Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Seznam knihoven zasílajících záznamy do SK ČR v elektronické podobě - dle měst

Seznam knihoven zasílajících záznamy do SK ČR v elektronické podobě - dle měst

Knihovny spolupracující na budování Souborného katalogu ČR formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 31.8.2017)
 • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.8.2017)

Následující tabulka je seřazena podle sídla přispívajících knihoven.
Tabulka seřazená podle sigel přispívajících knihoven je dostupná: v archivu

Sídlo Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu] Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2017 Z toho dávek seriálů v roce 2017
Albrechtice BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 6086 0 0 0
Albrechtice u Českého Těšína KAG509 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Albrechticích u Českého Těšína 335 0 0 0
Bělá pod Pradědem JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 1065 0 0 0
Benešov BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 23230 372 10 0
Beroun BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 1556 0 0 0
Beroun BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 18347 323 8 0
Blansko BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 4807 209 2 0
Bludov SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 1407 0 0 0
Bohumín KAG505 viz.KAG001 viz.KAG001 48014 2122 24 30 0
Boskovice BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 5476 177 0 0
Bratrušov SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 351 0 0 0
Brníčko SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 133 0 0 0
Brno BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 1139487 482273 209 50
Brno BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 10452 4602 30 0
Brno BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1284 426 2 0
Brno BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0 0
Brno BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14854 4233 25 0
Brno BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 443 83 0 0
Brno BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 11656 6504 31 0
Brno BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 6070 0 0 0
Brno BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6064 2237 4 0
Brno BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4633 2646 4 0
Brno BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 775 252 14 0
Brno BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 174057 1 0 0
Brno BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 11997 0 0 0
Brno BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 53531 0 0 0
Brno BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 54901 1 0 0
Brno BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 27025 13339 10 0
Brno BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 1718 99 3 2
Brno BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 59970 0 0 0
Brno BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 358 39 3 0
Brno BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 11596 0 0 0
Brno BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 23018 0 0 0
Brno BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 542 289 1 0
Brno BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 2344 931 3 2
Brno BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 1828 270 2 2
Brno BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 645 305 1 0
Brno BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 35550 0 0 0
Brno BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 4901 0 0 0
Brno BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 2781 0 0 0
Brno BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 1509 0 0 0
Brno BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 13600 0 0 0
Brno BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 256892 8 0
Brno BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 1904 605 3 2
Brno BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 413 208 1 0
Brno BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1639 1083 1 0
Brno BOD118 viz BOD114 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Středoevropský technologický institut 50 0 0 0
Brno BOE016 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně - knihovna 1214 0 0 0
Brno BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1353 174 1 0
Brno BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 62729 36233 3 0
Brno BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 40939 10123 9 0
Brno BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 1321 275 1 0
Brno BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 3700 1923 4 0
Brno BOE452 imp opravy Konvent minoritů v Brně - knihovna 7473 6515 0 0
Brno BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1697 365 2 0
Brno BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 37361 2296 6 0
Bruntál BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 364 1 0 0
Bruntál BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 34858 845 10 0
Brušperk FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 3649 99 2 0
Břeclav BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 23344 694 2 0
Břidličná BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 4151 0 0 0
Bystřička VSG521 viz.VSG001 Obecní knihovna Bystřička 4 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Čáslav KHE303 imp opravy České muzeum stříbra - knihovna 1327 580 0 0
Čáslav KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 2046 427 0 0
Čáslav KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 11387 97 16 0
Čelákovice ABG505 imp opravy Městská knihovna Čelákovice 4775 64 8 0
Česká Lípa CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 2128 23 45 0
Česká Lípa CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 2128 23 9 0
Česká Třebová UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 36993 1741 131 0
České Budějovice CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 410877 116214 161 49
České Budějovice CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 37013 25122 34 7
České Budějovice CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3719 564 7 0
České Budějovice CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 112106 35848 33 0
České Budějovice CBE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 397 0 0 0
Český Brod KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 8422 2972 2 0
Český Krumlov CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 2128 23 8 0
Český Těšín KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 2463 626 1 0
Český Těšín KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 4258 553 6 0
Dačice JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 5073 72 9 0
Dačice SVE951 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 3343 2506 0 0
Děčín DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 2128 23 20 0
Dětmarovice KAG511 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Dětmarovice 263 0 0 0
Dlouhomilov SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 168 0 0 0
Dobrá FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 2128 23 0 0
