Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod O nás Napsali o SK ČR

Napsali o SK ČR

2018

MANOUŠKOVÁ, Zdenka . Oddělení souborných katalogů NK ČR – 2. část / Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR (CADR) e-zpravodaj NK ČR [online]. 2018, roč. 5, č. 3, s. 5 [cit. 2018-05-03]. Dostupný z: http://text.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2018_3.pdf

FELČER, Petr; FRELICHOVÁ, Lucie; PŠENČNÝ, Tomáš; ŠÁDEK, Kryštof. Souborný katalog ČR – nejlepší kamarád pro čtenáře i knihovníka. Bulletin SKIP[online]. [cit. 2018-05-01]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/345

MILITKÁ, Jana; SVOBODOVÁ, Eva. Knihovny Jihomoravského kraje v SK ČR a CADR. Duha [online]. 2018, roč. 32, č. 1 [cit. 2018-03-11]. ISSN 1804-4255. Dostupný z: https://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-jihomoravskeho-kraje-v-sk-cr-cadr .

SVOBODOVÁ, Eva; MILITKÁ, Jana. Oddělení souborných katalogů NK ČR. e-zpravodaj NK ČR [online]. 2018, roč. 5, č. 2, s. 4 [cit. 2018-03-11]. Dostupný z: http://text.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2018_2.pdf.

MILITKÁ, Jana; SVOBODOVÁ, Eva. Výroční seminář Souborného katalogu ČR. e-zpravodaj NK ČR [online]. 2018, roč. 5, č. 2, s. 9 [cit. 2018-03-11]. Dostupný z: http://text.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2018_2.pdf.

2017

MANOUŠKOVÁ, Zdenka; ŠTĚPÁNOVÁ, Bedřiška. Centrální adresář knihoven a informačních institucí dnes. Čtenář. 2017, ročník 69, číslo 4, s.143-145. ISSN 1805-4064. Dostupný též z: https://ctenar.svkkl.cz/clanky/2017-roc-69/4-2017/vyuziti-novych-technologii-centralni-adresar-knihoven-a-informacnich-instituci-dnes-169-2481.htm

2014

LODROVÁ, Iveta. Vývoj souborného katalogu ČR, základní problémové okruhy a varianty jejich řešení [online]. 2014 [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/106162.

2013

MANOUŠKOVÁ, Zdenka. Databáze ADR aneb Nejen pomůcka Souborného katalogu ČR. Čtenář [online]. 2013, ročník 65, číslo 1. ISSN 1805-4064. Dostupné
z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2013-roc-65/1-2013/databaze-adr-aneb-nejen-pomucka-souborneho-katalogu-cr-107-1372.htm

2008

VOCHOZKOVÁ, Hana. Souborný katalog ČR. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 2, s. 11-12. Dostupné z:
http://webserver.ics.muni.cz/bulletin/articles/601.html

SKOLKOVÁ, Linda a KOTRLOVÁ, Jindřiška a HORÁK, Pavel. Zpráva ze semináře CASLIN 2008. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 8 [cit.
2015-10-02]. urn:nbn:cz:ik-12917. ISSN 1212-5075. Dostupné z:
http://ikaros.cz/node/12917

2007

SVOBODOVÁ, Eva. Souborný katalog ČR - výsledek a nástroj spolupráce mezi knihovnami. Knihovnicko-informační zpravodaj U nás [online]. 2007, 17(2) [cit. 2016-03-30]. ISSN 0862-9366. Dostupné z: https://ctenar.svkkl.cz/clanky/2017-roc-69/4-2017/vyuziti-novych-technologii-centralni-adresar-knihoven-a-informacnich-instituci-dnes-169-2481.htm

2006

Je Souborný katalog ČR dost souborný? Přispívá i vaše knihovna? / Dvořáková, Helena; Svobodová, Eva - In : Ikaros [on-line].-- ISSN 1212-5075 2006, roč. 10, č. 7 http://www.ikaros.cz/node/3515.

