Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod dokumenty_obsah Rok 2023 Recenze

Recenze

návrh doporučení pro bibliografický záznam v bázi ANL (aktualizace k 21.2.2023)

 

Recenze je definována jako kritická analýza jednoho nebo několika dokumentů. Jde o poměrně frekventovaný typ statí, který se vyskytuje zejména v odborných časopisech. Recenze se může týkat knihy, článku, divadelního představení, filmu apod.

 

Recenze jako typ článku může mít různou podobu. Rozlišujeme zejména:

●       článek s vlastním názvem, který obsahuje recenzi na jedno dílo

●       článek s vlastním názvem, který obsahuje recenzi na dvě a více děl

●       článek bez vlastního názvu s popisnými údaji recenzovaného dokumentu

●       článek bez vlastního názvu obsahuje recenze na více děl

Pravidla RDA

Katalogizační pravidla RDA se zabývají popisem recenzovaného dokumentu okrajově a dávají tak prostor pro možné národní interpretace. V případě popisu recenzovaného dokumentu je otázkou  aplikace obecného pravidla “Piš, jak vidíš” ve vztahu k údajům o recenzovaném díle, které jsou uváděné přímo v článku nebo jsou dohledatelné v dalších zdrojích.

 

V případě dohledávaných informací o recenzovaném díle v jiných zdrojích (ČNB, Souborný katalog ČR, atd.) je pak otázkou použití hranatých závorek pro odlišení informací získaných mimo hlavní pramen popisu. Z obecného hlediska je pro lepší identifikaci dokumentu dohledávání přínosné, ale zápis musí být proveden tak, aby byl recenzovaný dokument identifikován s maximální přesností (název, autor, místo vydání, nakladatel, rok vydání, ISBN atd.)

Doporučený záznam pro recenzi

vychází z minimální a doporučeného záznamu pro textové analytické zdroje

 

p = údaj je povinný vždy

a = údaj je povinný, pokud je aplikovatelný

 

Pole

Podpole

Název

p/a

LDR

 

Návěští

p

001

 

Identifikační číslo

p

003

 

Identifikátor kontrolního čísla

p

005

 

Datum posledního zpracování

p

008

 

Údaje pevné délky

p

 

 

00-05 datum uložení do souboru (RRMMDD)

p

 

 

06 typ data/publikační status (kód)

p

 

 

07-10 datum 1

p

 

 

15-17 místo vydání, produkce nebo realizace (kód země)

p

 

 

24-27 povaha obsahu  (recenze = hodnota o)

p

 

 

35-37 jazyk popisné jednotky

p

 

 

38 modifikace záznamu

p

040

 

Zdroj katalogizace

p

 

$a

agentura zajišťující původní katalogizaci

p

 

$b

jazyk katalogizace

p

 

$c

agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby

a

 

$d

agentura, která záznam modifikovala (opakovatelné)

a

 

$e

použitá pravidla popisu

p

041

 

Kód jazyka

(vždy v případě opakovaných výskytů $a u vícejazyčných publikací a v případě překladů)

a

 

$a

kód jazyka textu

a

 

$h

kód jazyka originálu

a

072

 

Kód předmětové kategorie

p

080

 

Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

p

100

 

Hlavní záhlaví - osobní jméno

a

110

 

Hlavní záhlaví - jméno korporace

a

111

 

Hlavní záhlaví - jméno akce

a

245

 

Údaje o názvu

p

246

 

Variantní názvy / rubrika

a

336

 

Typ obsahu

p

338

 

Typ nosiče

p

500

 

Všeobecná poznámka

a

600

 

Předmět - Osobní jméno

a

610

 

Předmět - Název korporace

a

611

 

Předmět - Název akce

a

630

 

Předmět - Unifikovaný název

a

650

 

Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma

p

655

 

Vedlejší věcné záhlaví - forma/žánr

a

700

 

Vedlejší záhlaví - osobní jméno

a

710

 

Vedlejší záhlaví - jméno korporace

a

711

 

Vedlejší záhlaví - jméno akce

a

773 0#

 

Zdrojový dokument

p

 

$t

Název zdrojového dokumentu

p

 

$x

Mezinárodní standardní číslo seriálu

a

 

$z

Mezinárodní standardní číslo knihy

a

 