Dobrá FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 6441 154 3 0
Dobřany PNG523 imp opravy Městská knihovna Dobřany 312 0 2 0
Dolní Bečva VSG520 viz.VSG001 Místní knihovna Dolní Bečva 27 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Dolní Lutyně KAG512 viz.KAG001 viz.KAG001 Osvětová beseda Dolní Lutyně 124 0 0 0
Dolní Studénky SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 609 0 0 0
Domažlice DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 2128 23 2 0
Doubrava KAG510 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Doubrava 97 0 0 0
Dvorce u Bruntálu BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1865 0 0 0
Dvůr Králové TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 535 308 0 0
Dvůr Králové TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 11533 175 7 0
Františkovy Lázně CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 27896 331 0 0
Frenštát pod Radhoštěm NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 8816 111 8 0
Frýdek Místek FME301 imp opravy Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 2128 23 0 0
Frýdek Místek FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 17633 318 4 0
Frýdlant nad Ostravicí FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 4620 125 2 0
Halenkov VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 1359 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Havířov KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4451 0 0 0
Havířov KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 101611 10102 9 0
Havlíčkův Brod HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 57937 1486 32 0
Hodonín HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 369 33 0 0
Hodonín HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2643 299 0 0
Hodonín HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 27896 331 6 0
Holešov KMG502 imp imp Městské kulturní středisko Holešov - Městská knihovna Holešov 3575 50 13 0
Holýšov DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 2128 23 0 0
Horní Bečva VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 2071 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Horní Benešov BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 4936 0 0 0
Horní Lideč VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 1148 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Horní Suchá KAG514 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Horní Suchá 339 0 0 0
Hošťálkov VSG518 viz.VSG001 Místní knihovna v Hošťálkové 23 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Hovězí VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 932 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Hrabišín SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 235 0 0 0
Hradec Králové HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 201188 34579 139 34
Hradec Králové HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 31939 14127 7 0
Hradec Králové HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 2552 0 0 0
Hradec Králové HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 3224 748 0 0
Hradec Králové HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 30467 709 28 0
Hradec nad Moravicí OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 1197 2 12 0
Hranice na Moravě PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 9745 155 0 0
Huslenky VSG517 viz.VSG001 Místní knihovna v Huslenkách 10 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Hutilsko-Solanec VSG535 viz.VSG001 Karasova obecní knihovna - Hutilsko Solanec 157 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Cheb CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 27896 331 0 0
Cheb CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 27896 331 11 0
Chodov SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 24435 1596 9 0
Chomutov CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 2128 23 0 0
Chomutov CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 2128 23 0 0
Chotěboř HBG501 imp opravy Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 2188 57 23 0
Chotěbuz KAG508 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Chotěbuzi 51 0 0 0
Chromeč SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 311 0 0 0
Chrudim CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 2128 23 7 0
Chrudim CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 2128 23 5 0
Jablonec nad Nisou JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 18488 374 9 12
Jablůnka nad Bečvou VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 1940 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Jáchymov KVG503 imp opravy Městská knihovna Jáchymov 1204 22484 4 0
Janová VSG003 viz.VSG001 Místní knihovna Janová 8 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Jaroměř NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1219 0 0 0
Jaroměř NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 41129 1246 5 0
Jeseník JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 13317 152 4 0
Jičín JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 36763 1337 8 0
Jihlava JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 6412 1481 2 0
Jihlava JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 90736 2145 16 0
Jindřichov BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1331 0 0 0
Jindřichův Hradec JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 4983 545 29 0
Jindřichův Hradec JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3431 504 0 0
Jindřichův Hradec JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 26628 67 4 0
Josefov NAE502 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 2720 0 0 0
Karlovy Vary KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 101764 16191 20 0
Karlovy Vary KVG003 imp opravy Městská knihovna Karlovy Vary 80 2096 5 0
Karolinka VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 1903 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Karviná KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 10718 1144 3 0
Kateřinice VSG540 viz.VSG001 Obecní veřejná knihovna Kateřinice 30 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Kelč VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 2022 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Kladno KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 462 0 0 0
Kladno KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 194723 10797 139 0
Kladno KLG002 imp opravy Městská knihovna Kladno 172 3685 5 0
Klatovy KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 28533 2127 9 0
Kolín KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10816 3236 0 0
Kolín KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 86975 5816 18 0
Kolšov SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 322 0 0 0
Kopřivnice NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 16036 83 2 0
Kostelec nad Orlicí RKG503 imp opravy Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 4869 37 20 2
Kralupy nad Vltavou MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 19448 162 8 0
Krnov BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 31745 0 0 0
