Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod O nás Napsali o SK ČR

Napsali o SK ČR

2020

JANSOVÁ, Linda; RICHTER, Vít. PhDr. Vít Richter: Národní knihovna ČR by měla více iniciovat spolupráci s ostatními knihovnami. Bulletin SKIP [online]. 2020, roč. 29, č. 1 [cit. 2020-08-31]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/707 (pouze zmínka)

2019

FRELICHOVÁ, Lucie; SVOBODOVÁ, Eva. Souborný katalog ČR – ještě lepší přítel. Bulletin SKIP [online]. 2019, roč. 28, č. 4 [cit. 2020-08-31]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/704

SVOBODOVÁ, Eva. Souborný katalog a knihovny muzeí a galerií. Věstník AMG [online]. 2019, (2), 9 [cit. 2019-04-25]. ISSN 2464-7837. Dostupné z: https://www.cz-museums.cz/web/amg/vestnik-amg/aktualni-vydani?fbclid=IwAR2SIOexWBe3FrR42VxAx6I981bf7Yg_EDLZo2LOpfXRvYZ21RfCD_VZQMs

2018

FELČER, Petr, FRELICHOVÁ, Lucie, PŠENČNÝ, Tomáš a ŠÁDEK, Kryštof. Souborný katalog ČR: nejlepší kamarád pro čtenáře i knihovníka. Bulletin SKIP, 2018, 27(1). ISSN 1213-5828. Dostupné též z: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2018-rocnik-27-cislo-1/souborny-katalog-cr-nejlepsi-kamarad-pro

MANOUŠKOVÁ, Zdenka. Oddělení souborných katalogů NK ČR – 2. část / Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR (CADR). e-zpravodaj NK ČR [online]. 2018, roč. 5, č. 3, s. 5. Dostupné z: http://text.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2018_3.pdf

MILITKÁ, Jana a SVOBODOVÁ, Eva. Knihovny Jihomoravského kraje v SK ČR a CADR. Duha. 2018, roč. 32, č. 1. ISSN 1804-4255. Dostupný též z: https://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-jihomoravskeho-kraje-v-sk-cr-cadr

MILITKÁ, Jana a SVOBODOVÁ, Eva. Výroční seminář Souborného katalogu ČR. e‑zpravodaj NK ČR [online]. 2018, roč. 5, č. 2, s. 9. Dostupné z: http://text.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2018_2.pdf.

SVOBODOVÁ, Eva; MILITKÁ, Jana. Oddělení souborných katalogů NK ČR. e‑zpravodaj NK ČR [online]. 2018, roč. 5, č. 2, s. 4. Dostupný z: http://text.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2018_2.pdf.

MILITKÁ, Jana a SVOBODOVÁ, Eva. Výroční seminář SK ČR. Ikaros [online]. 2018, 22(2) [cit. 2019-05-31]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/vyrocni-seminar-sk-cr

2017

MANOUŠKOVÁ, Zdenka a ŠTĚPÁNOVÁ, Bedřiška. Centrální adresář knihoven a informačních institucí dnes. Čtenář. 2017, ročník 69, číslo 4, s.143-145. ISSN 1805-4064. Dostupné též z: https://ctenar.svkkl.cz/clanky/2017-roc-69/4-2017/vyuziti-novych-technologii-centralni-adresar-knihoven-a-informacnich-instituci-dnes-169-2481.htm

2014

LODROVÁ, Iveta. Vývoj souborného katalogu ČR, základní problémové okruhy a varianty jejich řešení. Praha, Univerzita Karlova 2014. Dostupné též z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/106162 Diplomová práce.

2013

MANOUŠKOVÁ, Zdenka. Databáze ADR aneb Nejen pomůcka Souborného katalogu ČR. Čtenář [online]. 2013, ročník 65, číslo 1. ISSN 1805-4064. Dostupné
z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2013-roc-65/1-2013/databaze-adr-aneb-nejen-pomucka-souborneho-katalogu-cr-107-1372.htm

2008

SKOLKOVÁ, Linda, KOTRLOVÁ, Jindřiška a Pavel HORÁK. Zpráva ze semináře CASLIN 2008. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 8. ISSN 1212-5075. Dostupné z:
http://ikaros.cz/node/12917

VOCHOZKOVÁ, Hana. Souborný katalog ČR. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 2, s. 11-12. Dostupné z:
http://webserver.ics.muni.cz/bulletin/articles/601.html