Souborný katalog ČR / Eva Svobodová - In : Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, č. 7-8(2006), s. 224-227

2005

Služby souborného katalogu ČR v roce 2005 / Danuše Vyorálková; Zdenka Manoušková. In: Knihovny současnosti 2005. -- Brno :Sdružení knihoven ČR, 2005. – ISBN 80-86249-30-1

Souborný katalog a Národní autority - jak obejít omezení komerčního systému / Helena Dvořáková

In: Automatizace knihovnických procesů - 10. : Sborník z 10. ročníku semináře pořádaného ve dnech 3.-4.května 2005 v Liberci. -- Praha : ČVUT - Výpočetní a informační centrum, 2005. – ISBN 80-01-03228-0

http://www.akvs.cz/akp-2005/14-dvorakova.pdf

 

Souborný katalog ČR v roce 2005 / Eva Svobodová, Danuše Vyorálková Knihovny současnosti 2005. -- Brno : Sdružení knihoven ČR, 2005. -- ISBN 80-86249-30-1

 

HRAZDILOVÁ, Pavla. CASLIN : historie a současný stav [rukopis] [online]. Praha, 2005 [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: http://digitool.is.cuni.cz/R/?func=dbin-jump-full&object_id=90386.

 

2003

CASLIN – Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu. Část 2 / Gabriela Krčmařová, Ilona Trtíková.

In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 7, č. 1(2003)

http://www.ikaros.cz/node/1268

 

Souborný katalog ČR pod systémem Aleph 500 / Eva Svobodová, Danuše Vyorálková

In: Knihovny současnosti 2003. -- Brno : Sdružení knihoven ČR, 2003. –

ISBN 80-86249-23-9

 

Souborný katalog pod Alephem 500 / Pavel Krbec

In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 7, č. 3(2003)

http://www.ikaros.cz/node/1296

 

Souborný katalog: reálný, či virtuální? /Vojtěch Balík

In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 7, č. 2(2003)

http://www.ikaros.cz/node/1285

 

2002

Analýza systému CUBUS pro CASLIN - Souborný katalog.-- Praha : LBMS, 2002. -- 16, [3] s. il.

 

CASLIN – Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu. Část 1 / Gabriela Krčmařová, Ilona Trtíková

In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 6, č. 12(2002)

http://www.ikaros.cz/node/1219

 

Seriály v souborném katalogu - od lístkového katalogu k on-line / Eva Svobodová – Danuše Vyorálková . -- In: Knihovny současnosti 2002. -- Brno : Sdružení knihoven ČR, 2002. -- ISBN 80-86249-18-2 plný text

 

2001

CASLIN - Souborný katalog ČR : příručka pro uživatele / [zpracovala Eva Svobodová]. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2001. -- 77 s.

 

CASLIN- Souborný katalog ČR : České a zahraniční seriály / Gabriela Krčmařová, Danuše Vyorálková In: Sdružení knihoven České republiky. -- Brno: Sdružení knihoven ČR, 2001. -- ISBN 80-86249-12-3.-- s. 26-31

 

CASLIN - Souborný katalog ČR : funkční model /Kateřina Hajná, Eva Svobodová. -- 1. vyd. -- Praha :Národní knihovna ČR, 2001. -- 36 [i.e. 59] s. : grafy

 

Projekt CASLIN po 10 letech : dokumenty k diskusi v akváriu. -- [S.l. : s.n.], [2001?]. -- 41 s.

 

Souborný katalog CASLIN a vztah účastnických knihoven k jeho využívání / Helena Dvořáková. -- In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 5, č. 8 (2001)

http://www.ikaros.cz/node/798


VISK 9 CASLIN- Souborný katalog ČR: Rozvoj a provoz / Gabriela Krčmařová

In: Knihovny současnosti 2001. -- Brno : Sdružení knihoven, 2001. –

ISBN 80-86249-14-X. -- s. 312-317

 

2000

Automatizované souborné katalogy v České republice/ Eva Bulínová Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- Roč.11, č. 4 (2000), s. 165-173

 

CASLIN - Souborný katalog ČR = CASLIN- the Union

Catalogue of the Czech Republic / Gabriela Krčmařová. -- In: Souborné katalogy: organizace a služby. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2000. -- s. 62-67

 

CASLIN - Souborný katalog ČR jako zdroj pro sdílenou katalogizaci / Gabriela Krčmařová

In: Informace na dlani. -- Praha : Albertina icome Praha, 2000. -- 1 CD-ROM

 

