Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2011 2011 - on line monografie a speciální dokumenty

2011 - on line monografie a speciální dokumenty

  • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů v SK ČR Počet odběrů aktualizovaných v roce 2011 Počet odběrů smazaných v roce 2011
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby - Odbor služeb 29.9.2004 1737299 1 1
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.4.2006 416773 28 234
ABA006 Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb 10.10.2009 42012 83 9
ABA007 Knihovna AV ČR, v.v.i. 1.4.2008 207940 175 4
ABA008 Národní lékařská knihovna 1.1.2008 101698 73 121
ABA009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 1.1.2009 68957 248 229
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea 10.10.2009 81024 0 0
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1.9.2007 2085 283 1
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 1.9.2007 18611 1 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 01.01.2009 2167 1 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 1.3.2008 25155 16 7
ABB015 Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 15.3.2008 3834 1913 399
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.2.2008 340 145 0
ABB019 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - Sociologická knihovna 20.3.2008 15531 2 0
ABB022 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 1.4.2008 23799 5 2
ABB029 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 15.6.2005 41871 19 23
ABB030 Orientální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 01.01.2009 14189 1396 22
ABB036 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 26729 0 2
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 16.5.2005 8460 25 20
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 30.4.2007 5691 89 3
ABB046 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 5980 3 1
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 11.4.2008 10225 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 01.01.2009 11262 0 0
ABB054 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6.5.2008 36 0 0
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.2.2010 1219 0 0
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2.4.2010 3037 1 3
ABB071 Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 2.2.2008 11101 32 9
ABB076 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 01.01.2009 6348 1 1
ABB501 Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 7448 132 220
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.4.2006 10913 37 53
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 10.10.2009 31 0 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.5.2005 20724 0 0
ABC023 Česká geologická služba - Knihovna 5.3.2010 7736 5 0
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 466 39 1
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 8.11.2011 1 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 10.10.2009 85 0 0
ABD012 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie 10.10.2009 8098 0 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 1.4.2008 1 0 0
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 3.11.2005 682 0 0
ABD044 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky 01.01.2009 9588 1 2
ABD045 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie 10.10.2009 67 0 0
ABD157 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí 10.10.2009 7014 59 175
ABD180 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 4.1.2011 47 6 0
ABE031 Česká národní banka - odborná knihovna 23.3.2006 3 0 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 1922 3 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovnatd> 12.11.2009 1480 79 1
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2.2.2008 29 0 0
ABE307 Archiv bezpečnostních složek - Knihovna 10.10.2009 1 0 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna 01.01.2009 26939 0 0
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 8.2.2010 1409 341 0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna 1.1.2008 28101 1 25
ABE336 Památník národního písemnictví 10.10.2009 6149 389 3
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.4.2007 83 0 0
ABE367 Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 1.4.2009 2840 170 2
ABE400 Národní galerie v Praze - Knihovna 1.4.2008 36734 146 15
ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 11.10.2011 93 48 0
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna 9.9.2011 8623 5 159
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 29.3.2007 0 0 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební 29.3.2007 1 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 101 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 01.01.2009 443 8 0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 1.1.2008 645625 100 206
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 24.11.2011 45 44 0
BOB007 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 10.10.2009 13525 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 9.8.2005 1814 1065 5
BOB012 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2008 5898 0 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.4.2007 90 0 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 103327 0 57
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 44520 0 0
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna 19.05.2011 0 0 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 2.2.2008 28 0 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 10.10.2009 33 7 0
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna 24.11.2011 36190 0 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 7 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 10.10.2009 23918 0 0
CBB001 Biologické centrum AV CR, v. v. i. - Knihovna biologických pracovišť 10.10.2009 2 0 0
CBD005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta - Knihovna 10.10.2009 3437 40 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.5.2007 10412 0 0
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 10.10.2009 470 186 0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 5.4.2007 5934 257 27
CVG001 Středisko knihovnických a kulturních služeb 21.11.2011 532 541 6
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 1.11.2010 212 76 0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.3.2007 345 279 1
FMG502 Městská knihovna Třinec 6.6.2007 6843 0 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1.1.2007 131600 15 224
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 1.1.2008 1644 100 0
HOG001 Městská knihovna Hodonín 22.11.2007 11691 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 1.1.2008 51 0 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 1.1.2008 16124 0 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 2.2.2008 0 0 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 01.01.2009 67910 74 766
JNE301 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 21.05.2009 6 0 0
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.5.2009 8988 0 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 6.6.2007 3973 142 2
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.10.2011 70 23 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.3.2006 101102 114 0
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. 10.10.2009 5750 1 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1.11.2007 887 18 3
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.5.2007 22307 0 0
KMG303 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 1.11.2007 3 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně - Knihovna 1.1.2007 10373 0 0
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 10.10.2009 140302 1 0
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 10.10.2009 305 155 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 01.01.2009 302 163 2
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.4.2007 3989 0 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 10.10.2009 39134 142 2696
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 7.12.2004 545236 35 120
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta - Knihovna 1.1.2008 3 0 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 10.10.2009 4930 0 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.6.2006 28247 0 0
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.9.2004 276995 248 550
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.9.2004 50830 0 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 5.6.2007 1188 0 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.07.2010 1 0 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 10.10.2009 10174 0 0
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 10.10.2009 30228 0 0
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku - Knihovna 10.5.2010 45 0 0
PIG001 Městská knihovna v Písku 10.5.2010 2256 0 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 10.10.2009 267179 37 612
PND002 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna 10.10.2009 12374 0 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 5.4.2006 23423 0 0
PND007 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna 01.04.2008 3800 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.7.2005 4959 0 0
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.05.2011 26 26 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 13.10.2008 746 414 2
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1.4.2008 4549 2649 61
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.05.2011 848 861 0
TUE301 Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 01.01.2009 789 0 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum - knihovna 10.10.2009 2015 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 9.11.2007 6 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 01.01.2009 13169 1394 35
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 6.11.2009 585 21 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 5.11.2009 342 177 0
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.5.2007 22026 0 47
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 2.8.2011 8270 0 0
ULD003 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická - Středisko vědeckých informací 2.8.2011 0 0 0
ULD005 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta umění a designu - Knihovna 2.8.2011 0 0 0
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 393 422 11
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 01.01.2009 3106 4 0
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. - Středisko vědeckých informací 4.4.2009 8676 86 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 4.11.2009 282 177 1
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 7.2.2007 30406 0 0
Celkem

8839907 17071 7361

 

  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
24.04.2015