2007

SVOBODOVÁ, Eva. Souborný katalog ČR - výsledek a nástroj spolupráce mezi knihovnami. Knihovnicko-informační zpravodaj U nás. 2007, 17(2) ISSN 0862-9366. Dostupné též z: https://ctenar.svkkl.cz/clanky/2017-roc-69/4-2017/vyuziti-novych-technologii-centralni-adresar-knihoven-a-informacnich-instituci-dnes-169-2481.htm

2006

SVOBODOVÁ, Eva. Souborný katalog ČR. Čtenář. 2006, 58(7-8), 224-227. ISSN 0011-2321. Dostupné též z: https://svkkl.cz/ctenar/detail/143

SVOBODOVÁ, Eva a DVOŘÁKOVÁ, Helena. Je Souborný katalog ČR dost souborný? Přispívá i vaše knihovna?. Ikaros [online]. 2006, 10(7). ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/je-souborny-katalog-cr-dost-souborny-prispiva-i-vase-knihovna

2005

DVOŘÁKOVÁ, Helena. Automatizace knihovnických procesů - 10. : Sborník z 10. ročníku semináře pořádaného ve dnech 3.-4.května 2005 v Liberci: Souborný katalog a Národní autority - jak obejít omezení komerčního systému. Praha: ČVUT - Výpočetní a informační centrum, 2005. ISBN 80-01-03228-0.

HRAZDILOVÁ, Pavla. CASLIN: historie a současný stav. Praha, Univerzita Karlova 2005. Dostupné též z: http://digitool.is.cuni.cz/R/?func=dbin-jump-full&object_id=90386 Bakalářská práce.

SVOBODOVÁ, Eva a VYORÁLKOVÁ, Danuše. Knihovny současnosti 2005: Souborný katalog ČR v roce 2005. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2005. ISBN 80-86249-30-1.

VYORÁLKOVÁ, Danuše a MANOUŠKOVÁ, Zdenka. Knihovny současnosti 2005: Služby souborného katalogu ČR v roce 2005. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2005. ISBN 80-86249-30-1.

2003

BALÍK, Vojtěch. Souborný katalog: reálný, či virtuální?. Ikaros [online]. 2003, 7(2). ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/1285

KRBEC, Pavel. Souborný katalog pod Alephem 500. Ikaros [online]. 2003, 7(3). ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/1296

KRČMAŘOVÁ, Gabriela a TRTÍKOVÁ, Ilona. CASLIN – Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu: Část 2. Ikaros [online]. 2003, 7(1). ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/1268

SVOBODOVÁ, Eva a VYORÁLKOVÁ, Danuše. Knihovny současnosti 2003: Souborný katalog ČR pod systémem Aleph 500. Brno: Sdružení knihoven, 2003. ISBN 80-86249-23-9.

2002

Analýza systému CUBUS pro CASLIN - Souborný katalog. Praha : LBMS, 2002. 16, [3] s.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela a TRTÍKOVÁ, Ilona. CASLIN – Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu: Část 1. Ikaros [online]. 2002, 6(12). ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/caslin-souborny-katalog-cr-na-konferenci-v-tallinnu

SVOBODOVÁ, Eva a VYORÁLKOVÁ, Danuše. Knihovny současnosti 2002: Seriály v souborném katalogu - od lístkového katalogu k on-line [online]. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2002. ISBN 80-86249-18-2. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/ks2002/2002-1-063.pdf

2001

DVOŘÁKOVÁ, Helena. Souborný katalog CASLIN a vztah účastnických knihoven k jeho využívání. Ikaros [online]. 2001, 5(8). ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/798

HAJNÁ, Kateřina a SVOBODOVÁ, Eva. CASLIN - Souborný katalog ČR: funkční model. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2001. 36 [i.e. 59] s.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela a VYORÁLKOVÁ, Danuše. Sdružení knihoven České republiky: CASLIN - Souborný katalog ČR - České a zahraniční seriály. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2001, 26-31. ISBN 80-86249-12-3.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Knihovny současnosti 2001: VISK 9 CASLIN- Souborný katalog ČR: Rozvoj a provoz. Brno: Sdružení knihoven, 2001. ISBN 80-86249-14-X.

Projekt CASLIN po 10 letech: dokumenty k diskusi v „akváriu“. [Česko: s.n.], 2001. 41 s. Dostupné též z: http://klement.nkp.cz/Caslin/caslin01/sbornik/akvarium.htm

SVOBODOVÁ, Eva. CASLIN - Souborný katalog ČR: příručka pro uživatele. Praha: Národní knihovna ČR, 2001. ISBN 80-7050-390-4.