Kroměříž KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6503 3166 0 0
Kroměříž KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 3281 1039 6 0
Kroměříž KME302 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Kroměříži - knihovna 225 0 0 0
Kroměříž KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 44156 922 15 0
Kroměříž KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1399 345 0 0
Krupka TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 516 10 1 0
Kuks TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 1984 0 0 0
Kuřim BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 39203 836 1 0
Kutná Hora KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 28583 1037 9 0
Lačnov VSG515 viz.VSG001 Místní knihovna Lačnov 65 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Lešná VSG549 viz.VSG001 Místní knihovna v Lešné 14 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Letovice BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 8667 114 0 0
Lhota u Vsetína VSG545 viz.VSG001 Obecní knihovna Lhota u Vsetína 11 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Liberec LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 262123 61111 160 39
Liberec LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 91181 39540 63 0
Liberec LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 11957 6852 0 0
Liberec LIE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 600 0 0 0
Liberec LIE304 on-line on-line Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 594 0 0 0
Libina SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 1103 0 0 0
Lidečko VSG556 viz.VSG001 Místní knihovna Lidečko 60 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Lipová - lázně JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 1308 0 0 0
Liptál VSG553 viz.VSG001 Místní knihovna Liptál 32 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Litoměřice LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 3942 0 0 0
Litoměřice LTG001 imp opravy Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 53 5159 1 0
Litvínov MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 20244 243 34 0
Loket SOE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Lokti - knihovna 133 0 0 0
Louny LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1613 0 0 0
Lužná VSG531 viz.VSG001 Obecní knihovna Lužná 14 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Malá Bystřice VSG534 viz.VSG001 Obecní knihovna v Malé Bystřici 22 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Mariánské lázně CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 27896 331 4 0
Mikulůvce VSG538 viz.VSG001 Místní knihovna v Mikulůvce 9 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Mladá Boleslav MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 38991 280 12 0
Moravská Třebová SVE950 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 2134 1708 0 0
Moravský Beroun BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 5382 0 0 0
Most MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1534 0 0 0
Náchod NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 9343 454 1 0
Nový Hrozenkov VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 1330 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Nový Jičín NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 10305 175 1 0
Nový Malín SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 774 0 0 0
Olomouc OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 767930 232796 203 141
Olomouc OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 78205 39609 29 0
Olomouc OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 12340 5923 19 0
Olomouc OLE304 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Olomouci - knihovna 590 0 0 0
Olomouc OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 35541 241 19 0
Olšany SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 355 0 0 0
Opava OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 24287 12800 0 0
Opava OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 84294 31964 6 0
Opava OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 60267 2282 8 0
Opočno RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1579 327 1 0
Orlová KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 19800 573 10 0
Oskava SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 618 0 0 0
Osoblaha BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 1174 0 0 0
Ostrava OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 364801 68167 166 122
Ostrava OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 75731 21806 35 0
Ostrava OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 68773 19600 16 0
Ostrava OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1555 406 6 0
Ostrava OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 121 32 0 0
Ostrava OSE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ostravě - Oddělení dokumentačních fondů a knihovny 457 0 0 0
Ostrava OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 3828 1724 2 0
Ostrava OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 26594 839 15 0
Ostrov nad Ohří KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 17826 174 8 0
Otrokovice ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 6307 89 10 0
Pacov PEG501 on-line on-line Městská knihovna Pacov 9425 0 0 0
Pardubice PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 18262 3835 2 0
Pardubice PAE301 on-line on-line Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 1197 0 0 0
Pardubice PAE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 2678 0 0 0
Pardubice PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 78692 7618 165 62
Pelhřimov PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 31357 325 9 0
Petrovice KAG507 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Petrovice 190 0 0 0
Petřvald KAG504 viz.KAG001 viz.KAG001 Město Petřvald - knihovna 526 0 0 0
Písek PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 8434 109 7 0
Plzeň PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 407102 124544 46 12
Plzeň PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 5262 0 0 0
Plzeň PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 20266 589 Viz PND008 Viz PND008
Plzeň PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 36491 1810 Viz PND008 Viz PND008
Plzeň PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 6966 497 Viz PND008 Viz PND008
Plzeň PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 4 21957 33 6
Plzeň PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1615 0 Viz PND008 Viz PND008
Plzeň PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 141 0 0 0
Plzeň PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 8808 2785 2 0
Plzeň PNE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 1276 0 0 0
Plzeň PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3911 636 0 0
Plzeň PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 33330 2325 9 0
Postřelmov SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 918 0 0 0
Praha ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2423638 2062935 231 185
