Personal tools
You are here: Home Pro uživatele Spolupracující knihovny Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě
Document Actions

Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

by Eva Svobodová last modified 2014-11-28 14:55

Následující tabulky obsahují seznam knihoven spolupracujících na budování Souborného katalogu ČR - formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 31.10.2014)

 

Údaje z roku 2012 najdete v archivu    Údaje z roku 2013 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.10.2014)

 

Následující tabulka je seřazena podle sigel přispívajících knihoven.

Tabulka seřazená podle sídla, ve kterých sídlí přispívající knihovny je dostupná: v archivu

  

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu] Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2014 Z toho dávek seriálů v roce 2014
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2193119 1879144 230 153
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 18155 11763 11 4
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 455871 389689 29 22
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 59917 39434 41 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 367362 212122 82 0
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 110288 71801 10 10
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 104635 72669 16 4
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 133391 43853 24 0
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 207760 67321 6 0
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 155801 106709 79 40
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 3596 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 24453 15520 43 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 3147 664 38 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 29813 14397 38 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 12195 6095 41 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 7559 2802 32 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 5993 3921 13 0
ABB018 on-line on-line Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1326 0 0 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 19518 9223 53 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 28915 17308 55 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 20161 11907 45 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8373 5203 15 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 52558 19210 85 0
ABB038  imp  opravy  Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna  8166 3596 13 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8903 5142 23 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3613 1814 31 4
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 19173 6685 66 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 11196 6872 42 4
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6420 4302 10 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3775 1233 42 0
ABB050  imp  opravy  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací  10583 5186 3 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 12391 5133 3 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3904 2248 21 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 21 1 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2895 1508 20 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1326 452 0 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8577 3558 9 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 630 16 14 0
ABB063  imp  opravy  Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna  3496 2016 20 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 1877 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 14070 7579 45 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7023 4308 31 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 36499 9989 42 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 7196 1620 42 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8938 5076 32 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 13271 8769 37 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2545 917 1 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 56238 45261 10 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 30307 21666 9 8
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 12197 5949 7 0
ABC025  imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna  890 117 0 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 10545 7459 77 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5806 4082 0 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 1684 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 157135 114347 8 4
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 24082 10273 9 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 75116 37007 7 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 29913 17125 8 0
ABD007 imp  opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 9898 5761 8 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 4896 792 10 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 1091 0 0 0
ABD010 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 1503 0 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 10107 6778 9 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 28983 23908 9 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 3477 0 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 5174 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2412 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 5288 3292 14 2
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 1516 470 0 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 2639 579 32 4
ABD026 přípis  opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1055 0 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 40194 22744 9 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 3676 2713 9 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 15279 11975 7 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 16929 12974 9 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 23562 15493 9 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 60200 43734 9 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 40254 39205 9 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3373 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 7551 3267 9 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 18087 16713 1 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 41120 22979 6 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 62857 32579 10 0
ABD113 přípis  opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 6161 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 327 0 0 0
ABD156 přípis  opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 6449 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7514 4371 9 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 863 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 92 13 5 0
ABD170 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 1123 0 0 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 12537 6845 9 9
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 43602 24594 44 0
ABE050 imp opravy Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 9551 4656 0 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 984 571 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3158 1857 0 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 1004 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 230 0 0 0
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 2166 0 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 3685 1442 13 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 1241 0 0 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 78093 47836 18 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 45206 28946 29 19
ABE320 on-line on-line Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 2052 0 0 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 32225 20566 3 2
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 16648 4079 20 10
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3141 0 0 0
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 384 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna  5780 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 5249 4843 14 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 50779 38309 19 0
ABE449  imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10405 5703 2 0
ABG001  imp opravy Městská knihovna v Praze 281507 84593 13 0
ABG502  imp opravy Husova knihovna v Říčanech 16035 492 3 2
ABG802  on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna  454 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 979 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 13629 393 6 0
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 3623 196 0 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 4658 211 1 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 7023 152 1 2
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 19390 467 10 2
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 8008 337 7 0
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 926702 384785 52 0
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 9934 4612 18 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1264 436 5 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14461 4893 25 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 441 88 4 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 4439 1664 19 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 5579 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6149 2363 18 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4572 2722 7 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 587 195 19 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 144099 0 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 9235 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 49997 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 49151 0 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 26043 13603 3 4
BOD009  imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna  1504 64 10 1
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 55073 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 329 35 2 0
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 10667 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 21057 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 427 256 10 0
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 2066 831 10 4
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 1570 268 10 1
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 635 317 5 0
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 31758 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 4633 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 87 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 677 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 9675 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 219529 6 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 1598 537 10 0
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 292 159 10 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1598 1088 3 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1058 163 0 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 51432 30582 2 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 26957 6204 12 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN  998 211 1 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 1863 1166 4 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1015 333 2 2
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 28044 1790 7 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 35373 1327 8 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 290 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 25792 829 10 0
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 10180 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 8887 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 24572 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 4474 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1119 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 4101 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 3422 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 3022 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 871 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1494 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 15985 543 1 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 358252 106093 156 87
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 34563 26608 52 17
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 980 159 12 2
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 103485 31996 54 4
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 1517 46 10 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 15063 405 9 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 5669 1371 1 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 84924 10147 75 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 8839 1570 8 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 19319 280 3 2
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 259 0 0 0
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 8978 0 0 0