$g

Informace o propojení - označení čísla

p

 

$q

Formalizovaná informace o propojení (údaj o číslování)

a

 

$9

Formalizované datum vydání

p

787 08

 

Nespecifikované propojení

p

 

$i

Recenze na:

p

 

$a

Hlavní záhlaví

a

 

$t

Název

p

 

$b

Údaje o vydání

a

 

$h

Údaje fyzického popisu

a

 

$d

Nakladatelské údaje

a

 

$z

Mezinárodní standardní číslo knihy

a

 

$4

typ recenzovaného díla

p

910

 

Údaje pro Souborný katalog

p

 

$a

sigla vlastníka

p

 

$t

typ dokumentu

p

 

Obecné zásady

Údaje o názvu recenze a jejím autorovi (uváděné v poli 245) mají poněkud jinou funkci a strukturu než údaje o recenzovaném díle (uváděné v poli 787). Údaje o recenzovaném dokumentu mohou být variantně doplněny z jiných zdrojů, které pomohou lépe tento dokument identifikovat s ohledem na přehlednost a výslednou podobu vhodnou pro citace.

autor recenze

●       jméno autora článku zapsat do 245 $c v podobě, jak je uvedena v článku

●       autoritní podobu jména autora zapsat do pole 100, v podpoli $4 uvést zkratku pro recenzenta ($4 rev)

autor recenzovaného díla

●       zapsat jméno autora/autorů do 787 $a v invertované podobě (Příjmení, Jméno)

●       více autorů oddělovat středníkem (až do počtu tří)

●       autor recenzovaného dokumentu je předmětem recenze, zapisujeme jej tedy do pole 600

●       zapsat rovněž můžeme recenzovaný dokument jako předmět recenze v poli 600 v podobě autor/název (preferovaná podoba)

název článku

●       zapsat název článku, jak je uveden v originále, do pole 245 $a

●       pokud jsou v názvu článku popisné údaje recenzovaného dokumentu, zapsat je tak, jak jsou uvedeny v dokumentu, případně je krátit na základní identifikační údaje (autor, název)

●       při krácení nutno dodržovat zásadu uvádět vždy prvních pět slov z názvu

●       podrobnější popis recenzovaného dokumentu uvést do pole 787

název recenzovaného dokumentu

●       uvést v poli 787 $t

●       pro přesnější identifikaci recenzovaného dokumentu je možné dohledat popisné informace (název, autor, nakladatelské údaje, údaje fyzického popisu, údaje o vydání, ISBN atd.) z ověřeného zdroje, např. Souborného katalogu ČR nebo ČNB apod.

věcný popis - označení formy dokumentu

●       vždy v poli 655 uvádět $a recenze

Pole 787 pro zápis recenzovaného dokumentu

Pro zápis recenzovaného díla se používá propojovací opakovatelné pole 787 Nespecifikované propojení (viz např. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd787.html ).

 

Pole 787 obsahuje údaje seřazené ve sledu citace recenzované knihy, nejde ovšem přímo o aplikování citační normy ISO 690 (více o citační normě např. na https://www.iso690.zcu.cz/ ). Citační norma slouží především jako podklad pro sledování popisných údajů.

 

Pole 787 je opakovatelné. Pokud recenze pokrývá více děl, má každé recenzované dílo svůj výskyt pole 787.

 

První indikátor

Poznámka

0 Poznámka se generuje

1 Poznámka se negeneruje

Druhý indikátor

Návěští

#  Související popisná jednotka

8  Návěští se negeneruje

Podpole

$a           Hlavní záhlaví (NO)

$b          Údaj o vydání (NO)

$c           Kvalifikátor (NO)

$d          Místo vydání : jméno nakladatele, datum vydání (NO)

$g           Informace o propojení (O)

$h          Údaje fyzického popisu (NO)

$i            Text návěští (NO) > pro recenzi vždy s textem Recenze na:

$k           Údaje o edici pro související popisnou jednotku (O)

$m         Specifické údaje o dokumentu (NO)

$n          Poznámka (O)

$o          Další identifikátor popisné jednotky (O)

$r           Číslo zprávy (O)

$s           Unifikovaný název (NO)

$t           Název (NO)

$u          Standardní číslo technické zprávy (NO)