Praha ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 18742 11862 9 1
Praha ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 486457 409127 24 15
Praha ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 71882 48096 29 0
Praha ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 420242 237090 72 0
Praha ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 113508 71430 16 15
Praha ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 126952 88503 17 17
Praha ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 165646 50712 31 0
Praha ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 233227 78583 64 12
Praha ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 171211 116863 62 14
Praha ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 4306 0 0 0
Praha ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 25974 15726 34 0
Praha ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 11677 2073 67 0
Praha ABB005 imp opravy CERGE-EI - Knihovna 22919 12439 0 0
Praha ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 34545 16943 36 0
Praha ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 13827 7017 23 0
Praha ABB013 imp opravy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17307 11469 0 0
Praha ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 9205 3167 33 0
Praha ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6080 3892 1 0
Praha ABB018 imp opravy Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3156 629 34 0
Praha ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 22033 10278 35 0
Praha ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 32881 18613 57 0
Praha ABB029 imp opravy Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 44121 29067 23 0
Praha ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 22185 13384 37 0
Praha ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8192 4680 8 0
Praha ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 97215 31947 68 0
Praha ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8006 3346 8 0
Praha ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 9040 4919 19 0
Praha ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3297 1735 3 0
Praha ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20439 6329 28 0
Praha ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 15359 10089 22 0
Praha ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6441 4201 1 0
Praha ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 5700 1691 34 0
Praha ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10583 5025 0 0
Praha ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 13564 5388 29 0
Praha ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4102 2298 11 0
Praha ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 20 0 0
Praha ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 3000 1511 16 0
Praha ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1574 531 0 0
Praha ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8677 3490 47 0
Praha ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 84018 17285 36 0
Praha ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3601 1986 8 0
Praha ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 2535 0 0 0
Praha ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 18652 8983 43 0
Praha ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7191 4193 10 0
Praha ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 38403 9536 39 0
Praha ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 10447 2077 37 0
Praha ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 9421 5271 23 0
Praha ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 14181 8994 18 0
Praha ABB503 imp opravy Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - Útvar vědeckých informací - Knihovna 3219 1684 7 0
Praha ABC004 imp opravy Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 2047 703 2 0
Praha ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2552 898 1 0
Praha ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 61440 47040 8 0
Praha ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 35163 25341 0 0
Praha ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 25259 8689 5 0
Praha ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 1058 138 0 0
Praha ABC048 imp opravy Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 3611 185 12 0
Praha ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 11663 8147 33 0
Praha ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5988 4080 1 0
Praha ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 1993 0 0 0
Praha ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 226592 168600 7 1
Praha ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 27610 11363 8 0
Praha ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 80421 36024 9 0
Praha ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 29492 16745 8 0
Praha ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 10207 5747 9 0
Praha ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 5714 932 9 0
Praha ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 1500 238 10 0
Praha ABD010 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 1907 0 3 0
Praha ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 12498 8520 8 0
Praha ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 30221 24263 8 0
Praha ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 4292 0 0 0
Praha ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4932 0 0 0
Praha ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2282 0 0 0
Praha ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 7863 4761 4 0
Praha ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 10872 5083 9 0
Praha ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 4255 1293 35 4
Praha ABD026 imp opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 23513 3806 6 4
Praha ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 43734 23447 8 0
Praha ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 3989 2883 6 0
Praha ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 17544 13699 8 0
Praha ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 20162 15502 8 0
Praha ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 29939 20390 8 0
Praha ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 67641 47692 8 0
Praha ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 56125 54459 8 0
Praha ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3250 0 0 0
Praha ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 8609 3568 7 0
Praha ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 22993 19213 1 0
Praha ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 53794 30155 8 0
Praha ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 70337 35759 8 0
Praha ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 8432 0 0 0
Praha ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 342 0 0 0
Praha ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 8250 0 0 0
Praha ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7704 4287 6 0
Praha ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 815 0 0 0
Praha ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 99 12 0 0