Sdílená katalogizace v prostředí CASLIN - Souborného katalogu ČR / Zuzana Hájková, Eva Svobodová. -- In: Knihovny současnosti 2000. -- Brno :Sdružení knihoven, 2000. -- ISBN 80-86249-09-3. -- s. 150-153

 

Seriály v CASLIN- Souborném katalogu ČR a systém ORACLE / Danuše Vyorálková

In: Knihovny současnosti 2000. -- Brno : Sdružení knihoven, 2000. -- ISBN 80-86249-09-3. -- s. 154-159

 

Zahraniční periodika v CASLIN - Souborném katalogu ČR / Danuše Vyorálková

In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- Roč. 11, č. 2-3 (2000), s. 105-109

 

1999

CASLIN - Souborný katalog ČR / Gabriela Krčmařová

In: CASLIN '99. -- Praha : Národní knihovna ČR,1999. -- ISBN 80-7050-340-8. -- s. 40-52

 

CASLIN - Souborný katalog ČR a zahraniční periodika / Danuše Vyorálková

In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- Roč. 10, č. 1 (1999), s. 34-36

 

Čtyři roky reálného fungování CASLIN - souborného katalogu ČR a jeho budoucnost / Gabriela Krčmařová

In: Knihovny současnosti '99. -- Brno : Sdružení knihoven, 1999. -- ISBN 80-86249-04-2. -- s. 127-133

 

Kam kráčí CASLIN- Souborný katalog ČR / Gabriela Krčmařová

In: Ikaros [online]. -- Roč. 3, č. 8 (1999)

http://www.ikaros.cz/node/1040

 

Kam kráčí CASLIN- Souborný katalog ČR / Gabriela Krčmařová

In: Automatizace knihovnických procesů - VII. -- Chlumec S, 1999. -- ISBN 80-238-4233-1. -- s. 59-69

 

RKZP a souborný katalog / -vy-

In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. -- č. 2/3 (1999), s. 16

 

Sdílená katalogizace a CASLIN / Gabriela Krčmařová

In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 4, č. 8 (1999)

http://www.ikaros.cz/node/1040

 

Sdílená katalogizace jako jedna z funkcí Souborného katalogu CASLIN / Eva Svobodová

In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 9, č. 2 (1999), s. 30-31

http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0327.pdf

 

Záznam pro souborný katalog : UNIMARC : tištěné seriály. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna ČR, 1999. -- 39 s. : příl

 

Záznam pro souborný katalog : UNIMARC : speciální dokumenty. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna ČR, 1999. -- 59 s. : příl.

 

1998

[CASLIN - souborný katalog ČR] : [zadání pro vývojaplikací v systému ORACLE]. Úprava části zadánípro speciální dokumenty. -- Praha : Národní knihovna ČR, [1998?]. -- 22 listy

 

[CASLIN - souborný katalog ČR] : zadání pro vývoj aplikací v systému ORACLE. Tištěné seriály /zpracovaly Kateřina Hajná ... [et al.]. -- Praha :

Národní knihovna ČR, [1998?]. -- 18 listů, 4 listy příl.

 

CASLIN - souborný katalog ČR : zadání pro vývoj aplikací v systému ORACLE. Tištěné monografie /zpracovaly Kateřina Hajná, Gabriela Krčmařová,

Danuše Vyorálková. -- Praha : Národní knihovna ČR, Oddělení pro souborné katalogy, 1998. -- 41 s.

 

Polemika na téma minimální záznam, souborný katalog a kooperativní katalogizace / Gabriela Krčmařová

In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. -- č. 3 (1998), s. 6-7

 

Průběh přechodu CASLIN- Souborného katalogu ČR na systém Oracle / Gabriela Krčmařová

In: Knihovny současnosti '98: Sborník ze 6. konference, konané ve dnech 20.-22. října 1998 v Seči u Chrudimi. -- Brno : SDRUK, 1998. – ISBN 80-86249-01-8. -- s. 181-186

 

Význam souborného katalogu ČR / Libuše Machačová

In: Knihovní obzor. -- ISSN 1210-5791. -- roč. 6, č. 4 (1998), s. 12-13

 

Záznam pro souborný katalog : UNIMARC : speciální dokumenty. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna ČR, 1998. -- 50 s.