DCG302 imp opravy  Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 40367 1705 43 0
DCG503 imp opravy  Městská knihovna Rumburk 4295 201 3 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 606 0 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 17712 237 5 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 619 0 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 13802 386 8 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 2386 52 0 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 13201 1147 4 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí  3603 146 2 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 2289 36 2 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 2828 38 0 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 29740 996 69 24
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 171798 34068 32 34
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 32848 15419 10 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 2238 0 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 1684 404 1 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 18781 384 39 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 367 43 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2252 339 2 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 20593 284 9 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1710 0 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 2871 337 4 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 26595 468 7 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 2878 44 1 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 29684 1646 14 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 9674 141 9 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 725 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 771 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 593 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8350 4053 17 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 3848 432 41 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3394 604 0 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 20620 83 6 2
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 2899 74 2 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 161 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 5499 1703 5 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 79921 3052 25 2
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 14755 403 4 0
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4313 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 1144 322 7 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 7932 707 4 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 13251 553 11 8
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 92580 12867 17 4
KAG505 imp opravy K3 Bohumín - středisko knihovna 15212 69 6 0
KAG506 imp  opravy  Městská knihovna Český Těšín 2987 369 6 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 1918 479 11 2
KHG001  imp opravy  Městská knihovna Kutná Hora 20448 992 12 2
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 8706 106 12 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 465 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 168308 11281 122 13
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 5677 84 12 0
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6439 3289 0 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1534 614 1 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 34249 968 21 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1108 334 0 0
KMG503  imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 2932 32 0 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10835 3889 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 6846 2803 5 4
KOG001 imp  opravy Městská knihovna Kolín 82091 10072 39 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 5928 36 8 2
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 16054 1024 64 0
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 80595 15642 29 0
KVG501 imp opravy  Městská knihovna Ostrov nad Ohří 12921 175 12 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 232704 59103 11 6
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 87737 39672 12 18
LIE302 on-line opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 2874 965 7 2
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1294 0 0 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 22360 1168 3 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 1684 0 0 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 22518 161 8 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 14916 230 11 0
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1128 0 0 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 13908 355 4 0
NAE502 on-line on-line Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 2175 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1214 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 7346 529 4 0
NAG502  imp opravy Městská knihovna Jaroměř 42313 1777 1 0
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 6598 202 3 0
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 4336 184 1 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 11975 109 2 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 704528 239455 86 53
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna  54688 28883 34 4
OLE303  imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 9979 5157 9 4
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 24785 125 17 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 3452 96 4 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 20987 10769 0 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 56864 24568 23 10
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 51591 2830 9 0
OPG503  imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí  822 5 11 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 8131 175 1 2
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 332715 68285 43 34
OSD001 imp  opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 65106 20337 42 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 65417 19362 26 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1408 298 0 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 91 14 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 1939 692 0 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 21952 846 4 8
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 13979 2998 12 18
PAE301 on-line on-line Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 222 0 0 0
PAE303 on-line on-line Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 31 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 56128 3743 11 1
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 27518 1580 12 8
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 23186 323 12 0
PIG001  imp  opravy  Městská knihovna Písek  5428 101 10 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 356102 113822 77 15
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 4840 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 15067 1071 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 29662 2745 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 4927 624 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 3 16336 41 12
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1263 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 136 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 7428 2732 2 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3613 738 6 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 24132 1224 13 8
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 4514 0 0 0
PRG001 imp  opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 28259 831 19 6
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 6007 144 2 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 15032 364 11 4
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 33886 217 10 2
RKC502  imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna  1331 286 3 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 13700 515 3 0
RKG503  imp  opravy  Městská knihovna Kostelec nad Orlicí  3292 33 0 0
ROE301  on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 3872 23 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 4269 2234 0 0
SMG506 imp opravy  Městská knihovna Antonína Marka Turnov 11159 9 10 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 17451 417 3 2
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 12202 627 14 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 26212 337 4 0
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 16122 920 18 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 597 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 203 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 519 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 189 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 146 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 443 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 219 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 880 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 355 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 256 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 100 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 143 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 87 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 380 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 477 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 288 0 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 113 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 170 0 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 11396 192 4 2
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 67 14 1 0
TAE001 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 5377 15 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 46398 1494 42 2
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 2172 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 14160 313 7 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 306 12 0 0
TRG001 imp  opravy Městská knihovna Třebíč 19249 210 30 6
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 1630 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 1608 410 1 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2219 0 0 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 435 297 2 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 18718 259 12 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 9796 262 10 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 1225 43 16 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 1539 264 1 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 613 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 34794 824 42 2
ULD001  imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 19860 4827 4 2
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 5193 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 263526 63923 40 2
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 78882 6174 13 0
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 14117 169 16 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 19886 809 10 0
VSG501  viz.VSG001  Městská knihovna Valašské Meziříčí  7496 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502  viz.VSG001   Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace  11135 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG503  viz.VSG001    Městská knihovna Kelč  1428 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG504  viz.VSG001  Místní knihovna Zubří 2130 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505  viz.VSG001   Místní knihovna Velké Karlovice  843 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG506  viz.VSG001    Místní knihovna Hovězí  526 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG508  viz.VSG001  Místní knihovna Horní Bečva  1534 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG509  viz.VSG001   Místní knihovna Horní Lideč  800 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG510  viz.VSG001  Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou  1293 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG511  viz.VSG001   Městská knihovna Karolinka  1205 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG512  viz.VSG001   Obecní knihovna Nový Hrozenkov  653 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG513  viz.VSG001  Obecní knihovna Valašská Polanka  229 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG519  viz.VSG001  Obecní knihovna Halenkov  1135 viz.VSG001  viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 19159 101 29 8
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 23747 8577 10 0
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 5459 1876 13 4
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10439 1397 2 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 424 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 123930 17138 37 20
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 4401 156 11 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6719 6471 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 41575 2558 1 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 13945 110 35 2
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 1822 98 2 2