$w          Identifikační číslo záznamu (O)

$x           Mezinárodní standardní číslo seriálu (NO)

$y           CODEN (NO)

$z           Mezinárodní standardní číslo knihy (O)

$6          Propojení polí v jiném písmu (NO)

$7          Kontrolní podpole (NO)

/0           Typ záhlaví

/1           Forma jména

/2           Typ záznamu

/3           Bibliografická úroveň

$8          Propojení souvisejících polí (O)

 

$4           druh recenzovaného díla (používáno navíc pro bázi ANL)

 

Specifika pole 787 pro zápis recenze

$i - text návěští

●       druhý indikátor vždy 8 ⇒ 787 08

●       vždy podpole $i Recenze na:

$a - hlavní záhlaví

●       jméno autora recenzovaného dokumentu v invertované podobě (Příjmení, Jméno)

●       více autorů lze vypsat do jednoho výskytu podpole $a v invertované podobě a oddělit středníkem

$t - název

●       zapíšeme název recenzovaného dokumentu v maximální možné míře (název, podnázev, číslo části, název části)

$b - údaje o vydání

●       zapíšeme, pokud je informace ověřena (včetně dohledaných údajů z jiných zdrojů)

$h - údaje fyzického popisu

●       zapíšeme, pokud je informace ověřena (včetně dohledaných údajů z jiných zdrojů)

●       stejně jako v případě údajů o vydání v podpoli $b informaci můžeme uvést, pokud je prokazatelně dohledaná a významná

$d - nakladatelské údaje

●       zapíšeme ve tvaru: Místo vydání : nakladatel, rok vydání

●       v případě chybějících údajů v článku opět možno dohledat údaje v jiných zdrojích

$z - ISBN

●       zapíšeme ISBN recenzovaného dokumentu

●       v případě chybějících údajů v článku opět možno dohledat údaje v jiných zdrojích

$4 - formát recenzovaného díla

●       pole je určeno pro slovní označení formátu/typu recenzovaného díla

●       jde o rozlišovací údaj, který se zobrazuje v ANL v rejstříku recenzovaných dokumentů

 

mezi nejčastěji používané formáty patří:

 

kniha

sborník

film

zvukový záznam

televizní seriál

časopis

článek

multimédium

divadelní inscenace

 

 

Pokud dohledáváme chybějící údaje ($b, $h, $d, $z), je příhodné doplnit všechny dohledané údaje.

Příklady

Recenze na jedno dílo s vlastním názvem

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RS

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20191101122000.0

007      ta

008      191101s2019----xr-----f--o---000-0-cze--

040      $a AAA000 $b cze $e rda
072 7 $a 82.0 $x Literatura (teorie) $2 Konspekt $9 11

080      $a 82.091 $2 MRF

1001   $a Lukeš, David, $d 1988- $7 ola20201079531 $4 rev
24510 $a Válka s žánry / $c David Lukeš

336      $a text $b txt $2 rdacontent

337      $a bez média $b n $2 rdamedia

338      $a jiný $b nz $2 rdacarrier

60017  $a Kubát, Miroslav, $d 1984- $7 jo2015856109

nebo

60014 $a Kubát, Miroslav, $d 1984- $t Kvantitativní analýza žánrů

65007  $a literární komparatistika $7 ph137146 $2 czenas

655 7 $a recenze $7 fd133231 $2 czenas

7730   $t Studie z aplikované lingvistiky $x 1804-3240 $g Ročník 9, číslo 2  (2018), strana 76-80
$q 9:2 $9 2018

78708 $i Recenze na: $a Kubát, Miroslav $t Kvantitativní analýza žánrů $d Ostrava : Ostravská univerzita, 2016 $b První vydání $h 141 stran $z 978-80-7464-868-7 $4 kniha

85641  $u https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2019/01/
David_Lukes_76-80.pdf $q text/pdf $y Plný text $4 N $9 HTM

910      $a AAA000 $x 000000000 $t rs

PSP     $a ON

 

 

Recenze na jedno dílo bez vlastního názvu - v záhlaví článku citace recenzovaného dokumentu

