Personal tools
You are here: Home Pro uživatele Spolupracující knihovny Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě
Document Actions

Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

by Eva Svobodová last modified 2015-08-11 11:34

Následující tabulky obsahují seznam knihoven spolupracujících na budování Souborného katalogu ČR - formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 30.6.2015)

 

Údaje z roku 2012 najdete v archivu    Údaje z roku 2013 najdete v archivu   Údaje z roku 2014 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.7.2015)

 

Následující tabulka je seřazena podle sigel přispívajících knihoven.

Tabulka seřazená podle sídla, ve kterých sídlí přispívající knihovny je dostupná: v archivu

  

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu] Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2015 Z toho dávek seriálů v roce 2015
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2209048 1889861 193 157
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 18195 11765 8 2
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 457358 390233 18 10
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 60870 39981 27 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 373282 214471 56 0
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 110484 71833 13 4
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 107861 75474 12 6
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 136018 44649 20 6
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 215192 73011 1 0
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 156549 107124 45 19
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 3611 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 24522 15494 28 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 3225 678 28 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 29948 14425 32 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 12382 6168 24 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 7605 2815 19 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 5994 3916 0 0
ABB018 on-line on-line Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1363 0 0 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 19760 9332 32 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 29225 17439 55 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 20245 11957 26 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8377 5184 10 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 52942 19222 58 0
ABB038  imp  opravy  Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna  8180 3596 6 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8909 5128 10 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3628 1821 21 0
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20025 7026 27 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 11245 6854 23 0
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6424 4300 5 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3881 1276 27 0
ABB050  imp  opravy  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací  10583 5176 0 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 12425 5133 22 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3912 2246 21 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 21 0 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2911 1509 5 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1326 450 0 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8577 3552 5 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 844 13 34 0
ABB063  imp  opravy  Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna  3509 2018 8 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 1919 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 14144 7577 20 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7047 4316 1 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 36714 10001 26 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 7248 1613 27 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8955 5078 26 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 13293 8760 19 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2545 915 1 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 56636 45422 7 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 32467 23563 1 8
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 12202 5935 9 0
ABC025  imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna  890 116 2 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 10640 7526 40 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5879 4135 0 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 1724 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 187644 141721 6 1
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 24293 10336 5 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 75531 36969 6 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 29922 17113 7 0
ABD007 imp  opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 9952 5771 7 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 4935 801 7 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 1103 0 0 0
ABD010 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 1520 0 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 10333 6914 7 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 29117 24019 7 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 3535 0 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 5174 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2412 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 5652 3562 7 2
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 1837 606 3 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 2800 645 26 6
ABD026 přípis  opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1078 0 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 40524 22775 6 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 3757 2772 7 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 15286 11964 4 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 17086 13108 7 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 23759 15596 7 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 60756 43768 5 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 41742 40655 7 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3373 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 7574 3267 8 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 20111 16713 1 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 41233 22929 6 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 63450 32826 6 0
ABD113 přípis  opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 6474 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 327 0 0 0
ABD156 přípis  opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 6813 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7528 4372 8 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 863 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 92 13 0 0
ABD170 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 1130 0 0 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 12576 6843 8 3
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 43938 24755 15 0
ABE050 imp opravy Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 9549 4651 0 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 984 570 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3158 1857 1 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 1003 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 230 0 0 0
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 2170 0 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 3775 1501 9 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 1307 0 0 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 78895 48015 8 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 46238 29628 27 11
ABE320 on-line on-line Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 2062 0 3 4
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 32231 20503 6 4
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 17415 4300 15 4
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3140 0 0 0
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 384 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna  5924 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 5510 5085 9 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 51347 38556 9 0
ABE449  imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10347 5603 2 2
ABG001  imp opravy Městská knihovna v Praze 283854 85405 9 4
ABG502  imp opravy Husova knihovna v Říčanech 16081 469 3 0
ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 2095 116 4 0
ABG802  on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna  454 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 1022 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 13629 384 12 1
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 3623 194 0 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 4804 212 0 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 7023 147 1 0
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 19576 465 7 0
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 8007 328 35 6
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 931181 384182 89 4
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 9937 4602 9 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1274 440 4 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14499 4853 12 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 442 88 1 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 4897 1871 17 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 5588 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6160 2363 8 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4573 2715 5 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 610 211 11 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 147033 0 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 9325 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 50458 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 49824 0 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 26287 13685 4 0
BOD009  imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna  1543 70 7 0
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 55843 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 329 35 3 0
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 10926 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 21426 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 465 270 6 0
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 2191 901 7 0
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 1619 274 7 1
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 636 314 0 0
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 32021 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 4682 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 2435 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 690 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 9726 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 224904 0 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 1640 541 7 0
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 308 161 5 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1610 1089 5 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1058 162 1 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 51662 30349 5 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 27638 6265 8 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN  998 211 2 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 2108 1381 7 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1015 325 0 2
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 28078 1777 6 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 35976 1331 4 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 290 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 25792 813 17 4
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 10180 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 8887 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 24572 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 4474 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1119 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 4101 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 3422 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 3022 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 871 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1494 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 18135 767 1 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 365932 109659 137 78
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 34753 26559 23 2
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3662 663 2 0
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 104396 32201 24 2
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 1620 41 5 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 15259 404 8 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 5720 1359 2 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 85468 9792 7 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 8839 1549 0 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 20922 309 4 0
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 277 0 0 0
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 9693 0 0 0
