Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2008 2008 - Knihovny spolupracující on-line na budování SK ČR monografie a speciální dokumenty

2008 - Knihovny spolupracující on-line na budování SK ČR monografie a speciální dokumenty

  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu

 

Sigla
Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů v SK ČR Počet odběrů
aktualizovaných
v 1. pololetí 2008
Počet odběrů
smazaných
v 1. pololetí 2008
Počet odběrů
aktualizovaných
v 2. pololetí 2008
Počet odběrů
smazaných
v 2. pololetí 2008
ABA004
Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.04.2006 244 791 0 0 0 0
ABA007 Knihovna AV ČR, v.v.i. 01.04.2008
0
7 317
0
0
ABA008 Národní lékařská knihovna 01.01.2008 0 0 0 26 7
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
01.09.2007 105
236 0
57 0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i.
01.09.2007 1
0
0
0 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 01.03.2008 0 1 1 106 107
ABB015 Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 15.03.2008 0 2 0 0 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.02.2008 250 53 0 2 0
ABB019 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - Sociologická knihovna 20.3.2008 0 5 3 0 0
ABB022 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací
01.04.2008
0
4 6
1
17
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 16.05.2005 4 232 5 0 2 0
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 30.04.2007 3 942 9 3 6 2
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 11.4.2008 0 2 0 0 0
ABB054 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6.5.2008 0 1 0 0 0
ABB071 Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 02.02.2008 2 14 1 44 4
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.04.2006 206 1 1 0 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.05.2005 508 0 0 0 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 1.1.2008
0
0
0 0 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství
01.04.2008
1
0
0
0
0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 1 352 85 3 29 1
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna
02.02.2008 1
9 0
0
0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna 1.1.2008 0
0
0
2 3
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.04.2007 84 0 0 0 0
ABE400 Národní galerie v Praze - Knihovna
01.04.2008
0
1
0
2
49
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 29.03.2007
0
0 0 0 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební 29.03.2007 1 93 0 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna
20080122 101
0
0
0

BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 01.01.2008 0 1 0 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 09.08.2005 18 5 0 12 0
BOB012 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 01.01.2008 0 0 0 3 42
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.04.2007 55 12 0 2 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 02.02.2008
3
3
0
0
0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 0
0
0
0
0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.05.2007 1 238 0 0 0 0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 05.04.2007 1 0 0 0 0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.03.2007 43 1 0 11 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 06.06.2007 1 0 0 0 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
01.01.2007 1 1 0 4 5
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 01.01.2008 0 0 0 5 0
HOG001 Městská knihovna Hodonín
22.11.2007 0
0
0
0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 01.01.2008 0 0 0 1 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 01.01.2008 0 0 0 1 1
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 02.02.2008
1
1
0
0
0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 06.06.2007 3 063 139 3 122 11
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.03.2006 55 359 4
0 2 0
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.05.2007 2 836 0 0 0 0
KMG303 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna
1.11.2007 0
0
0
0 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna
1.11.2007 0
0
0
0
0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně - Knihovna
01.01.2007 4 0
0
0 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.04.2007 97 0 0 0 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 07.12.2004 477 679 297 17 7 5
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta - Knihovna 01.01.2008 0 3 0 0 0
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav Opava 22.06.2006 3 0 0 0 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.06.2006 5 18 14 0 0
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.09.2004 227 913 20 90 39 7
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.09.2004 37 911 0 0 0 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 05.06.2007 2 0 0 0 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 05.04.2006 14 462 0 0 0 0
PND007 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna
01.04.2008 0
22
0
0
0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.07.2005 41 0 0 0 0
SKC001 01.01.2008 0 0 0 2 2
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 01.04.2008 0 6 0 41 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna
9.11.2007 0
0
0
0
0
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.05.2007 1 521 0 3 2 15
Celkem

1 077 364 1107 560 751 318
24.04.2015