64004 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 759 220 11 0
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 12074 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 24051 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 953 382 7 0
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 2985 1096 9 2
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 2426 340 8 2
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 659 293 2 0
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 37826 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 5228 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 2980 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 1779 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 14965 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 275612 9 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 2500 767 10 2
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 518 232 5 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1676 1055 2 0
BOD118 viz BOD114 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Středoevropský technologický institut 58 0 0 0
BOE016 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně - knihovna 1252 0 0 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1352 174 1 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 63674 36206 3 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 43797 10924 12 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 1321 269 1 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 4451 2368 5 0
BOE452 imp opravy Konvent minoritů v Brně - knihovna 7473 6499 0 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1697 350 2 0
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 39329 2426 9 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 39781 733 2 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 380 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 36559 849 13 0
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 14870 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 12244 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 33080 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 6345 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1399 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 5636 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 5158 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 4355 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 1277 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1967 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 25696 686 2 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 418667 114672 204 61
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 37397 24806 43 7
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3740 557 9 0
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 113412 35886 41 0
CBE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 414 0 0 0
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 3184 62 3 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 3184 62 9 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 3184 62 64 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 3184 62 9 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 3184 62 8 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 3184 62 5 0
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 3184 62 0 0
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 3184 62 0 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 3184 62 23 0
DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 3184 62 3 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 3184 62 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 3184 62 3 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 3184 62 0 0
FME301 imp opravy Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 3184 62 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 3184 62 7 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 3900 50 1 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 20570 1843 3 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 4914 122 2 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 4068 98 3 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 7269 141 3 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 64718 1631 44 0
HBG501 imp opravy Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 3294 89 30 0
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 209488 34462 182 39
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 32517 14087 10 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 2740 1 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 3224 710 0 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 32955 774 37 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 368 30 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2726 285 0 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 30041 345 7 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 30041 345 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 30041 345 0 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 30041 345 15 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 30041 345 5 0
CHG505 opravy opravy Městská knihovna Aš 30041 345 3 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 37790 1265 11 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 14068 140 5 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 1172 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 1325 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 1098 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8518 3931 7 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 5187 570 38 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3430 480 0 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 27692 57 4 0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 5520 67 9 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 503 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 6412 1387 2 0
JIE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Telči - knihovna 402 0 0 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 93175 2026 19 0
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 19809 386 11 14
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4466 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 2603 640 2 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 11061 1213 3 0
KAG501 viz.KAG001 viz.KAG001 Městská knihovna Rychvald 226 0 0 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 20609 442 12 0
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 103895 9667 11 0
KAG504 viz.KAG001 viz.KAG001 Město Petřvald - knihovna 526 0 0 0
KAG505 viz.KAG001 viz.KAG001 48014 49505 1739 38 0
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 4655 581 6 0
KAG507 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Petrovice 190 0 0 0
KAG508 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Chotěbuzi 51 0 0 0
KAG509 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Albrechticích u Českého Těšína 335 0 0 0
KAG510 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Doubrava 97 0 0 0
KAG511 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Dětmarovice 263 0 0 0
KAG512 viz.KAG001 viz.KAG001 Osvětová beseda Dolní Lutyně 124 0 0 0
KAG513 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Těrlicko 214 0 0 0
KAG514 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Horní Suchá 339 0 0 0
KAG515 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Stonava 352 0 0 0
KHE303 imp opravy České muzeum stříbra - knihovna 1345 552 2 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 2044 416 0 0
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 30233 1026 10 0
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 12156 90 24 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 462 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 200316 10787 178 0
KLG002 imp opravy Městská knihovna Kladno 5807 238 8 0
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 11338 96 4 0
