Personal tools
You are here: Home Pro uživatele Spolupracující knihovny Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě
Document Actions

Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

by Eva Svobodová last modified 2014-10-01 17:10

Následující tabulky obsahují seznam knihoven spolupracujících na budování Souborného katalogu ČR - formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 31.8.2014)

 

Údaje z roku 2012 najdete v archivu    Údaje z roku 2013 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.8.2014)

 

Následující tabulka je seřazena podle sigel přispívajících knihoven.

Tabulka seřazená podle sídla, ve kterých sídlí přispívající knihovny je dostupná: v archivu

  

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu] Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2014 Z toho dávek seriálů v roce 2014
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2147894 1845536 160 98
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 18024 11751 8 4
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 450644 386379 21 17
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 56848 37262 32 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 344931 200912 68 0
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 109569 71750 8 8
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 101539 70515 14 4
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 126752 42161 19 0
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 207792 68098 6 0
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 153940 105630 62 29
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 3567 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 23969 15297 34 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 2976 648 30 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 29527 14352 30 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 11672 5816 34 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 7203 2723 26 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 5993 3934 13 0
ABB018 on-line on-line Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1318 0 0 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 18739 8920 42 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 28546 17241 39 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 18848 10938 37 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8360 5232 12 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 42659 15095 67 0
ABB038  imp  opravy  Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna  8133 3611 12 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8883 5172 20 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3632 1806 23 4
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 17915 6146 51 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 8591 5393 32 4
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6412 4320 8 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3392 1147 33 0
ABB050  imp  opravy  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací  10583 5228 3 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 12187 5095 26 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3704 2144 14 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 21 1 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2854 1489 16 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1327 455 0 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8557 3576 9 0
ABB063  imp  opravy  Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna  3476 2023 16 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 1691 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 13813 7524 36 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 6981 4310 22 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 35733 9969 33 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 6990 1599 35 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8810 5015 29 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 12636 8441 28 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2547 926 1 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 54595 44679 8 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 28716 20650 8 8
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 11899 5842 4 0
ABC025  imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna  889 117 0 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 10283 7293 66 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5806 4105 0 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 1671 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 144824 106403 7 2
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 23145 9894 7 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 73598 36891 6 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 29383 16722 8 0
ABD007 imp  opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 9843 5762 6 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 4747 772 8 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 1058 0 0 0
ABD010 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 1448 0 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 9792 6545 7 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 28410 23441 7 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 3265 0 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 5180 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2417 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 3743 2072 9 2
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 1516 473 0 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 2407 523 26 3
ABD026 přípis  opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1055 0 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 39409 22482 7 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 3506 2590 7 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 14602 11384 7 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 16605 12725 7 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 22741 14916 7 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 58880 43092 7 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 34440 33515 7 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3372 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 7243 3197 7 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 18012 16807 0 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 34914 18792 5 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 61671 32146 8 0
ABD113 přípis  opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 5513 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 323 0 0 0
ABD156 přípis  opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 5991 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7513 4388 7 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 863 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 87 13 4 0
ABD170 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 1074 0 0 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 12310 6810 7 7
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 23689 13524 38 0
ABE050 imp opravy Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 9553 4685 0 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 984 573 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3158 1865 0 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 1010 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 223 0 0 0
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 2139 0 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 3405 1295 10 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 995 0 0 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 74494 45914 15 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 42370 27623 21 14
ABE320 on-line on-line Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 1415 0 0 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 30932 19906 3 2
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 14756 3625 16 8
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3141 0 0 0
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 389 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna  5666 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 4842 4500 11 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 47913 36185 15 0
ABE449  imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10318 5675 2 0
ABG001  imp opravy Městská knihovna v Praze 272442 83145 10 0
ABG502  imp opravy Husova knihovna v Říčanech 10409 173 2 2
ABG802  on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna  454 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 960 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 13203 425 6 0
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 3627 212 0 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 4481 232 1 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 7024 182 1 2
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 18164 429 9 0
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 6451 232 7 0
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 903289 379492 41 0
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 9837 4625 13 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1260 435 3 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14361 5016 21 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 441 89 4 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 4373 1698 14 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 5541 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6124 2364 13 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4572 2740 7 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 541 181 15 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 144108 0 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 9233 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 50020 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 49153 0 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 25911 13672 2 2
BOD009  imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna  1443 63 8 1
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 55076 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 329 35 2 0
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 10668 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 21058 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 285 186 8 0
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 1866 763 8 2
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 1346 229 8 1
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 635 322 5 0
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 31756 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 4631 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 87 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 677 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 9673 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 221283 6 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 1446 465 8 0
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 274 154 8 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1536 1043 2 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1058 164 0 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 50389 30493 2 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 22004 4946 10 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN  893 192 1 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 1597 972 3 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1015 348 2 2
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 27394 1839 6 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 34665 1471 6 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 290 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 25787 923 10 0
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 10177 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 8885 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 24568 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 4474 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1119 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 4099 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 3423 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 3021 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 871 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1494 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 14914 551 1 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 336280 100665 98 69
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 33889 26647 44 17
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 499 59 7 0
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 102905 31755 45 4
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 1003 23 8 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 14684 429 7 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 5611 1378 1 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 65231 8621 64 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 8439 1530 7 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 17992 286 2 2
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 242 0 0 0
