Personal tools
You are here: Home Pro uživatele Spolupracující knihovny Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě
Document Actions

Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

by Eva Svobodová last modified 2014-03-19 11:58

Následující tabulky obsahují seznam knihoven spolupracujících na budování Souborného katalogu ČR - formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 28.2.2014)

 

Údaje z roku 2012 najdete v archivu    Údaje z roku 2013 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 28.2.2014)

 

Následující tabulka je seřazena podle sigel přispívajících knihoven.

Tabulka seřazená podle sídla, ve kterých sídlí přispívající knihovny je dostupná: v archivu

  

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu] Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2014
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2132606 1835453 36
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 17978 11734 3
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 448828 385176 6
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 55834 36508 9
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 337822 197121 18
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 109428 71875 2
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 100145 69558 4
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 123206 41365 5
ABA012 imp opravy Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 207341 68237 3
ABA013 imp opravy

Národní technická knihovna

153353 105469 16
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 3528 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 23732 15278 9
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 2910 619 8
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 29378 14313 8
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 11234 5631 9
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 7169 2772 8
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 5992 3941 12
ABB018 on-line on-line Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1003 0 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 18372 8766 10
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 28168 17243 11
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 18618 10804 10
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8342 5258 3
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 40292 14325 18
ABB038  imp  opravy  Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna  8129 3638 6
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 8877 5212 6
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3621 1817 10
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 17818 6166 13
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 8384 5245 6
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6408 4325 4
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3209 1085 8
ABB050  imp  opravy  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací  10583 5260 3
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 12104 5086 7
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3696 2139 2
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 21 1
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 2851 1499 5
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1327 456 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 8535 3580 4
ABB063  imp  opravy  Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna  3460 2027 3
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 1629 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 13583 7419 10
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 6934 4313 3
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 35343 9940 7
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 6870 1587 9
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8781 5000 8
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 12380 8539 6
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2545 933 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 54072 44426 2
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 28435 20547 1
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 11768 5812 0
ABC025  imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna  889 118 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 10033 7155 18
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 5806 4109 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 1326 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 141781 104295 2
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 22764 9810 2
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 72511 36613 1
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 29069 16478 2
ABD007 imp  opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 9781 5753 2
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 4716 767 2
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 1041 0 0
ABD010 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 1417 0 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 9537 6361 2
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 28270 23350 2
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 3192 0 0
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 5207 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2417 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství

3370

1523

0

ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 1516 414 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb

2328

320

7

ABD026 přípis  opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 1055 0 0
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 38969 22258 2
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 3485 2574 2
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 14005 10828 2
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 16502 12654 2
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 22450 14693 2
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 58353 42752 2
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 31253 30369 2
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3371 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 7200 3186 2
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 17972 16849 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 32713 17390 1
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 59967 31024 2
ABD113 přípis  opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 5513 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 323 0 0
ABD156 přípis  opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 5859 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7497 4381 2
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 863 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 87 13 2
ABD170 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 1052 0 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 12227 6809 1
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna

17456

9989

10
ABE050 imp opravy Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 9553 4707 0
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 984 574 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3158 1872 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna

1252

1015

0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 136 0 0
ABE288 on-line Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 2167 0 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 3246 1226 2
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 979 0 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 74475 46041 5
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 41695 27274 4
ABE320 on-line on-line Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 2036 0 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 30937 19951 0
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 14319 3451 4
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3129 0 0
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 390 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna  5366

0

0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 4422 4113 2
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 47236 35680 3
ABE449  imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10318 5719 1
ABG001  imp opravy Městská knihovna v Praze 268909 82620 2
ABG502  imp opravy Husova knihovna v Říčanech 10409 181 0
ABG802  on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna  454

0

BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 891 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 12760 419 2
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 3627 234 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 4482 237 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 7025 206 1
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 17701 448 2
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 6451 239 2
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 894655 377537 9
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 9837 4665 4
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 1260 445 2
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 526 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 14356 5052 6
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 441 90 3
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 4362 1711 1
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 5270 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6120 2372 4
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4572 2769 3
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 528 179 8
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 135994 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 7671 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 48788 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 47288 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 25641 13693 0
BOD009  imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna  1376 51 2
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 53417 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 325 33 1
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 10408 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 20439 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 275 179 2
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 1724 706 2
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 1193 217 2
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 628 320 2
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 30884 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 4229 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 79 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 610 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 9236 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 210584 3
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 1350 412 2
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 270 152 2
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1516 1042 1
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1058 165 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 50390 30627 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 21089 4770 2
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN  893 192 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna

