Personal tools
You are here: Home Pro uživatele Spolupracující knihovny Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě
Document Actions

Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

by Eva Svobodová last modified 2015-09-21 14:55

Následující tabulky obsahují seznam knihoven spolupracujících na budování Souborného katalogu ČR - formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 31.8.2015)

 

Údaje z roku 2012 najdete v archivu    Údaje z roku 2013 najdete v archivu   Údaje z roku 2014 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.8.2015)

 

Následující tabulka je seřazena podle sigel přispívajících knihoven.

Tabulka seřazená podle sídla, ve kterých sídlí přispívající knihovny je dostupná: v archivu

  

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu] Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2015 Z toho dávek seriálů v roce 2015
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2265078 1932041 226 187
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 18346 11806 9 2
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 466016 396299 20 12
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 64603 42624 34 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 389659 223408 66 0
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 110977 71271 15 5
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 114332 80501 12 6
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 148679 46649 22 6
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 216484 72807 1 0
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 160127 109230 52 22
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 4158 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 25023 15566 31 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 3600 741 32 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 31097 15072 37 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 13113 6657 28 0
ABB013 imp opravy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17309 11722 2 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 7972 2821 24 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 5992 3900 1 0
ABB018 on-line on-line Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1574 0 0 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 20235 9499 37 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 30435 17838 63 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 20691 12311 31 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8383 5061 14 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 68390 24106 68 0
ABB038  imp  opravy  Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna  8198 3526 8 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8960 5060 12 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3356 1734 22 0
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20201 6792 30 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 11895 7227 27 0
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6440 4264 6 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4540 1431 32 0
ABB050  imp  opravy  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací  10583 5125 0 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 12721 5189 24 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3993 2274 23 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 21 0 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2933 1501 5 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1574 547 1 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8609 3529 5 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 78802 18215 39 0
ABB063  imp  opravy  Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna  3543 2010 12 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 2285 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 14321 7530 23 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7050 4264 1 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 37185 9893 30 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 9644 2071 33 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 9170 5157 29 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 13488 8789 23 0
ABC004 imp opravy Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1927 655 6 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2565 912 1 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 58435 46212 9 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 32478 23434 1 8
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 13555 6682 9 0
ABC025  imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna  963 149 2 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 11009 7757 42 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5879 4096 0 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 1800 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 200974 150574 7 1
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 25163 10507 6 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 77343 36853 8 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 30705 17535 9 0
ABD007 imp  opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 10085 5765 9 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 5247 865 9 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 1145 0 0 0
ABD010 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 1642 0 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 11014 7452 8 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 29305 24068 9 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 3867 0 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 5147 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2413 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 6550 4145 8 2
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 2678 955 4 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 3288 885 29 6
ABD026 přípis  opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1081 0 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 41703 23050 8 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 3806 2784 8 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 15661 12215 4 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 17797 13677 9 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 24714 16240 9 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 63065 45157 7 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 50007 48823 9 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3365 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 7791 3314 9 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 21286 18377 1 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 48991 28039 8 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 65551 33558 8 0
ABD113 přípis  opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 7307 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 338 0 0 0
ABD156 přípis  opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 7518 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7580 4350 9 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 863 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 94 12 0 0
ABD170 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 1209 0 0 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 12925 6916 10 4
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 63700 35193 15 0
ABE045 imp opravy Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 1508 316 4 0
ABE050 imp opravy Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 9541 4587 0 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 994 568 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3173 1845 1 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 991 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 230 0 0 0
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 2170 0 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 4234 1625 10 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 1405 0 0 0
ABE308 imp oprava Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 8649 2078 31 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 81543 49094 11 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 49061 31330 32 13
ABE315 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze - oddělení dokumentace a knihovny, odbor evidence, dokumentace a IS 269 0 0 0
ABE320 imp opravy Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 4679 803 3 4
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 33703 21406 6 4
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 20448 4923 19 6
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3138 0 0 0
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 375 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna  6503 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 6112 5489 10 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 53658 39748 10 0
ABE449  imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10573 5778 2 2
ABG001  imp opravy Městská knihovna v Praze 300300 91711 10 4
ABG312 imp opravy JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 1208 279 4 0
ABG502  imp opravy Husova knihovna v Říčanech 24096 267 6 0
ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 3568 143 4 0
ABG802  on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna  454 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 1271 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 15095 375 13 1
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 3623 181 0 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 5071 205 1 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 7828 163 1 0
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 20535 463 7 0
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 10677 530 35 6
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 999053 409552 120 4
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 10037 4579 11 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1278 438 4 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14606 4676 14 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 443 87 1 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 6536 2902 22 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 5755 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6034 2301 8 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4602 2700 5 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 691 228 13 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 147078 1 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 9364 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 50450 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 49809 0 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 26538 13565 4 0
BOD009  imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna  1624 93 7 0
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 55847 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 348 41 3 0
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 10925 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 21425 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 540 302 6 0
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 2352 967 7 0
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 1820 280 7 1
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 640 312 0 0
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 32025 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 4682 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 2435 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 690 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 9783 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 222734 0 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 1894 637 7 0
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 404 216 5 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1634 1100 5 0
BOE016 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně - knihovna 453 0 0 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1141 165 1 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 54989 32114 5 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 30614 7171 9 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN  1138 218 2 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 3204 1961 7 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1014 313 0 2
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 31731 2029 7 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 35941 1141 4 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 324 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 30689 943 17 4
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 12191 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 10249 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 28457 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 5231 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1213 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 4788 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 4194 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 3617 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 1001 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1651 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 19952 759 1 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 377224 110138 160 87
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 35552 26249 27 2
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3664 616 2 0
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 105894 32636 28 2
CBE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 153 0 0 0
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 2129 37 5 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 17223 701 9 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 6616 1346 2 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 86145 8615 8 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 8839 1549 0 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 22827 282 4 0
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 329 0 0 0
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 11886 0 0 0
DCG302 imp opravy  Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 48282 2098 37 0