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RS

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20191101122000.0

007      ta

008      191101s2019----xr-----f--o---000-0-cze--

040      $a AAA000 $b cze $e rda $9 1

072 7 $a 101 $x Filozofie $2 Konspekt $9 5

080      $a 101 $2 MRF

1001   $a Holzbachová, Ivana, $d 1946- $7 jn20001227320 $4 rev

24510 $a Miroslav Petříček. Co je nového ve filozofii / $c Ivana Holzbachová

336      $a text $b txt $2 rdacontent

337      $a bez média $b n $2 rdamedia

338      $a jiný $b nz $2 rdacarrier

60017  $a Petříček, Miroslav, $d 1951- $7 jn99240000872

nebo

60014  $a Petříček, Miroslav, $d 1951- $t Co je nového ve filozofii

65007 $a filozofie $7 ph114540 $2 czenas

655 7 $a recenze $7 fd133231 $2 czenas

7730     $t Studia philosophica $x 1803-7445 $g Ročník 66, číslo 1-2 (2019), strana 113-117 $q 66:1 $9 2019

78708 $i Recenze na: $a Petříček, Miroslav $t Co je nového ve filozofii $b 1. vydání $d Praha : Nová
beseda, 2018 $h 89 stran $k CJN; 12 $z 978-80-906751-8-6 $4 kniha

85641  $u https://doi.org/10.5817/SPh2019-1-10 $q text/pdf $y Plný text $4 N $9 HTM

910      $a ABA001 $x 000000000 $t rs

PSP     $a ON

 

Recenze na více děl s vlastním názvem

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RS

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20180603184400.0

008      180603s2018----xra-----f--o---000-0-cze-d

040      $a AAA000 $b cze $e rda

043      $a e-un--- $a e-bw—

045      $a x3x4

072 7  $a 821.161.1.09 $x Ruská literatura (o ní) $2 Konspekt $9 11

080      $a (0:82-95) $2 MRF

080      $a (0:82-4) $2 MRF

080      $a 355.1-055.2 $2 MRF

080      $a 355.01-055.2 $2 MRF

080      $a 94(100)"1939/1945" $2 MRF

080      $a 355.48(100)"1939/1945" $2 MRF

080      $a 621.039.586 $2 MRF

080      $a (477) $2 MRF

080      $a 821.161.1-3 $2 MRF

080      $a 82-94 $2 MRF

080      $a 159.953.34 $2 MRF

1001  $a Antošová, Svatava, $d 1957- $7 jn19990201008 $4 aut $4 rev

24510  $a Dějiny citů a duše / $c Svatava Antošová

2461    $i Rubrika: $a Nad knihou

300      $b Ilustrace

336      $a text $b txt $2 rdacontent

337      $a bez média $b n $2 rdamedia

338      $a svazek $b nc $2 rdacarrier

60017  $a Aleksìjevìč, Svjatlana Aljaksandraŭna, $d 1948- $7 js20020204022 $2 czenas

nebo

60014  $a Aleksìjevìč, Svjatlana Aljaksandraŭna, $d 1948- $t Černobyl'skaja molitva. $l Česky

60014  $a Aleksìjevìč, Svjatlana Aljaksandraŭna, $d 1948- $t U vojny ne ženskoje lico. $l Česky

648 7  $a 1939-1945 $7 ch460653 $2 czenas

65007  $a ženy v ozbrojených silách $7 ph231092 $z Sovětský svaz $y 1939-1945 $2 czenas

65007  $a ženy a válka $7 ph231091 $z Sovětský svaz $y 1939-1945 $2 czenas

65007  $a druhá světová válka (1939-1945) $7 ph117270 $z Sovětský svaz $2 czenas

65007  $a jaderné havárie $7 ph114813 $z Černobyl (Ukrajina) $2 czenas

65007  $a ruská próza $7 ph125334 $2 czenas

65007  $a biografie $7 ph114155 $2 czenas

65007  $a vzpomínky $7 ph524440 $2 czenas

651 7  $a Černobyl (Ukrajina) $7 ge134641 $2 czenas

651 7   $a Sovětský svaz $7 ge128583

655 7  $a recenze $7 fd133231 $2 czenas

655 7  $a úvahy $7 fd134000 $2 czenas

7730  $t Tvar $x 0862-657X $g Ročník 29, číslo 6 (2018), strana 18 $q 29:6 $9 2018