1597

977

1

BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1015 353 2
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 26026 1722 2
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 34230 1515 1
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 290 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 25787 992 9
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 10177 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 8885 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 24567 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 4474 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1119 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 4099 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 3423 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 3021 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 871 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 1494 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 14914 578 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 334008 100975 7
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 33498 26700 11
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 435 56 3
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 75421 19027 10
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 838 21 4
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 14108 424 2
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 5548 1384 1
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 54781 7308 28
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 8115 1508 1
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 16881 262 1
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 212 0 0
CVG001 on-line Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 7297 0 0
DCG302 imp opravy  Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 34638 1377 8
DCG503 imp opravy  Městská knihovna Rumburk 3527 194 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 606 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 15567 218 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 619 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 11483 326 2
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 2386 63 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 12388 1100 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí  2858 94 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 2014 28 1
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 2828 45 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 24695 919 17
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 164685 34409 7
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 32416 15540 2
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 2171 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 1561 363 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 16576 361 8
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 363 46 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2108 347 1
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 18646 289 2
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1637 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 2427 290 1
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 23723 440 2
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 2878 49 1
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 28616 1825 3
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 8958 149 2
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 581 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 730 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 493 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8167 4026 3
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 3339 340 9
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3397 622 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 19029 88 1
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 2607 65 1
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 3636 1078 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 77784 3499 8
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 13813 399 1
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4235 0 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 7231 710 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 11457 395 2
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 86810 13553 6
KAG505 imp opravy K3 Bohumín - středisko knihovna 13282 68 0
KAG506 imp  opravy  Městská knihovna Český Těšín 2604 302 1
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 1714 460 1
KHG001  imp opravy  Městská knihovna Kutná Hora 18040 911 3
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 7704 84 1
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 465 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 143557 9899 36
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 4776 91 2
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6432 3326 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1331 591 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 31632 939 3
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1108 341 0
KMG503  imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 2932 35 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10837 4057 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 6142 2761 2
KOG001 imp  opravy Městská knihovna Kolín 79495 12268 3
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 5223 37 1
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 7120 349 2
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 76502 15448 6
KVG501 imp opravy  Městská knihovna Ostrov nad Ohří 11993 185 3
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 224795 58564 3
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 82819 39115 2
LIE302 on-line opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 931 0 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1207 0 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 20730 1172 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 666 0 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 20531 168 1
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 13933 257 3
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 981 0 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 12805 614 1
NAE502 on-line on-line Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 2092 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 6633 540 1
NAG502  imp opravy Městská knihovna Jaroměř 41445 1949 0
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 6135 185 1
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm

3311

167

0

NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 11317 124 1
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 673379 234776 15
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna  46145 24831 7
OLE303  imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 8678 4479 1
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 22904 140 4
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 2814 109 1
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 20957 10861 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 47822 20324 5
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 48799 3039 0
OPG503  imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí  685 4 2
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 7594 171 0
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 323670 67970 8
OSD001 imp  opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 62628 19807 9
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 62862 18641 8
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1404 305 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 91 14 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 1939 707 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 19740 728 0
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 12369 2638 3
PAE301 on-line on-line Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 107 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 51611 3442 2
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 25263 1610 3
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 21310 349 3
PIG001  imp  opravy  Městská knihovna Písek  4564 96 2
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 340833 110794 14
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 4742 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 14844 1080 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 28203 2803 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 4760 630 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 3 15524 8
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1238 0 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 131 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 7350 2813 1
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3292 694 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 21159 745 1
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 3032 0 0
PRG001 imp  opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 25336 791 3
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 5366 155 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 13769 393 2
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 31281 224 2
RKC502  imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna  1132 260 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 11039 369 0
RKG503  imp  opravy  Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 

3292

37

0

ROE301  on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 2577 24 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 4271 2270 0
SMG506 imp opravy  Městská knihovna Antonína Marka Turnov 9786 15 2
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 15708 361 0
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 11397 817 7
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 23375 347 0
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 14335 912 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 457 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 157 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 344 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 148 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 133 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 345 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 200 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 684 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 289 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 194 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 81 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 103 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 71 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 325 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 380 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 251 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 95 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 147 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 9905 197 1
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 62 9 0
TAE001 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 5326 15 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 43074 1452 9
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 2129 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 12339 304 2
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka