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 8569 0 0 0
DCG302 imp opravy  Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 35869 1418 34 0
DCG503 imp opravy  Městská knihovna Rumburk 3715 203 3 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 606 0 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 16263 234 3 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 619 0 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 12523 352 7 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 2386 60 0 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 12575 1103 4 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí  2858 91 2 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 2014 28 2 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 2828 43 0 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 26515 949 56 22
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 166566 34299 25 30
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 32587 15506 8 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 2200 0 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 1563 360 1 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 17121 353 30 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 367 46 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2171 341 1 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 19310 290 7 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1641 0 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 2551 325 3 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 24943 466 6 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 2878 48 1 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 28616 1825 9 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 9023 146 8 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 622 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 734 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 499 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8260 4023 14 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 3461 360 32 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3396 620 0 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 19234 82 5 0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 2607 64 2 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 161 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 3744 1070 5 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 78153 3405 21 2
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 14176 400 4 0
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4304 0 0 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 7431 723 3 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 11906 363 9 6
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 90557 13709 14 0
KAG505 imp opravy K3 Bohumín - středisko knihovna 14167 75 5 0
KAG506 imp  opravy  Městská knihovna Český Těšín 2604 301 3 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 1714 457 11 2
KHG001  imp opravy  Městská knihovna Kutná Hora 18454 894 10 2
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 8230 111 10 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 465 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 154155 10467 114 13
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 5033 91 10 0
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6432 3311 0 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1335 589 0 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 32254 914 16 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1108 340 0 0
KMG503  imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 2932 34 0 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10837 4024 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 6142 2736 4 4
KOG001 imp  opravy Městská knihovna Kolín 79495 12088 33 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 5223 35 6 2
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 7445 355 8 0
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 78092 15540 23 0
KVG501 imp opravy  Městská knihovna Ostrov nad Ohří 12268 183 9 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 227097 58709 9 3
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 84258 39489 9 12
LIE302 on-line opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 1232 0 2 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1281 0 0 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 21076 1167 1 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 1518 0 0 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 21550 170 8 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 14221 252 10 0
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1105 0 0 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 13033 251 3 0
NAE502 on-line on-line Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 2130 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1215 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 6983 541 4 0
NAG502  imp opravy Městská knihovna Jaroměř 41445 1910 1 0
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 6135 178 3 0
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 4337 251 1 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 11317 109 2 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 684325 235726 68 45
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna  48441 25832 27 4
OLE303  imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 9327 4883 8 4
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 22904 140 15 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 3058 121 3 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 20973 10830 0 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 48156 20271 14 4
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 50063 2981 7 0
OPG503  imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí  706 4 8 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 7594 159 1 2
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 326018 67927 34 26
OSD001 imp  opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 63491 20016 35 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 62869 18549 8 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1406 300 0 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 91 14 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 1939 706 0 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 19740 702 3 6
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 12664 2668 10 15
PAE301 on-line on-line Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 110 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 53591 3632 8 0
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 25263 1610 10 8
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 21528 336 10 0
PIG001  imp  opravy  Městská knihovna Písek  4765 101 8 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 344517 111295 60 11
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 4799 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 14923 1075 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 28435 2791 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 4823 629 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 3 15604 34 12
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1238 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 134 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 7429 2795 2 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3291 687 3 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 21889 857 10 8
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 4199 0 0 0
PRG001 imp  opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 26126 786 15 6
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 5366 140 2 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 14086 380 9 0
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 31963 225 8 2
RKC502  imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna  1132 256 3 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 11039 361 3 0
RKG503  imp  opravy  Městská knihovna Kostelec nad Orlicí  3292 37 0 0
ROE301  on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 3562 23 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 4271 2263 0 0
SMG506 imp opravy  Městská knihovna Antonína Marka Turnov 10165 9 8 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 16181 363 2 0
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 11801 761 14 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 23374 332 4 0
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 14824 908 14 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 484 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 165 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 351 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 150 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 134 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 360 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 208 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 735 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 300 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 207 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 83 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 104 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 73 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 334 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 403 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 259 0 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 97 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 151 0 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 10479 193 3 0
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 62 9 1 0
TAE001 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 5337 15 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 43832 1464 33 0
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 2166 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 12588 306 6 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 306 18 0 0
TRG001 imp  opravy Městská knihovna Třebíč 17630 204 23 6
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 1561 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 1585 420 1 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2218 0 0 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 17821 277 10 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 9095 264 7 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 906 33 14 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 1535 288 1 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 613 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 33226 809 35 2
ULD001  imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 17087 3724 3 2
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 5047 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 258452 63866 31 2
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 77837 6507 11 0
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 12863 145 12 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 18450 742 9 0
VSG501  viz.VSG001  Městská knihovna Valašské Meziříčí  6736 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502  viz.VSG001   Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace  10097 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG503  viz.VSG001    Městská knihovna Kelč  1356 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG504  viz.VSG001  Místní knihovna Zubří 1744 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505  viz.VSG001   Místní knihovna Velké Karlovice  681 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG506  viz.VSG001    Místní knihovna Hovězí  330 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG508  viz.VSG001  Místní knihovna Horní Bečva  1458 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG509  viz.VSG001   Místní knihovna Horní Lideč  767 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG510  viz.VSG001  Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou  1126 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG511  viz.VSG001   Městská knihovna Karolinka  1156 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG512  viz.VSG001   Obecní knihovna Nový Hrozenkov  622 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG513  viz.VSG001  Obecní knihovna Valašská Polanka  225 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG519  viz.VSG001  Obecní knihovna Halenkov  1098 viz.VSG001  viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 18241 127 23 8
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 21862 7909 8 0
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 4982 1691 12 4
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 9532 1320 2 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 424 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 100673 13028 24 18
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 2593 57 9 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6719 6474 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 41592 2657 1 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 12708 102 27 2
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 1008 67 2 2