DCG302 imp opravy  Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 41734 1769 32 0
DCG503 imp opravy  Městská knihovna Rumburk 4457 206 2 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 606 0 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 17867 232 3 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 619 0 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 13801 376 1 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 2667 89 3 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 13884 1233 4 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí  3603 134 1 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 2432 46 1 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 2828 38 2 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 30989 1003 73 6
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 173612 34069 35 27
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 32908 15434 7 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 2251 0 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 1684 401 9 6
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 19197 388 21 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 367 43 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2265 337 1 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 21030 284 6 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1710 0 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 2955 334 2 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 27755 472 4 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 2955 51 4 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 30823 1634 7 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 10029 145 8 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 732 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 815 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 637 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8365 4051 9 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 3973 439 29 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3393 594 0 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 21400 95 5 0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 2899 72 2 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 184 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 5639 1738 4 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 81143 3024 23 0
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 15653 438 3 0
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4327 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 1162 318 3 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 7932 697 0 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 13616 555 6 0
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 93186 12732 8 0
KAG505 imp opravy K3 Bohumín - středisko knihovna 15401 68 4 0
KAG506 imp  opravy  Městská knihovna Český Těšín 3235 436 0 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 1940 471 1 0
KHG001  imp opravy  Městská knihovna Kutná Hora 21001 988 8 0
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 8940 114 12 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 465 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 170376 11416 52 0
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 5934 86 5 0
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6439 3285 1 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1613 654 6 2
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 35150 994 21 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1173 342 1 1
KMG503  imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 2932 31 1 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10835 3842 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 6847 2761 2 0
KOG001 imp  opravy Městská knihovna Kolín 82085 9101 28 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 6073 34 8 2
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 17333 1001 11 0
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 82150 15771 33 1
KVG501 imp opravy  Městská knihovna Ostrov nad Ohří 13224 181 7 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 232750 58830 22 15
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 88233 39733 27 10
LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 4254 1762 5 2
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1313 0 0 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 23567 1262 2 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 1865 0 0 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 23298 176 12 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 15304 233 8 0
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1209 0 0 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 14447 385 0 0
NAE502 on-line on-line Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 2245 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1214 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 8000 542 2 0
NAG502  imp opravy Městská knihovna Jaroměř 43094 1741 2 2
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 7190 237 2 2
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 4336 174 2 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 12471 114 2 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 709360 240530 141 79
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna  56307 29669 25 10
OLE303  imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 10071 5167 7 0
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 25140 125 18 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 3616 93 1 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 20987 10738 1 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 61399 26089 3 0
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 51683 2773 8 0
OPG503  imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí  871 7 13 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 9115 267 4 0
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 334669 68388 34 34
OSD001 imp  opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 66581 20855 36 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 65423 19284 0 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1408 298 0 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 91 14 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 2334 907 1 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 23260 921 0 0
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 14505 3076 7 7
PAE301 on-line on-line Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 267 0 0 0
PAE303 on-line on-line Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 182 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 57119 3767 12 5
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 28155 1584 8 3
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 23541 323 16 6
PIG001  imp  opravy  Městská knihovna Písek  5525 105 8 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 358957 114324 48 9
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 4859 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 15176 1067 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 29853 2733 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 5015 623 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 3 16440 31 14
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1271 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 136 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 8232 2954 0 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3656 736 0 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 24826 1333 8 0
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 5003 0 0 0
PRG001 imp  opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 28601 822 12 4
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 6007 137 2 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 15391 371 9 3
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 34674 213 8 0
RKC502  imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna  1331 282 2 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 13700 498 2 0
RKG503  imp  opravy  Městská knihovna Kostelec nad Orlicí  4874 100 0 0
ROE301  on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 4185 23 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 4269 2213 6 3
SMG506 imp opravy  Městská knihovna Antonína Marka Turnov 11489 7 4 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 17451 405 3 0
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 12282 614 5 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 26212 329 1 0
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 16644 946 4 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 620 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 231 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 557 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 209 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 166 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 476 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 231 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 951 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 407 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 264 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 109 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 145 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 100 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 407 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 508 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 297 0 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 132 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 176 0 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 12235 201 7 0
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 67 14 1 0
TAE001 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 5441 15 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 47541 1477 30 8
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 2225 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 14708 326 7 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 306 12 1 0
TRG001 imp  opravy Městská knihovna Třebíč 19656 214 28 6
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 1701 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 1628 408 27 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2219 0 0 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 435 278 0 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 19019 252 7 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 9794 243 6 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 1401 58 6 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 1763 311 0 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 613 0 0 0
UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 185 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 34793 816 15 2
ULD001  imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 19860 4796 5 2
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 5362 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 265918 64236 62 0
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 79249 6088 6 0
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 14689 174 2 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 20348 803 7 4
VSG501  viz.VSG001  Městská knihovna Valašské Meziříčí  7799 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502  viz.VSG001   Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace  11528 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG503  viz.VSG001    Městská knihovna Kelč  1430 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG504  viz.VSG001  Místní knihovna Zubří 2137 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505  viz.VSG001   Místní knihovna Velké Karlovice  861 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG506  viz.VSG001    Místní knihovna Hovězí  531 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG508  viz.VSG001  Místní knihovna Horní Bečva  1539 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG509  viz.VSG001   Místní knihovna Horní Lideč  803 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG510  viz.VSG001  Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou  1337 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG511  viz.VSG001   Městská knihovna Karolinka  1207 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG512  viz.VSG001   Obecní knihovna Nový Hrozenkov  655 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG513  viz.VSG001  Obecní knihovna Valašská Polanka  229 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG519  viz.VSG001  Obecní knihovna Halenkov  1137 viz.VSG001  viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 19461 96 9 0
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 24244 8727 8 0
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 5505 1856 8 0
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10440 1394 0 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 424 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 124539 17154 139 8
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 4641 166 8 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6719 6464 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 41574 2547 0 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 14505 116 17 0
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 1821 95 2 2