Praha ABD170 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 1743 358 9 0
Praha ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
Praha ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 13623 6797 11 8
Praha ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 78822 42616 12 0
Praha ABE045 imp opravy Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 2277 473 3 3
Praha ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 1011 510 0 0
Praha ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3173 1801 0 0
Praha ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 982 0 0
Praha ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 669 0 0 0
Praha ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 2203 0 0 0
Praha ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 5352 2104 16 0
Praha ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 1812 0 0 0
Praha ABE308 imp oprava Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 17378 7447 12 0
Praha ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 87829 51706 7 0
Praha ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 56439 34644 22 10
Praha ABE315 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze - oddělení dokumentace a knihovny, odbor evidence, dokumentace a IS 641 0 0 0
Praha ABE320 imp opravy Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 10510 2338 9 0
Praha ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 35091 21784 11 7
Praha ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 23496 5910 9 0
Praha ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3187 0 0 0
Praha ABE343 imp opravy Národní archiv - Knihovna 689 8523 17 4
Praha ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 367 0 0
Praha ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
Praha ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 7552 0 0 0
Praha ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
Praha ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 10009 8943 19 0
Praha ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 62698 42815 12 0
Praha ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10701 5839 1 2
Praha ABE461 online online Židovská obec v Praze - Knihovna 4885 0 0 0
Praha ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 332681 97967 10 2
Praha ABG312 imp opravy JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 2274 520 7 6
Praha ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 29174 265 5 0
Praha ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 6260 104 4 2
Praha ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 454 0 0 0
Prachatice PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 20783 495 9 0
Prostějov PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 43823 217 8 0
Prostřední Bečva VSG523 viz.VSG001 Místní knihovna v Prostřední Bečvě 27 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Přerov PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 6862 0 0 0
Přerov PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 37580 846 33 0
Příbram PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 36235 1486 9 0
Rapotíně SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 1078 0 0 0
Rejchartice SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 249 0 0 0
Rokycany ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 5573 22 0 0
Rožnov pod Radhoštěm VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 16208 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Rumburk DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 2128 23 3 0
Rychnov nad Kněžnou RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 17844 424 7 0
Rychvald KAG501 viz.KAG001 viz.KAG001 Městská knihovna Rychvald 226 0 0 0
Rýmařov BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 14021 0 0 0
Semily SMG004 on-line Městská knihovna Semily 1700 0 0 0
Senice VSG537 viz.VSG001 Místní knihovna v Senince 5 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Slaný KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 9303 89 2 0
Slížany KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 5894 32 0 0
Sokolov SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 23675 361 2 0
Stonava KAG515 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Stonava 352 0 0 0
Strakonice STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 34298 415 3 6
Střítež nad Bečvou VSG530 viz.VSG001 Obecní knihovna Střítež nad Bečvou 54 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Sudkov SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 470 0 0 0
Sušice KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 37640 1241 3 5
Svitavy SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 17435 225 8 0
Svitavy SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 74 12 0 0
Svoboda nad Úpou TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 2707 35 2 0
Sychrov SME802 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - Správa státního zámku Sychrov - Knihovna 4 0 0 0
Šternberk OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 4239 65 0 0
Šumperk SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 21680 993 31 0
Tábor TAE001 on-line opravy Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 6394 12 0 0
Tábor TAE802 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 769 0 0 0
Tábor TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 57070 1267 34 0
Telč JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 402 0 0 0
Telč JIE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Telči - knihovna 390 0 0 0
Teplice TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 2792 0 0 0
Teplice TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 19799 226 4 0
Těrlicko KAG513 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Těrlicko 214 0 0 0
Trutnov TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 9481 3636 1 0
Trutnov TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 40859 228 9 0
Třebíč TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 27326 240 34 0
Třeboň JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8491 3950 5 0
Třinec FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 19324 1804 3 0
Turnov SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 10407 6421 3 0
Turnov SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 16182 7 9 6
Týn nad Vltavou CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 2128 23 1 0
Uherské Hradiště UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 2363 332 0 0
Uherské Hradiště UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 47197 956 32 0
Uherský Brod UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 612 0 0 0
Uherský Brod UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 1215 0 0 0
Ústí VSG002 viz.VSG001 Obecní knihovna Ústí 19 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Ústí nad Labem ULC003 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem - odd. evidence a informací - knihovna 603 0 0 0
Ústí nad Labem ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 26304 6182 5 4
Ústí nad Labem ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 8329 0 0 0
Ústí nad Labem ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 292407 65205 161 0