DCG503 imp opravy  Městská knihovna Rumburk 5346 206 2 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 606 0 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 19817 263 4 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 619 0 0 0
FME301 imp opravy Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 1387 375 3 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 14383 351 1 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 2667 51 3 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 15078 1391 4 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí  3759 123 1 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 2493 31 1 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 4274 121 2 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 41524 1178 79 6
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 181636 33925 38 29
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 33412 15395 9 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 2363 0 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 2830 713 9 6
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 20624 377 25 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 369 40 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2382 328 1 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 23117 333 6 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1710 0 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 2955 334 2 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 27755 472 4 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 2955 51 5 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 32624 1538 7 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 11207 148 9 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 911 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 1008 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 866 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8376 4013 9 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 4323 474 33 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3399 573 0 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 22559 84 5 0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 3520 76 2 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 184 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 6242 1780 4 0
JIE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Telči - knihovna 130 0 0 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 83095 2588 23 0
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 16382 422 3 0
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4389 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 1563 444 3 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 7931 674 0 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 15080 516 7 0
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 96007 12057 10 0
KAG505 imp opravy K3 Bohumín - středisko knihovna 17176 90 5 0
KAG506 imp  opravy  Městská knihovna Český Těšín 3235 422 0 0
KHE303 imp opravy České muzeum stříbra - knihovna 863 365 4 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 1960 456 1 0
KHG001  imp opravy  Městská knihovna Kutná Hora 23149 981 9 0
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 9706 117 16 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 465 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 177322 10960 57 0
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 6695 85 5 0
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6448 3252 1 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 2439 840 7 2
KME302 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Kroměříži - knihovna 72 0 0 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 37578 934 22 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1254 339 1 1
KMG503  imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 4876 61 1 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10828 3597 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 7402 2853 3 0
KOG001 imp  opravy Městská knihovna Kolín 83496 8231 33 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 7230 33 8 2
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 34970 2143 11 0
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 88464 15866 34 1
KVG501 imp opravy  Městská knihovna Ostrov nad Ohří 14379 181 8 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 243364 60023 47 29
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 89337 39880 28 10
LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 7973 3919 7 2
LIE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 154 0 0 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1391 0 0 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 24936 1162 2 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 2601 0 0 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 29891 230 13 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 16446 220 10 0
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1299 0 0 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 14439 247 0 0
NAE502 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 2383 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1213 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 8781 509 2 0
NAG502  imp opravy Městská knihovna Jaroměř 44423 1673 2 2
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 7720 208 2 2
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 6179 304 2 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 13232 105 2 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 730582 240423 170 98
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna  62912 32863 29 10
OLE303  imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 10977 5519 9 0
OLE304 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Olomouci - knihovna 189 0 0 0
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 28396 140 21 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 3780 74 1 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 21124 10677 1 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 64803 26573 13 0
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 54405 2596 9 0
OPG503  imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí  994 8 13 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 10237 244 5 0
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 343693 67872 38 37
OSD001 imp  opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 69793 21476 39 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 65837 18852 3 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1362 298 0 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 91 13 0 0
OSE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ostravě - Oddělení dokumentačních fondů a knihovny 154 0 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 2457 899 1 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 24218 785 0 0
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 15833 3365 8 7
PAE301 on-line on-line Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 282 0 0 0
PAE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 827 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 61611 4033 13 5
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 30357 1531 9 3
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 25587 309 17 6
PIG001  imp  opravy  Městská knihovna Písek  6481 119 9 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 372295 116683 54 10
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 5016 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 15329 1042 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 29965 2700 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 5250 621 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 3 16666 38 16
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1314 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 142 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 8236 2873 0 0
PNE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 411 0 0 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3654 701 0 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 27092 1542 9 0
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 6169 0 0 0
PRG001 imp  opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 31192 819 15 4
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 7061 173 2 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 16853 506 10 3
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 36855 218 9 0
RKC502  imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna  1409 299 2 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 15133 487 2 0
RKG503  imp  opravy  Městská knihovna Kostelec nad Orlicí  4873 60 0 0
ROE301  on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 5245 23 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 7480 4219 6 3
SME802 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - Správa státního zámku Sychrov - Knihovna 1 0 0 0
SMG506 imp opravy  Městská knihovna Antonína Marka Turnov 12704 9 6 0
SOE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Lokti - knihovna 411 0 0 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 19430 388 3 0
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 12983 457 5 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 26988 312 1 0
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 17086 906 6 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 646 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 238 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 608 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 218 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 177 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 518 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 237 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 969 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 420 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 275 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 116 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 156 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 104 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 427 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 523 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 312 0 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 137 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 180 0 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 13562 188 8 0
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 70 14 1 0
TAE001 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 5812 13 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 50502 1444 35 8
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 2266 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 16182 295 8 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 360 11 1 0
TRG001 imp  opravy Městská knihovna Třebíč 22299 224 33 6
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 1778 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 9175 4084 27 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2220 0 0 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 435 272 0 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 26183 233 8 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 10662 204 6 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 1800 47 8 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 1763 290 0 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 613 0 0 0
UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 707 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 39182 927 19 2
ULC003 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem - odd. evidence a informací - knihovna 235 0 0 0
ULD001  imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 21599 5175 5 2
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 6149 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 273107 64764 86 0
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 67340 3754 6 0
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 15074 152 2 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 22364 868 8 4
VSG501  viz.VSG001  Městská knihovna Valašské Meziříčí  9060 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502  viz.VSG001   Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace  12924 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG503  viz.VSG001    Městská knihovna Kelč  1583 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG504  viz.VSG001  Místní knihovna Zubří 2825 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505  viz.VSG001   Místní knihovna Velké Karlovice  1011 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG506  viz.VSG001    Místní knihovna Hovězí  556 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG508  viz.VSG001  Místní knihovna Horní Bečva  1755 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG509  viz.VSG001   Místní knihovna Horní Lideč  833 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG510  viz.VSG001  Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou  1470 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG511  viz.VSG001   Městská knihovna Karolinka  1437 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG512  viz.VSG001   Obecní knihovna Nový Hrozenkov  1066 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG513  viz.VSG001  Obecní knihovna Valašská Polanka  296 viz.VSG001  viz.VSG001
VSG519  viz.VSG001  Obecní knihovna Halenkov  1158 viz.VSG001  viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 20068 85 9 0
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 26641 9531 9 0
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 5976 2003 8 0
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10439 1369 0 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 424 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 169945 23321 164 8
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 5478 147 9 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6720 6147 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 41560 2443 0 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 15798 116 20 0
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 3396 169 2 2