   

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.05.2015)

  

Sigla Sídlo Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABB005 Praha testování CERGE-EI - Knihovna 0
ABB013 Praha imp Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17309
ABB068 Praha testování  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 0
ABC004 Praha imp Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 196
ABC039 Praha testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC048 Praha imp Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 236
ABC051  Praha testování  CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 
ABC115 Praha imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 Praha testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD026 Praha testování Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1081
ABD030 Praha imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 Praha imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABE045 Praha imp Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 962
ABE194 Praha testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE308 Praha imp Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 3767
ABE192 Praha testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE205 Praha imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 Praha testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 Praha imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 Praha imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 Praha testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
ABG312 Praha imp JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 209
BOE309 Brno testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 Mikulov imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
DCG501 Varnsdorf imp Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace Varnsdorf 15
FME301 Frýdek Místek imp Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 85
HKD002 Hradec Králové testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
CHG505  testování  Městská knihovna Aš
JCE301 Jičín imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
JHG503 Jičín imp Městská knihovna Třeboň 66
KHE303 Hrádek imp České muzeum stříbra - knihovna 100
KMG303 Kroměříž imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
KVG003 Liberec testování Městská knihovna Karlovy Vary 0
LIE201 Liberec testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTG001 Litoměřice imp Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 47
MOG001 Most imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
NAE201 Náchod imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
PBG501  Sedlčany imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PNG501  Přeštice imp  Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PNG523 Dobřany Testování Městská knihovna Dobřany 0
PIG501 Prostějov imp Městská knihovna Milevsko 699
PVE301 Prostějov testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 Rakovník testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 Dobruška imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 Rokycany imp Městská knihovna Rokycany 134
SOG501 Loket testování Městská knihovna Loket 0
SVE950 Moravská Třebová imp Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 0
SVE951 Dačice imp Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 0
VSE302 Vsetín imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 Velká Bíteš testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

 

 

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo skončily

 

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001  Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna  0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 

Údaje z roku 2006 najdete : v archivu    Údaje z roku 2008 najdete v archivu      Údaje z roku 2010 najdete v archivu    Údaje z roku 2012 najdete v archivu

Údaje z roku 2007 najdete : v archivu    Údaje z roku 2009 najdete : v archivu    Údaje z roku 2011 najdete v archivu

« September 2015 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Anketa
Chcete, aby vyhledávání v SKC i nadále rozlišovalo českou diakritiku u písmen č, ř, š, ž?
Votes : 227 Results
Polls
 

This site conforms to the following standards:

Skip to content. | Skip to navigation