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6570 3156 2 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 3743 1272 6 0
KME302 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Kroměříži - knihovna 238 0 0 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 46406 929 20 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1399 337 0 0
KMG502 imp imp Městské kulturní středisko Holešov - Městská knihovna Holešov 4836 50 17 0
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 5894 25 0 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10809 3098 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 9345 3160 4 0
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 87963 5346 27 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 29349 1351 11 0
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 37637 1049 3 5
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 104756 16287 22 0
KVG003 imp opravy Městská knihovna Karlovy Vary 2777 91 5 0
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 18932 159 10 0
KVG503 imp opravy Městská knihovna Jáchymov 22860 933 5 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 269058 61480 204 45
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 92172 43055 68 0
LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 11950 6722 0 0
LIE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 646 0 0 0
LIE304 on-line on-line Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 711 0 0 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1729 0 0 0
LNG001 imp opravy Městská knihovna Louny 710 69 2 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 29849 957 8 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 4282 0 0 0
LTG001 imp opravy Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 7089 50 1 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 43313 280 15 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 20336 136 10 0
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1710 0 0 0
MOG001 imp opravy Městská knihovna Most 2943 12 7 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 21976 224 43 0
NAE502 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 2798 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1257 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 9738 443 1 0
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 43138 1143 7 0
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 10017 166 2 0
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 9640 98 17 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 17191 67 4 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 781833 228030 256 167
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 83503 41631 37 0
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 13279 6268 21 0
OLE304 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Olomouci - knihovna 601 0 0 0
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 37733 264 24 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 4815 59 1 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 26010 13622 1 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 88446 32392 9 0
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 62451 2117 10 0
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 1287 2 17 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 13908 102 6 0
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 372060 67758 210 161
OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 76897 21632 44 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 69695 19263 16 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1646 452 7 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 121 30 0 0
OSE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ostravě - Oddělení dokumentačních fondů a knihovny 474 0 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 4918 2139 3 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 27708 782 17 0
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 19860 4330 4 0
PAE301 on-line on-line Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 2329 0 0 0
PAE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 3372 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 84113 8116 209 76
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 38423 1495 11 0
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 33286 293 11 0
PEG501 on-line on-line Městská knihovna Pacov 12151 0 0 0
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 9168 122 9 0
PIG501 imp opravy Městská knihovna Milevsko 1481 25 1 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 422900 128742 63 16
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 5465 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 20600 570 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 36797 1699 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 7430 497 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 4 21775 41 8
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1628 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 142 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 9291 2804 2 0
PNE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 1321 0 0 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3912 600 0 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 35014 2573 11 0
PNG523 imp opravy Městská knihovna Dobřany 362 6 3 0
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 7186 0 0 0
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 39521 853 42 0
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 9747 126 0 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 22066 479 11 0
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 46122 230 10 0
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1584 323 1 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 19311 446 8 0
RKG503 imp opravy Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 6471 29 28 2
ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 5573 20 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 11904 7806 5 0
SME802 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - Správa státního zámku Sychrov - Knihovna 4 0 0 0
SMG004 on-line Městská knihovna Semily 2423 0 0 0
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 44820 2708 11 8
SOE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Lokti - knihovna 163 0 0 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 24179 349 2 0
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 24752 1160 10 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 37239 420 4 8
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 23203 983 35 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 1346 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 387 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 1261 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 437 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 295 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 1134 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 372 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 1663 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 812 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 557 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 220 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 472 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 197 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 737 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 891 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 786 0 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 133 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 288 0 0 0
SVE950 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 2134 1708 0 0
SVE951 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 3343 2504 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 18545 214 9 0
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 74 12 0 0
TAE001 on-line opravy Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 6460 11 0 0
TAE301 imp opravy Knihovna Husitského muzea v Táboře 13115 4619 4 0
