Information for libraries

  • na webu

O bázi ADR

Vznik, obsah a aktualizace báze ADR (Centrálního adresáře knihoven a informačních institucí ČR) Centrální adresář knihoven a informačních institucí ČR je projekt Národní knihovny ČR.

Vznik báze

Báze ADR vznikla v roce 1996 sloučením plnohodnotných databází dvou samostatných pracovišť Národní knihovny ČR: Odboru knihovnictví (Knihovnický institut) a Oddělení souborných katalogů. Tato pracoviště, každé s garancí za svou oblast, se i nadále podílejí na jejím vytváření a společně ji i spravují. Zpracování i zpřístupnění báze ADR probíhá v systému ALEPH.

Obsažené instituce

Báze ADR obsahuje údaje o institucích, které spolupracují nebo spolupracovaly na budování souborných katalogů CEZL/CASLIN – SK ČR, účastní se meziknihovních služeb, nebo jsou v kontaktu s Knihovnickým institutem NK ČR.

V roce 2015 bylo do báze ADR začleněno cca 4500 knihoven z adresáře Ministerstva kultury ČR.

V současnosti adresář obsahuje základní informace (včetně kontaktů URL) o téměř 8000 knihovnách a informačních institucích na území České republiky, z nichž přibližně dvě třetiny vyvíjejí aktivní činnost.

Jedná se o všechny ústřední knihovny, obecní knihovny v nejširším smyslu slova, od městských po místní, od pověřených různými funkcemi po zcela neprofesionální, převážnou většinu vysokoškolských knihoven, knihovny ústavů Akademie věd ČR, výzkumných ústavů a lékařských zařízení, dále knihovny státních orgánů, kulturních, církevních a školských institucí, včetně informačních středisek podniků, a to jak akciových společností, tak soukromých firem.

Základní informace obsažené v záznamu instituce

Každý záznam v bázi ADR obsahuje siglu. Sigly přiděluje oddělení souborných katalogů Národní knihovny ČR na základě žádosti instituce. Pomocí sigly jsou s Adresářem propojeny záznamy Souborného katalogu ČR.

Záznamy dále obsahují kontaktní údaje na instituci i na odpovědnou osobu (úplný název, adresu, telefonní čísla, e-mailové adresy a URL kontakty na domovskou stránku instituce).

U knihoven, které se zaregistrovaly na Ministerstvu kultury ČR podle zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb je v záznamech uvedeno evidenční číslo Ministerstva kultury ČR.

V záznamech institucí, které samy neprovádějí meziknihovní výpůjční službu, je uveden odkaz na knihovnu, která je v této oblasti zastupuje.

Další informace v záznamu

Kromě základních údajů jsou v bázi ADR uvedeny i další informace určené uživateli. Jsou v podstatě dvojího typu:

a) údaje rektrospektivní – zachovávají kontinuitu a umožňují dohledání vlastníka knižního fondu, jako jsou např. předcházející sigly, či jiné, dnes již neužívané identifikační značky, bývalé názvy a adresy včetně již zaniklých zkratek názvů institucí.

b) údaje vypovídající o současném stavu knihovny – např. údaje o typu knihovny a funkci, kterou plní, údaje o profilaci fondu, o knihovnickém systému, vybavenosti a prostorových podmínkách, statistické údaje týkající se velikosti fondu,údaje o poskytovaných službách, otevírací době, apod.

Aktualizace údajů

Údaje v bázi ADR jsou aktualizovány průběžně. Jejich rozsah a aktuálnost závisí zejména na samotných institucích, na jejich zájmu a pohotovosti poskytovat informace a upozorňovat na změny.

Stále více institucí využívá on-line formulář pro aktualizaci údajů v bázi ADR, který byl pro tento účel vyvinut.

Pro oznamování podnětů, připomínek a zejména požadavků na změny v údajích v bázi ADR lze využít jednu z těchto kontaktních adres:

Správce adresáře odborných knihoven

Správce adresáře veřejných knihoven

Mgr. Zdenka Manoušková

Bedřiška Štěpánová BBus(Hons)

e-mail: zdenka.manouskova@nkp.cz

e-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

tel.: 221 663 174

tel.: 221 663 379

Oddělení souborných katalogů
Národní knihovna ČR - CD
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 15 - Hostivař
Knihovnický institut
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
23.11.2016
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« červen 2024 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 676