78708  $i Recenze na: $a Alexijevičová, Světlana $t Modlitba za Černobyl : kronika budoucnosti  $d Příbram : Pistorius & Olšanská, 2017 $b Vydání v této podobě a v tomto nakladatelství první $h 292 stran $z 978-80-87855-76-8 $4 kniha

78708  $i Recenze na: $a Alexijevičová, Světlana $t Válka nemá ženskou tvář $d Příbram : Pistorius
& Olšanská, 2018 $b Druhé vydání $h 332 stran $z 978-80-7579-021-7 $4 kniha

910      $a AAA000 $t rs

Recenze na více děl bez vlastního názvu - v záhlaví článku citace recenzovaných dokumentů

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RS

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20190508140345.0

007      ta

008      190508s2018----xr------------000-0-eng--

040      $a AAA000 $b cze

043      $a e-ur--- $a ec----- $a ee-----

045      $a x-x-

072 7  $a 321 $x Politologie $2 Konspekt $9 15

080      $a [323.282:329.15]-028.83 $2 MRF

080      $a 141.82 $2 MRF

080      $a 32:316.75 $2 MRF

080      $a (47+57) $2 MRF

080      $a (0:82-95) $2 MRF

1001  $a Árnason, Jóhann Páll, $d 1940- $7 jx20100105001 $4 rev

24510  $a Michal Reiman - Bohuslav Litera - Karel Svoboda - Daniela Kolenovská: Zrod velmoci. Dějiny
Sovětského svazu 1917-1945. Pavel Kolář: Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer
Epoche / $c Johann P. Arnason

336      $a text $b txt $2 rdacontent

338      $a jiný $b nz $2 rdacarrier

60017 $a Reiman, Michal, $d 1930- $7 jk01102201 $2 czenas

nebo

60014  $a Reiman, Michal, $d 1930- $t Zrod velmoci

60017  $a Litera, Bohuslav, $d 1950- $7 jn20000401650 $2 czenas

nebo

60014  $a Litera, Bohuslav, $d 1950- $t Zrod velmoci

60017 $a Svoboda, Karel, $d 1979- $7 js20050606009 $2 czenas

nebo

60014 $a Svoboda, Karel, $d 1979- $t Zrod velmoci

60017  $a Kolenovská, Daniela, $d 1976- $7 js20070112004 $2 czenas

nebo

60014  $a Kolenovská, Daniela, $d 1976- $t Zrod velmoci

60017 $a Kolář, Pavel, $d 1974- $7 js20040126009 $2 czenas

nebo

60014 $a Kolář, Pavel, $d 1974- $t Poststalinismus

648 7  $a 1956-1989 $7 ch500586 $2 czenas

65007 $a destalinizace $7 ph832282 $z Sovětský svaz $y 1917-1945 $2 czenas

65007 $a destalinizace $7 ph832282 $z Evropa střední a východní $y 1917-1945 $2 czenas

65007 $a komunismus $7 ph114959 $2 czenas

65007 $a politické ideologie $7 ph124244 $z Sovětský svaz $y 1956-1989 $2 czenas

651 7  $a Sovětský svaz $7 ge128583 $x politika a vláda $y 1917-1945 $2 czenas

651 7  $a Sovětský svaz $7 ge128583 $x dějiny $y 1917-1945 $2 czenas

655 7  $a recenze $7 fd133231 $2 czenas

7730  $t Historická sociologie : časopis pro historické sociální vědy $x 1804-0616 $g No. 1 (2018),
strana 145-150 $q 1 $9 2018

78708  $i Recenze na: $a Reiman, Michal; Litera, Bohuslav; Svoboda, Karel; Kolenovská, Daniela
$t Zrod velmoci : dějiny Sovětského svazu 1917-1945 $d Praha : Karolinum, 2013
$z 978-80-246-2266-8 $4 kniha

78708  $i Recenze na: $a Kolář, Pavel $t <<Der>> Poststalinismus : Ideologie und Utopie einer Epoche
$d Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2016 $z 978-3-412-50526-4 $4 kniha

85641  $u https://doi.org/10.14712/23363525.2018.43 $q text/pdf $y Plný text $4 N $9 HTM

910      $a AAA000 $t rs

 

 