TAE801 imp opravy Knihovna Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 2118 736 4 0
TAE802 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1299 0 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 59431 1276 43 0
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 2902 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 20825 195 5 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 516 9 1 0
TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 29149 241 44 0
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 2244 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 9532 3506 1 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2220 0 0 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 535 300 0 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 46581 233 11 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 12392 157 8 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 2769 31 2 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 2371 323 0 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 612 0 0 0
UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 1636 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 49801 977 40 0
ULC003 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem - odd. evidence a informací - knihovna 622 0 0 0
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 29991 7417 6 4
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 9068 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 298075 65012 203 0
UOE802 imp opravy Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 2049 400 6 0
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 73730 3431 131 4
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 42238 1809 167 0
UOG507 imp opravy Městská knihovna Vysoké Mýto 5070 1022 4 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 28117 896 8 2
VSG002 viz.VSG001 Obecní knihovna Ústí 22 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG003 viz.VSG001 Místní knihovna Janová 12 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 12279 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 16569 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 2063 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 3706 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 1334 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 933 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 2171 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 1149 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 1965 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 1908 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 1341 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 423 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG515 viz.VSG001 Místní knihovna Lačnov 66 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG517 viz.VSG001 Místní knihovna v Huslenkách 11 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG518 viz.VSG001 Místní knihovna v Hošťálkové 29 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 1359 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG520 viz.VSG001 Místní knihovna Dolní Bečva 33 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG521 viz.VSG001 Obecní knihovna Bystřička 95 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG523 viz.VSG001 Místní knihovna v Prostřední Bečvě 30 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG524 viz.VSG001 Místní knihovna ve Vidči 40 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG526 viz.VSG001 Místní knihovna Zděchov 31 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG527 viz.VSG001 Místní knihovna Vigantice 21 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG530 viz.VSG001 Obecní knihovna Střítež nad Bečvou 58 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG531 viz.VSG001 Obecní knihovna Lužná 20 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG534 viz.VSG001 Obecní knihovna v Malé Bystřici 35 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG535 viz.VSG001 Karasova obecní knihovna - Hutilsko Solanec 219 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG537 viz.VSG001 Místní knihovna v Senince 13 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG538 viz.VSG001 Místní knihovna v Mikulůvce 24 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG540 viz.VSG001 Obecní veřejná knihovna Kateřinice 49 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG543 viz.VSG001 Místní knihovna ve Valašské Bystřici 51 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG545 viz.VSG001 Obecní knihovna Lhota u Vsetína 21 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG549 viz.VSG001 Místní knihovna v Lešné 17 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG552 viz.VSG001 Obecní knihovna Zašová 43 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG553 viz.VSG001 Místní knihovna Liptál 43 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG556 viz.VSG001 Místní knihovna Lidečko 60 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 23246 75 37 0
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 47917 14912 10 0
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 8284 2297 25 0
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10898 1292 0 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 917 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 186425 21649 205 0
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 6746 77 13 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6741 6108 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 43387 2374 3 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 21821 169 34 2
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 4587 0 1 0

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.3.2017)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABA107 testování České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy 816
ABC039 testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC115 imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABD185 testování Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 24
ABE192 testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE194 testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE199 testujeme Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených 38
ABE205 imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE459 projevili zájem Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna 0
ABE506 testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
BOD006 projevili zájem Mendelova univerzita v Brně - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb - Ústřední knihovna 6000
BOE309 testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
CLG502 imp Městská knihovna Nový Bor 48
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
JCE301 imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
JHG503 imp Městská knihovna Třeboň 66
JNE301 imp Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 148
KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
LIE201 testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTE801 imp Památník Terezín - národní kulturní památka - knihovna 109
MEG502 testujeme Městská knihovna Neratovice 0
NAE201 imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
LNG001 imp Městská knihovna Louny 65
NBG001 testujeme Městská knihovna Nymburk 0
NJG504 testujeme Městská knihovna Bílovec 0
PBG501 imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PNG501 imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PVE301 testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 imp Městská knihovna Rokycany 951
SOG501 imp Městská knihovna Loket 0
SOG503 testování Městská knihovna Nové Sedlo 65
VSE302 imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR.

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo ukončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 0 0 KnihovnaABE050 ( MŽP) je od 10.12.2012 zrušena její fond je zpřístupněn v knihovně České geologické služby (ABC023). Všechny dříve do SK ČR dodané záznamy z této knihovny byly převedeny pod siglu ABC023. 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
09.11.2017