Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2010 Rok 2010 - on line monografie a speciální dokumenty

Rok 2010 - on line monografie a speciální dokumenty

  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů v SK ČR Počet odběrů aktualizovaných v roce 2010 Počet odběrů smazaných v roce 2010
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby - Odbor služeb 29.9.2004 1609648 3 3
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.4.2006 345561 19 202
ABA006 Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb 10.10.2009 33593 323 6
ABA007 Knihovna AV ČR, v.v.i. 1.4.2008 110492 157 2
ABA008 Národní lékařská knihovna 1.1.2008 95577 82 24
ABA009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 1.1.2009 31524 314 55
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea 10.10.2009 45655 0 0
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1.9.2007 1750 61 0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 1.9.2007 13826 0 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 01.01.2009 1929 0 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 1.3.2008 16808 81 362
ABB015 Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 15.3.2008 2881 117 10
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.2.2008 113 89 1
ABB019 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - Sociologická knihovna 20.3.2008 13783 4 1
ABB022 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 1.4.2008 21575 0 4
ABB029 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 15.6.2005 881 2 0
ABB030 Orientální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 01.01.2009 9789 960 9
ABB036 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 25522 3 0
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 16.5.2005 8372 31 27
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 30.4.2007 4869 104 3
ABB046 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 5791 0 0
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 11.4.2008 10084 4 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 01.01.2009 10703 0 0
ABB054 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6.5.2008 36 0 0
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.2.2010 2 2 0
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2.4.2010 2728 7 8
ABB071 Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 2.2.2008 9004 45 1
ABB076 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 01.01.2009 5986 1 0
ABB501 Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 7857 224 484
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.4.2006 10309 25 6
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 10.10.2009 31 0 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.5.2005 8896 1 0
ABC023 Česká geologická služba - Knihovna 5.3.2010 6106 5 3
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 192 119 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 1.1.2008 1 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 10.10.2009 0 0 0
ABD012 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie 10.10.2009 6669 0 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 1.4.2008 1 0 0
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 3.11.2005 7 96 0
ABD044 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky 01.01.2009 0 0 0
ABD045 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie 10.10.2009 67 0 0
ABD157 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí 10.10.2009 7164 31 14
ABE031 Česká národní banka - odborná knihovna 23.3.2006 3 3 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 1779 148 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovnatd> 12.11.2009 529 127 0
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2.2.2008 26 7 0
ABE307 Archiv bezpečnostních složek - Knihovna 10.10.2009 1 0 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna 01.01.2009 20303 0 3
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 8.2.2010 483 440 2
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna 1.1.2008 25493 562 527
ABE336 Památník národního písemnictví 10.10.2009 5868 0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.4.2007 84 0 0
ABE367 Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 1.4.2009 2604 120 1
ABE400 Národní galerie v Praze - Knihovna 1.4.2008 33944 137 23
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 29.3.2007 0 0 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební 29.3.2007 1 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 101 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 01.01.2009 430 17 0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 1.1.2008 585874 8 102
BOB007 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 10.10.2009 12729 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 9.8.2005 764 300 1
BOB012 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2008 5833 0 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.4.2007 88 2 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 95802 3 25
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 42559 0 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 2.2.2008 28 0 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 10.10.2009 26 5 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 7 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 10.10.2009 10104 0 0
CBB001 Biologické centrum AV CR, v. v. i. - Knihovna biologických pracovišť 10.10.2009 2067 0 0
CBD005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta - Knihovna 10.10.2009 3918 2 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.5.2007 7635 0 0
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 10.10.2009 88 158 0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 5.4.2007 1616 53 2
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 1.11.2010 107 141 0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.3.2007 67 2 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 6.6.2007 2440 0 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1.1.2007 117895 9 128
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 1.1.2008 1063 0 0
HOG001 Městská knihovna Hodonín 22.11.2007 6094 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 1.1.2008 51 0 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 1.1.2008 7367 0 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 2.2.2008 0 0 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 01.01.2009 61284 158 490
JNE301 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 21.05.2009 6 0 0
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.5.2009 4484 0 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 6.6.2007 3755 97 9
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.3.2006 82351 11 0
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. 10.10.2009 5269 1 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1.11.2007 283 0 0
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.5.2007 14581 0 0
KMG303 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 1.11.2007 3 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně - Knihovna 1.1.2007 10000 0 0
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 10.10.2009 129923 5 1
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 10.10.2009 12 125 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 01.01.2009 48 121 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.4.2007 1300 0 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 10.10.2009 38856 1078 2718
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 7.12.2004 544371 15 20
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta - Knihovna 1.1.2008 3 0 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 10.10.2009 624 0 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.6.2006 10963 3
0
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.9.2004 254835 56 8
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.9.2004 47474 0 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 5.6.2007 661 0 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.07.2010 1 1
0
OSG002 Knihovna města Ostravy 10.10.2009 1955 0 0
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 10.10.2009 16097 1
0
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku - Knihovna 10.5.2010 45 45 0
PIG001 Městská knihovna v Písku 10.5.2010 1 1 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 10.10.2009 241625 20 151
PND002 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna 10.10.2009 11272 5 5
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 5.4.2006 20006 6 3
PND007 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna 01.04.2008 3240 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.7.2005 2084 0 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 13.10.2008 155 199 1
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1.4.2008 1192 817 2
TUE301 Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 01.01.2009 366 0 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum - knihovna 10.10.2009 1314 1527 3
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 9.11.2007 6 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 01.01.2009 7369 1164 14
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 6.11.2009 1 94 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 5.11.2009 66 114 0
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.5.2007 12258 0 43
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 01.01.2009 1232 53 0
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. - Středisko vědeckých informací 4.4.2009 92 49 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 4.11.2009 24 67 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 7.2.2007 18479 0 10
Celkem

5031311 11264 5526
24.04.2015