Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2009 2009 - on line monografie a speciální dokumenty

2009 - on line monografie a speciální dokumenty

  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů v SK ČR Počet odběrů aktualizovaných v roce 2009 Počet odběrů smazaných v roce 2009
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.4.2006 345561 16 0
ABA006 Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb 10.10.2009 33593 2 2
ABA007 Knihovna AV ČR, v.v.i. 1.4.2008 110492 73 56
ABA008 Národní lékařská knihovna 1.1.2008 95577 0 0
ABA009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 1.1.2009 31524 282 14
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea 10.10.2009 45655 4 0
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1.9.2007 1750 48 0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 1.9.2007 13826 0 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 01.01.2009 1929 0 1
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 1.3.2008 16808 33 57
ABB015 Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 15.3.2008 2881 0 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.2.2008 113 62 0
ABB019 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - Sociologická knihovna 20.3.2008 13783 2 0
ABB022 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 1.4.2008 21575 9 2
ABB030 Orientální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 01.01.2009 9789 474 5
ABB036 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 25522 11 11
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 16.5.2005 8372 69 12
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 30.4.2007 4869 50 4
ABB046 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 5791 27 2
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 11.4.2008 10084 0 1
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 01.01.2009 10703 0 2
ABB054 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6.5.2008 36 0 0
ABB071 Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 2.2.2008 9004 36 0
ABB076 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 01.01.2009 5986 19 21
ABB501 Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 7857 93 5
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.4.2006 10309 7 73
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 10.10.2009 31 26 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.5.2005 8896 0 0
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 192 1 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 1.1.2008 1 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 10.10.2009 0 2 2
ABD012 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie 10.10.2009 6669 1 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 1.4.2008 1 0 0
ABD044 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky 01.01.2009 0 8 0
ABD045 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie 10.10.2009 67 1 0
ABD157 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí 10.10.2009 7164 7 79
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 1779 83 1
ABE304 Divadelní ústav - Knihovnatd> 12.11.2009 529 71 0
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2.2.2008 26 3 0
ABE307 Archiv bezpečnostních složek - Knihovna 10.10.2009 1 1 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna 01.01.2009 20303 9 3
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna 1.1.2008 25493 763 55
ABE336 Památník národního písemnictví 10.10.2009 5868 39 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.4.2007 84 0 0
ABE367 Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 1.4.2009 2604 2471 9
ABE400 Národní galerie v Praze - Knihovna 1.4.2008 33944 132 16
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 29.3.2007 0 0 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební 29.3.2007 1 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 101 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 01.01.2009 430 356 0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 1.1.2008 585874 115 59
BOB007 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 10.10.2009 12729 0 1
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 9.8.2005 764 497 7
BOB012 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2008 5833 0 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.4.2007 88 5 0
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 42559 1 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 2.2.2008 28 4 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 10.10.2009 26 1 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 7 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 10.10.2009 10104 0 2
CBB001 Biologické centrum AV CR, v. v. i. - Knihovna biologických pracovišť 10.10.2009 2067 1 1
CBD005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta - Knihovna 10.10.2009 3918 1 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.5.2007 7635 0 0
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 10.10.2009 88 5 0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 5.4.2007 1616 10 4
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.3.2007 67 9 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 6.6.2007 2440 0 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1.1.2007 117895 5 80
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 1.1.2008 1063 2 0
HOG001 Městská knihovna Hodonín 22.11.2007 6094 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 1.1.2008 51 0 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 1.1.2008 7367 0 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 2.2.2008 0 0 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 01.01.2009 61284 239 32
JNE301 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 21.05.2009 6 5 0
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.5.2009 4484 1 1
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 6.6.2007 3755 140 11
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.3.2006 82351 2 0
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. 10.10.2009 5269 0 1
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1.11.2007 283 1 0
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.5.2007 14581 0 0
KMG303 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 1.11.2007 3 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně - Knihovna 1.1.2007 10000 0 0
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 10.10.2009 129923 4 2
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 10.10.2009 12 11 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 01.01.2009 18 11 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.4.2007 1300 0 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 10.10.2009 38856 2 1
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 7.12.2004 544371 671 56
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta - Knihovna 1.1.2008 3 0 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 10.10.2009 624 5 0
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav Opava 22.6.2006 549 552 28
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.6.2006 10963 17 0
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.9.2004 254835 53 126
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.9.2004 47474 0 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 5.6.2007 661 0 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 10.10.2009 1955 1 0
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 10.10.2009 16097 1 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 10.10.2009 241625 9 3
PND002 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna 10.10.2009 11272 8 3
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 5.4.2006 20006 47 7
PND007 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna 01.04.2008 3240 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.7.2005 2084 2 0
SKC001 1.1.2008 0 4 4
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1.4.2008 1192 1072 3
TUE301 Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 01.01.2009 366 1 1
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum - knihovna 10.10.2009 618 489 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 9.11.2007 6 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 01.01.2009 7369 402 0
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 6.11.2009 1 1 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 5.11.2009 66 51 1
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.5.2007 12258 1 9
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 01.01.2009 1232 24 0
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. - Středisko vědeckých informací 4.4.2009 92 1 1
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 4.11.2009 24 21 0
Celkem 3296994 9796 877
24.04.2015