2000

BULÍNOVÁ, Eva. Automatizované souborné katalogy v České republice. Národní knihovna. 2000, 11(4), 165-173. ISSN 0862-7487.

HÁJKOVÁ, Zuzana a SVOBODOVÁ, Eva. Knihovny současnosti 2000: Sdílená katalogizace v prostředí CASLIN - Souborného katalogu ČR. Brno: Sdružení knihoven, 2000. ISBN 80-86249-09-3.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Souborné katalogy: organizace a služby: CASLIN - Souborný katalog ČR = CASLIN- the Union Catalogue of the Czech Republic. Praha: Národní knihovna, 2000. ISBN 80-7050-354-8.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. CASLIN - Souborný katalog ČR jako zdroj pro sdílenou katalogizaci. Informace na dlani. Praha: Albertina icome Praha, 2000. 1 CD-ROM

VYORÁLKOVÁ, Danuše. Zahraniční periodika v CASLIN - Souborném katalogu ČR. Národní knihovna. 2000, 11(2-3), 105-109. ISSN 0862-7487.

1999

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. CASLIN '99: CASLIN - Souborný katalog ČR. Praha: Národní knihovna ČR, 1999. ISBN 80-7050-340-8.

VYORÁLKOVÁ, Danuše. CASLIN - Souborný katalog ČR a zahraniční periodika. Národní knihovna. 1999, 10(1), 34-36. ISSN 0862-7487.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. CASLIN '99: Čtyři roky reálného fungování CASLIN - souborného katalogu ČR a jeho budoucnost. Brno: Sdružení knihoven, 1999. ISBN 80-86249-04-2.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Kam kráčí CASLIN- Souborný katalog ČR. Ikaros [online]. 1999, 3(8). ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/1040

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Automatizace knihovnických procesů - VII: Kam kráčí CASLIN- Souborný katalog ČR. Ústí nad Labem: Dům techniky ČSVTS, 1999. ISBN 80-238-4233-1.

RKZP a souborný katalog. Informační bulletin Národní knihovny ČR. 1999, (2/3), 16.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Sdílená katalogizace a CASLIN. Ikaros [online]. 1999, 4(8). ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/1040

SVOBODOVÁ, Eva. Sdílená katalogizace jako jedna z funkcí Souborného katalogu CASLIN. U nás [online]. 1999, 9(2), 30-31. ISSN 0862-9366. Dostupné z: http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0327.pdf

Záznam pro souborný katalog: UNIMARC : tištěné seriály. Praha: Národní knihovna, 1999. ISBN 80-7050-330-0.

Záznam pro souborný katalog: UNIMARC : speciální dokumenty. Praha: Národní knihovna, 1999. ISBN 80-7050-328-9.

1998

[CASLIN - souborný katalog ČR] : [zadání pro vývoj aplikací v systému ORACLE]. Úprava části zadání pro speciální dokumenty. Praha: Národní knihovna ČR, [1998?]. 22 listy

HAJNÁ, Kateřina,  KRČMAŘOVÁ, Gabriela a VYORÁLKOVÁ, Danuše. Zadání pro vývoj aplikací v systému ORACLE: Tištěné monografie [online]. 1998. Dostupné z: https://www.caslin.cz/caslin/o-nas/archiv/zadani-pro-vyvoj-aplikaci-v-systemu-oracle

HAJNÁ, Kateřina, NOVÁ, Hana, SVOBODOVÁ, Eva a VYORÁLKOVÁ, Danuše. Zadání pro vývoj aplikací v systému: Tištěné seriály [online]. 1998. Dostupné z: https://www.caslin.cz/caslin/o-nas/archiv/zadani-pro-vyvoj-aplikaci-v-systemu

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Polemika na téma minimální záznam, souborný katalog a kooperativní katalogizace. Informační bulletin Národní knihovny ČR. 1998, (3), 6-7.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Průběh přechodu CASLIN- Souborného katalogu ČR na systém Oracle. Knihovny současnosti '98: Sborník ze 6. konference, konané ve dnech 20.-22. října 1998 v Seči u Chrudimi. Brno: SDRUK, 1998, s. 181-186. ISBN 80-86249-01-8.

MACHAČOVÁ, Libuše. Význam souborného katalogu ČR. Knihovní obzor. 1998, 6(4), 12-13. ISSN 1210-5791.