   

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.7.2014)

  

Sigla Sídlo Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABB005 Praha testování CERGE-EI - Knihovna 0
ABB060 Praha imp Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 394
ABB068 Praha testování  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 0
ABC004 Praha imp Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 196
ABC039 Praha testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC048 Praha imp Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 236
ABC051  Praha testování  CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 
ABC115 Praha imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 Praha testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 Praha imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 Praha imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABE045 Praha imp Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 962
ABE194 Praha testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE308 Praha imp Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 3085
ABE045  Praha testování  Vojenský historický ústav Praha - Knihovna - Referát historických knihovních fondů  730 
ABE192 Praha testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE205 Praha imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 Praha testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 Praha imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 Praha imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 Praha testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
ABG312 Praha testování JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 147
ABG503 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav imp Knihovna Eduarda Petišky 57
BOE309 Brno testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 Mikulov imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
DCG501 Varnsdorf imp Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace Varnsdorf 15
FME301 Frýdek Místek imp Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 85
HKD002 Hradec Králové testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
CHG505  testování  Městská knihovna Aš
JCE301 Jičín imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 132
KAE801 Český Těšín imp Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 926
KHE303 Hrádek imp České muzeum stříbra - knihovna 100
KMG303 Kroměříž imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
KVG003 Liberec testování Městská knihovna Karlovy Vary 0
LIE201 Liberec testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTG001 Litoměřice testování Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 0
MOG001 Most imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
NAE201 Náchod imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
PBG501  Sedlčany imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PNG501  Přeštice imp  Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PIG501 Prostějov imp Městská knihovna Milevsko 699
PVE301 Prostějov testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 Rakovník testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 Dobruška imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 Rokycany imp Městská knihovna Rokycany 134
SOG501 Loket testování Městská knihovna Loket 0
TUE803 Dvůr Králové nad Labem imp Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 52
UHE802 Bojkovice Projevili zájem Knihovna Muzea Bojkovska 0
VSE302 Vsetín imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 Velká Bíteš testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

 

 

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo skončily

 

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001  Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna  0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 

Údaje z roku 2006 najdete : v archivu    Údaje z roku 2008 najdete v archivu      Údaje z roku 2010 najdete v archivu    Údaje z roku 2012 najdete v archivu

Údaje z roku 2007 najdete : v archivu    Údaje z roku 2009 najdete : v archivu    Údaje z roku 2011 najdete v archivu

This site conforms to the following standards:

Skip to content. | Skip to navigation