Ústí nad Orlicí UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 72191 3642 122 4
Valašská Bystřice VSG543 viz.VSG001 Místní knihovna ve Valašské Bystřici 39 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Valašská Polanka VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 423 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Valašské Meziříčí VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 11859 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Velké Karlovice VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 1330 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Velké Meziříčí ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 4032 109 1 0
Videč VSG524 viz.VSG001 Místní knihovna ve Vidči 32 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Vigantice VSG527 viz.VSG001 Místní knihovna Vigantice 20 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Vikýřovice SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 679 0 0 0
Vítkov OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 12796 91 5 0
Votice BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 12965 535 7 0
Vratimov FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 3901 89 1 0
Vrbno pod Pradědem BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 11624 0 0 0
Vrchlabí TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2221 0 0 0
Vsetín VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 27228 915 8 2
Vysoké Mýto UOE802 imp opravy Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 2243 798 6 0
Vyšehoří SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 162 0 0 0
Vyškov VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 21362 76 29 0
Zašová VSG552 viz.VSG001 Obecní knihovna Zašová 39 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Zděchov VSG526 viz.VSG001 Místní knihovna Zděchov 24 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Zlaté Hory JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 1080 0 0 0
Zlín ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 46563 14818 8 0
Zlín ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 7646 2297 23 0
Zlín ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10897 1335 0 0
Zlín ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 653 0 0 0
Zlín ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 182147 21982 162 0
Znojmo ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6742 6120 0 0
Znojmo ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 42789 2382 3 0
Zubří VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 3639 0 viz.VSG001 viz.VSG001
Žatec LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 28568 999 7 0
Žďár nad Sázavou ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 20114 139 27 0

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.3.2017)

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

Sídlo Sigla Stav Název knihovna Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
CHG505 imp Městská knihovna Aš 110
Brno BOD006 projevili zájem Mendelova univerzita v Brně - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb - Ústřední knihovna 6000
Brno BOE309 testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
Dobruška RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
Hradec Králové HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
Jablonec nad Nisou JNE301 imp Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 148
Jičín JCE301 imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
Kladno KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
Liberec LIE201 testování Krajská nemocnice Liberec 61
Loket SOG501 imp Městská knihovna Loket 0
Louny LNG001 imp Městská knihovna Louny 65
Louny LNG001 imp Městská knihovna Louny 65
Mikulov BVE301 imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
Milevsko PIG501 imp Městská knihovna Milevsko 699
Most MOG001 imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
Náchod NAE201 imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
Neplachovice NBG001 testujeme Městská knihovna Nymburk 0
Neratovice MEG502 testujeme Městská knihovna Neratovice 0
Nové Sedlo SOG503 imp Městská knihovna Nové Sedlo 65
Nový Bor CLG502 imp Městská knihovna Nový Bor 48
Praha ABA107 testování České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy 816
Praha ABC039 testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
Praha ABC115 imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
Praha ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
Praha ABD026 testování Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1081
Praha ABD030 imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
Praha ABD171 imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
Praha ABD185 testování Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 24
Praha ABE192 testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
Praha ABE194 testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
Praha ABE205 imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
Praha ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
Praha ABE447 imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
Praha ABE448 imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
Praha ABE459 projevili zájem Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna 0
Praha ABE506 testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
Prostějov PVE301 testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
Přeštice PNG501 imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
Rakovník RAE301 testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
Rokycany ROG001 imp Městská knihovna Rokycany 951
Sedlčany PBG501 imp Městská knihovna Sedlčany 1035
Soběslav TAE801 imp Knihovna Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 2069
Tábor TAE301 imp Knihovna Husitského muzea v Táboře 12818
Terezín LTE801 imp Památník Terezín - národní kulturní památka - knihovna 109
Třeboň JHG503 imp Městská knihovna Třeboň 66
Velká Bíteš ZRG505 testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0
Vsetín VSE302 imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
Vysoké Mýto UOG507 imp Městská knihovna Vysoké Mýto 25

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily

Sídlo Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
České Budějovice CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
České Budějovice CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
České Budějovice CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
České Budějovice CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
Opava OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.
Praha ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
Praha ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
Praha ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
Praha ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
Praha ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
Praha ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
Praha ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009

 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
14.09.2017