Záznam pro souborný katalog: UNIMARC : speciální dokumenty. Praha: Národní knihovna, 1998. ISBN 80-7050-301-7.

Záznam pro souborný katalog: UNIMARC : tištěné seriály. Praha: Národní knihovna, 1998. ISBN 80-7050-304-1.

1997

DVOŘÁKOVÁ, Helena. Souborný katalog zahraničních periodik v knihovnách české republiky: Od kartoték a soupisů CEZL k databázi v Internetu : Problémy konverze a retrokonverze. Národní knihovna. 1997, 8(2), 61-67. ISSN 0862-7487.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. CASLIN - souborný katalog České republiky. Informace. 1997, 1(3/4), 26-29. ISSN 1210-8502.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. CASLIN - souborný katalog České republiky. Knihovny současnosti '97. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1997, s. 97-102. ISBN 80-238-1169-X.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela a PŘÍBRAMSKÁ, Iva. CASLIN - Souborný katalog ČR: 3. jednání Pracovní skupiny pro Souborný katalog. Národní knihovna. 1997, 8(5), 226-227. ISSN 0862-7487.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Souborný katalog CASLIN. Duha. 1997, 11(2), 3-7. ISSN 0862-1985.

STOKLASOVÁ, Bohdana. Záznam pro souborný katalog: výměnný formát: tištěné monografie. Praha: Národní knihovna ČR, 1997. ISBN 80-7050-264-9.

1996

DVOŘÁKOVÁ, Helena. Souborný katalog zahraničních periodik ve fondech knihoven ČR aneb konverze a retrokonverze zase trochu jinak. Informační bulletin Národní knihovny ČR. 1996, 1(21), 14-16.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Souborný katalog CASLIN. Knihovny současnosti '96. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1996, s. 151-158. ISBN 80-902199-3-4.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Souborný katalog CASLIN - Katalog české virtuální knihovny. Knihovny současnosti '96. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1996, s. 21-29.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Souborný katalog CASLIN má své první účastníky: : Státní vědecká knihovna v Olomouci, Národní lékařská knihovna v Praze. Národní knihovna. 1996, 7(5), 184-187. ISSN 0862-7487.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Souborný katalog CASLIN v České republice. Infomédia '96 [online]. Dostupné z: https://www.inforum.cz/archiv/infomedia96/caslin.htm

STOKLASOVÁ, Bohdana. Záznam pro souborný katalog: UNIMARC : tištěné monografie. Praha: Národní knihovna ČR, 1996. ISBN 80-7050-237-1.

1995

CASLIN a souborný katalog Caslin. Informační bulletin Národní knihovny ČR. 1995, 6(11/12), 19‑22.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. První jednání pracovní skupiny pro souborný katalog při Národní knihovně ČR. Národní knihovna. 1995, 7(1), 29-30. ISSN 0862-7487.

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Souborný katalog CASLIN. Národní knihovna. 1995, 7(1), 9-11. ISSN 0862-7487.

PŘÍBRAMSKÁ, Iva. Prostředky systému Aleph pro budování Souborného katalogu a potřeby Souborného katalogu CASLIN. Automatizace knihovnických procesů V. Ústí nad Labem: Dům techniky Ústí, 1995, s. 19-27

PŘÍBRAMSKÁ, Iva a HORÁKOVÁ, Ulrika. OPAC - Souborný katalog NK ČR. 1995

SVOBODA, Martin. CASLIN: souborný katalog či něco víc? Automatizace knihovnických procesů V. Ústí nad Labem: Dům techniky Ústí, 1995, s. 8-18.

SVOBODA, Martin. CASLIN: souborný katalog či něco víc?. Infocus. 1995, 1(5), 136-138. ISSN 1211-0892.

SVOBODA, Martin. CASLIN a souborný katalog. Národní knihovna. 1995, 7(1), 3-9. ISSN 0862-7487.

VLASÁK, Rudolf. Souborný katalog: Funkce, pojmy – a dojmy. Automatizace knihovnických procesů – V. Ústí nad Labem: Dům techniky Ústí, 1995, s. 1–7.

1994

KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Souborný katalog CEZL (neperiodické literatury) v Národní knihovně v Praze. Čtenář. 1994, 46(5), 157-158. ISSN 0011-2321.

STOKLASOVÁ, Bohdana. Záznam pro souborný katalog. Praha: Národní knihovna, 1994. ISBN 80-7050-185-5.

02.09.2020
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« duben 2024 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 670