 

Záznam pro souborný katalog : UNIMARC : tištěné seriály. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna ČR, 1998. -- 30 s.

 

1997

CASLIN - souborný katalog České republiky / Gabriela Krčmařová

In: Informace. -- ISSN 1210-8502. -- č. 3/4(1997), s. 26-29

 

CASLIN - souborný katalog České republiky / Gabriela Krčmařová

In: Knihovny současnosti '97. -- Brno : Sdružení

knihoven ČR, 1997. -- ISBN 80-238-1169-X. -- s.97-102

 

CASLIN - Souborný katalog ČR : 3. jednání Pracovní skupiny pro Souborný katalog / Gabriela Krčmařová ;Kapitolu č. 4 formulovala Iva Příbramská

In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- roč. 8, č. 5 (1997), s. 226-227

 

Souborný katalog CASLIN / Gabriela Krčmařová

In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- roč. 11, č. 2(1997), s. 3-7

 

Souborný katalog zahraničních periodik v knihovnách české republiky : Od kartoték a soupisů CEZL k databázi v Internetu : Problémy konverze a
retrokonverze / Helena Dvořáková

In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- č. 2 (1997), s. 61-67

 

Záznam pro souborný katalog : Výměnný formát. Tištěné monografie / Odp. red. Bohdana Stoklasová. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna ČR, 1997. -- 30 s.

In: Národní knihovna České republiky: Výroční zpráva 1995 (Annual report). -- Praha : Národní knihovna, 1996. -- ISBN 80-7050-242-8. -- s. 49-50

 

1996

Souborný katalog CASLIN / Gabriela Krčmařová

In: Knihovny současnosti '96. -- Brno : Sdružení knihoven ČR, 1996. –

ISBN 80-902199-3-4. -- s.151-158

 

Souborný katalog CASLIN - Katalog české virtuální knihovny / Gabriela Krčmařová

In: Automatizace knihovnických systémů 1996. -- Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1996. -- s. 21-29

 

Souborný katalog CASLIN má své první účastníky: Státní vědecká knihovna v Olomouci : Národní lékařská knihovna v Praze / Gabriela Krčmařová

In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- roč. 7, č. 5 (1996), s. 184-187

 

Souborný katalog zahraničních periodik ve fondech knihoven ČR aneb konverze a retrokonverze zase trochu jinak / Helena Dvořáková

In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. -- č. 21 (1996), s. 14-16

 

Záznam pro souborný katalog : UNIMARC : tištěné monografie / Odp. red. Bohdana Stoklasová ; K tisku připravila Jaroslava Jeřábková. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna ČR, 1996. -- 31 s.

 

Souborny katalog CASLIN v Ceske republice / Gabriela Krčmařová.

In: Infomédia '96. Dostupné z: https://www.inforum.cz/archiv/infomedia96/caslin.htm

 

1995

CASLIN a souborný katalog / Martin Svoboda

In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- roč.7, č. 1 (1995), s. 3-9

 

CASLIN a souborný katalog Caslin

In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. -- č. 11/12 (1995), s. 19-22

 

CASLIN: souborný katalog či něco víc? / Martin Svoboda

In: Automatizace knihovnických procesů - V. -- Ústí nad Labem : Dům techniky Ústí, 1995. -- s.8-18

 

CASLIN: souborný katalog či něco víc? / Martin Svoboda

In: Infocus. -- ISSN 1211-0892. -- roč. 1, č. 5(1995), s. 136-138

 

OPAC - Souborný katalog NK ČR / Iva Příbramská, Ulrika Horáková

 

První jednání pracovní skupiny pro souborný katalog při Národní knihovně ČR / Gabriela Krčmařová

In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- roč. 7, č. 1 (1995), s. 29-30

 

Souborný katalog CASLIN / Gabriela Krčmařová

In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- roč. 7, č. 1 (1995), s. 9-11

 

1994

Souborný katalog CEZL (neperiodické literatury) v Národní knihovně v Praze / Gabriela Krčmářová

In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- roč. 46, č. 5 (1994), s. 157-158

 

Záznam pro souborný katalog / [Úvod] Bohdana Stoklasová. -- 1. vyd.. -- Praha : Národní knihovna, 1994. -- 21 s. ; 21 cm

01.06.2018
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« říjen 2018 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 88