306

18

0

TRG001 imp  opravy Městská knihovna Třebíč 16998 196 5
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 1541 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 1566 421 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2217 0 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 17191 216 1
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 8470 213 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 836 40 6
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna

1378

251

0

UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 613 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 32400 804 8
ULD001  imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 16684 3624 1
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 4558 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 256410 63665 7
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 77607 6599 4
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 12292 123 3
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 17879 735 2
VSG501  viz.VSG001  Městská knihovna Valašské Meziříčí  6258

viz.VSG001

VSG502  viz.VSG001   Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace  9690 viz.VSG001 
VSG503  viz.VSG001    Městská knihovna Kelč  1351 viz.VSG001 
VSG504  viz.VSG001  Místní knihovna Zubří 1711 0 viz.VSG001
VSG505  viz.VSG001   Místní knihovna Velké Karlovice  678 viz.VSG001 
VSG506  viz.VSG001    Místní knihovna Hovězí  211 viz.VSG001 
VSG508  viz.VSG001  Místní knihovna Horní Bečva  1452 viz.VSG001 
VSG509  viz.VSG001   Místní knihovna Horní Lideč  761 viz.VSG001 
VSG510  viz.VSG001  Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou  1105 viz.VSG001 
VSG511  viz.VSG001   Městská knihovna Karolinka  1151 viz.VSG001 
VSG512  viz.VSG001   Obecní knihovna Nový Hrozenkov  621 viz.VSG001 
VSG513  viz.VSG001  Obecní knihovna Valašská Polanka  224 viz.VSG001 
VSG519  viz.VSG001  Obecní knihovna Halenkov  1095 viz.VSG001 
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 17649 116 4
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 20936 7597 2
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 4937 1703 1
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 9530 1330 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 424 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 90864 11571 2
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 2524 59 3
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6719 6475 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 41594 2704 1
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 12176 103 8
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí

1008

70

0

   

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 30.9.2013)

  

Sigla Sídlo Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABB005 Praha testování CERGE-EI - Knihovna 0
ABB068 Praha testování  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 0
ABC004 Praha imp Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 196
ABC039 Praha testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC048 Praha imp Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 236
ABC051  Praha testování  CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - Knihovna 
ABC115 Praha imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 Praha testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 Praha imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 Praha imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABE194 Praha testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE308 Praha imp Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 3085
ABE045  Praha testování  Vojenský historický ústav Praha - Knihovna - Referát historických knihovních fondů  730 
ABE192 Praha testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE205 Praha imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 Praha testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 Praha imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 Praha imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 Praha testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
ABG312 Praha testování JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 147
ABG503 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav imp Knihovna Eduarda Petišky 57
BOE309 Brno testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 Mikulov imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
DCG501 Varnsdorf imp Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace Varnsdorf 15
FME301 Frýdek Místek imp Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 85
HKD002 Hradec Králové testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
CHG505  testování  Městská knihovna Aš
JCE301 Jičín imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 132
KAE801 Český Těšín imp Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 80
KHE303 Hrádek imp České muzeum stříbra - knihovna 100
KMG303 Kroměříž imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
KVG003 Liberec testování Městská knihovna Karlovy Vary 0
LIE201 Liberec testování Krajská nemocnice Liberec 61
MOG001 Most imp Městská knihovna Most, příspěvková organizace 8
NAE201 Náchod imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
PNG501  Přeštice imp  Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PIG501 Prostějov imp Městská knihovna Milevsko 699
PVE301 Prostějov testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 Rakovník testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 Dobruška imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 Rokycany imp Městská knihovna Rokycany 134
SOG501 Loket testování Městská knihovna Loket 0
TUE803 Dvůr Králové nad Labem imp Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 52
VSE302 Vsetín imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 Velká Bíteš testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR

 

 

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo skončily

 

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABB029 Akademie věd ČR - Matematický ústav, v.v.i. - Knihovna
1939 306 Další spolupráce závisí na ABB029 2006
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001  Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna  0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 

Údaje z roku 2006 najdete : v archivu    Údaje z roku 2008 najdete v archivu      Údaje z roku 2010 najdete v archivu    Údaje z roku 2012 najdete v archivu

Údaje z roku 2007 najdete : v archivu    Údaje z roku 2009 najdete : v archivu    Údaje z roku 2011 najdete v archivu

« April 2014 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Anketa
Uspokojuje SK ČR vaše informační potřeby
Votes : 448 Results
Polls
 

This site conforms to the following standards:

Skip to content. | Skip to navigation