   

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.7.2014)

  

Sigla Sídlo Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABB005 Praha testování CERGE-EI - Knihovna 0
ABB068 Praha testování  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 0
ABC004 Praha imp Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 196
ABC039 Praha testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC048 Praha imp Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 236
ABC051  Praha testování  CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 
ABC115 Praha imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 Praha testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 Praha imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 Praha imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABE045 Praha imp Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 962
ABE194 Praha testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE308 Praha imp Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 3085
ABE045  Praha testování  Vojenský historický ústav Praha - Knihovna - Referát historických knihovních fondů  730 
ABE192 Praha testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE205 Praha imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 Praha testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 Praha imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 Praha imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 Praha testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
ABG312 Praha testování JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 147
ABG503 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav imp Knihovna Eduarda Petišky 57
BOE309 Brno testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 Mikulov imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
DCG501 Varnsdorf imp Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace Varnsdorf 15
FME301 Frýdek Místek imp Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 85
HKD002 Hradec Králové testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
CHG505  testování  Městská knihovna Aš
JCE301 Jičín imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 132
KHE303 Hrádek imp České muzeum stříbra - knihovna 100
KMG303 Kroměříž imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
KVG003 Liberec testování Městská knihovna Karlovy Vary 0
LIE201 Liberec testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTG001 Litoměřice imp Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 0
MOG001 Most imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
NAE201 Náchod imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
PBG501  Sedlčany imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PNG501  Přeštice imp  Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PIG501 Prostějov imp Městská knihovna Milevsko 699
PVE301 Prostějov testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 Rakovník testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 Dobruška imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 Rokycany imp Městská knihovna Rokycany 134
SOG501 Loket testování Městská knihovna Loket 0
SVE950 Moravská Třebová testování Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 0
SVE951 Dačice testování Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 0
UHE802 Bojkovice Projevili zájem Knihovna Muzea Bojkovska 0
VSE302 Vsetín imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 Velká Bíteš testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

 

 

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo skončily

 

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001  Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna  0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 

Údaje z roku 2006 najdete : v archivu    Údaje z roku 2008 najdete v archivu      Údaje z roku 2010 najdete v archivu    Údaje z roku 2012 najdete v archivu

Údaje z roku 2007 najdete : v archivu    Údaje z roku 2009 najdete : v archivu    Údaje z roku 2011 najdete v archivu

This site conforms to the following standards:

Skip to content. | Skip to navigation