Film

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RS

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20191006183918.0

008      191006s2019----xra----f--o---000-0-cze-d

040      $a AAA000 $b cze $e rda

045      $a y0y1

072 7  $a 791 $x Film. Cirkus. Lidová zábava $2 Konspekt $9 3

080      $a (0:82-95) $2 MRF

080      $a 791.2 $2 MRF

1001  $a Černý, Jan $4 aut

24510 $a O tom, jak Tarantino zachránil Hollywood / $c Jan Černý

2461   $i Rubrika: $a Úcta ke světlu

300      $b Ilustrace

336      $a text $b txt $2 rdacontent

337      $a bez média $b n $2 rdamedia

338      $a svazek $b nc $2 rdacarrier

60017 $a Tarantino, Quentin, $d 1963- $7 jn20000701779 $2 czenas

nebo

60014 $a Tarantino, Quentin, $d 1963- $t Once Upon a Time in Hollywood

648 7  $a 21. století $7 ch460559 $2 czenas

65007 $a filmy $7 ph120215 $z Spojené státy americké $y 21. století $2 czenas

655 7  $a recenze $7 fd133231 $2 czenas

7730  $t Tvar $x 0862-657X $g Ročník 30, číslo 14 (2019), strana 11 $q 30:14 $9 2019

78708  $i Recenze na: $a Tarantino, Quentin $t Tenkrát v Hollywoodu $d 2019 $4 film

910      $a AAA000 $t rs

předmětem recenze je zfilmovaný námět (román, báseň)

Karel Hynek Mácha – Máj, který v roce 2008 zfilmoval režisér F.A. Brabec

varianta 1

60017  $a Mácha, Karel Hynek, $d 1810-1836. $t Máj $7 aun2006373253 $2 czenas

78708  $i Recenze na: $a Brabec, F. A. $t Máj $d 2008 $4 film

varianta 2

60017 $a Mácha, Karel Hynek, $d 1810-1836. $t Máj $7 aun2006373253 $2 czenas

60017 $a Brabec, F. A., $d 1954- $7 ola2002139577 $2 czenas

63007  $a Máj (2008) $7 unn2008472205

 

Televizní seriál

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RS

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20190712092135.0

007      ta

008      190626s2018----xra----f--o---000-0-cze-d

040      $a AAA000 $b cze $e rda

043      $a n-us---

072 7  $a 791 $x Film. Cirkus. Lidová zábava $2 Konspekt $9 3

080      $a 791.242.097 $2 MRF

080      $a 791=025 $2 MRF

080      $a 791.221.5:791.242.097 $2 MRF

080      $a 791.221.9 $2 MRF

080      $a (73) $2 MRF

080      $a (0:82-95) $2 MRF

1001  $a Janáček, Tomáš $4 rev

24510  $a Výlet do města přetvářky : $b minisérie Ostré předměty / $c Tomáš Janáček

2461    $i Rubrika: $a Recenze čísla

300      $b Ilustrace

336      $a text $b txt $2 rdacontent

337      $a bez média $b n $2 rdamedia

338      $a svazek $b nc $2 rdacarrier

60017  $a Flynn, Gillian, $d 1971- $7 xx0168773 $2 czenas

63004  $a Ostré předměty (TV seriál)

65007  $a televizní seriály $7 ph126520 $2 czenas

65007  $a filmové adaptace $7 ph117226 $2 czenas

65007  $a kriminální seriály $7 ph774378 $2 czenas

65007  $a filmové horory $7 ph232627 $2 czenas

651 7  $a Spojené státy americké $7 ge128584 $2 czenas

655 7  $a recenze $7 fd133231 $2 czenas

7730  $t A2 $x 1803-6635 $g Ročník 14, číslo 22 (2018), strana 3 $q 14:22 $9 2018

78708  $i Recenze na: $t Ostré předměty $d 2018 $4 televizní seriál

85641  $u https://www.advojka.cz/archiv/2018/22/vylet-do-mesta-pretvarky $q text/pdf $y Plný text
$4 N $9 HTM

910      $a AAA000 $t rs

 

Zvuková nahrávka

na příkladu využití polí 6XX a 787

recenze na nahrávku více děl téhož autora na jednom CD

stačí jeden výskyt pole 787 a rozpis jednotlivých děl v poli 6XX

 