   

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.8.2015)

  

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABA107 testování České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy 816
ABB005 testování CERGE-EI - Knihovna 0
ABB068 testování  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 0
ABB503 imp Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - Útvar vědeckých informací - Knihovna 360
ABC039 testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC048 imp Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 236
ABC051  testování  CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 
ABC115 imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD026 testování Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1081
ABD030 imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABE192 testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE194 testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE205 imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
ABG505 testování Městská knihovna Čelákovice 0
BOE309 testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
DCG501 imp Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace Varnsdorf 15
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
CHG505  testování  Městská knihovna Aš
JCE301 imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
JHG503 imp Městská knihovna Třeboň 66
KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
KMG502 Projevili zájem Městské kulturní středisko Holešov - Městská knihovna Holešov 0
KVG003 testování Městská knihovna Karlovy Vary 0
LIE201 testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTG001 imp Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 47
MOG001 imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
NAE201 imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
OPG502 Projevili zájem Místní knihovna Pavla Křížkovského 0
PBG501  imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PIG501 imp Městská knihovna Milevsko 699
PNG501  imp  Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PNG523 Testování Městská knihovna Dobřany 0
PVE301 testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 imp Městská knihovna Rokycany 134
SOG501 testování Městská knihovna Loket 0
SVE950 imp Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 0
SVE951 imp Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 0
VSE302 imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

 

 

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo skončily

 

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001  Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna  0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 

Údaje z roku 2006 najdete : v archivu    Údaje z roku 2008 najdete v archivu      Údaje z roku 2010 najdete v archivu    Údaje z roku 2012 najdete v archivu

Údaje z roku 2007 najdete : v archivu    Údaje z roku 2009 najdete : v archivu    Údaje z roku 2011 najdete v archivu

« October 2015 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Anketa
Chcete, aby vyhledávání v SKC i nadále rozlišovalo českou diakritiku u písmen č, ř, š, ž?
Votes : 237 Results
Polls
 

This site conforms to the following standards:

Skip to content. | Skip to navigation