78708 $i Recenze na: $a Čajkovskij, Petr Il'jič $t Smyčcový sextet op. 70 ; Smyčcový kvartet F dur
op. 22 ; Smyčcový kvartet D dur op. 11 ; Smyčcový kvartet es moll op. 30
$d Telarc/Classic, 2007$4 zvukový záznam

60014  $a Čajkovskij, Petr Il'jič,$d 1840-1893. $t Smyčcový sextet op. 70

60014 $a Čajkovskij, Petr Il'jič,$d 1840-1893. $t Smyčcový kvartet F dur op. 22

60014  $a Čajkovskij, Petr Il'jič,$d 1840-1893. $t Smyčcový kvartet D dur op. 11

60014  $a Čajkovskij, Petr Il'jič,$d 1840-1893. $t Smyčcový kvartet es moll op. 30

 

recenze na nahrávku více děl více autorů na jednom CD

nutno rozepsat do více výskytů pole 787

 

78708 $i Recenze na: $a Čajkovskij, Petr Il'jič $t Klavírní koncert č. 1 b moll $d Supraphon, 2010
$4 zvukový záznam

78708 $i Recenze na: $a Prokof'jev, Sergej Sergejevič $t Klavírní koncert Des dur $d Supraphon, 2010
$4 zvukový záznam

78708  $i Recenze na: $a Bach, Johann Sebastian$t Klavírní koncert d moll $d Supraphon, 2010
$4 zvukový záznam

60017 $a Čajkovskij, Petr Il'jič,$d 1840-1893. $t Koncerty, $m klavír, orchestr, $n č. 1, op. 23, $r b moll
$7 aun2008471160

60014 $a Prokof'jev, Sergej Sergejevič, $d 1891-1953. $t Klavírní koncert Des dur

60014  $a Bach, Johann Sebastian $d 1685-1750.$t Klavírní koncert d moll

 

možno využít i předmětová hesla pro další interprety

 

60017  $a Ančerl, Karel, $d 1908-1973 $7 jn19990209006 $2 czenas

60017  $a Talich, Václav, $d 1883-1961 $7jn20000710638 $2 czenas

61027  $a Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK $7kn20010710320 $2 czenas

61027  $a Česká filharmonie $7 kn20010710169

 

Koncert hudební skupiny

možno využít předmětové heslo pro danou událost

 

61127 $$a Manic Street Preachers $$d (1994 : $$c Praha, Česko) $$7 kn20110328001

 

Divadelní představení

Recenze s vlastním názvem na více divadelních představení

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RS

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20190812200005.0

008      190626e2018----xra----f--o---000-0-cze-d

040      $a AAA000 $b cze $e rda

043      $a e-xr--- $b e-xr-pg $2 czenas

072 7  $a 792 $x Divadlo. Divadelní představení $2 Konspekt $9 3

080      $a (0:82-95) $2 MRF

080      $a 792.09 $2 MRF

080      $a (437.10) $2 MRF

080      $a (437.311) $2 MRF

1001  $a Uhrinová, Mária $4 rev

24510 $a Divadlo žije i na okraji / $c Mária Uhrinová

2461    $i Rubrika: $a Divadlo

336      $a text $b txt $2 rdacontent

337      $a bez média $b n $2 rdamedia

338      $a svazek $b nc $2 rdacarrier

60017 $a Zajíc, Ondřej, $d 1970- $7 js20051003028 $2 czenas

60017 $a Khek, Pavel, $d 1978- $7 xx0163922 $2 czenas

61027 $a Vršovické divadlo Mana $7 xx0250861 $2 czenas

65007 $a divadelní představení $7 ph114331 $z Česko $2 czenas

651 7  $a Vršovice (Praha, Česko) $7 ge131341 $2 czenas

655 7  $a recenze $7 fd133231 $2 czenas

7730  $t Tvar $x 0862-657X $g Ročník 30, číslo 5 (2019), strana 12 $q 30:5 $9 2019

78708  $i Recenze na: $a Zajíc, Ondřej $t Gin Game $d Praha : Vršovické divadlo Mana, premiéra
13. listopadu 2018 $4 divadelní inscenace

78708  $i Recenze na: $a Khek, Pavel $t Země česká, domov můj? $d Praha : Vršovické divadlo Mana,
premiéra 19. prosince 2018 $4 divadelní inscenace

78708  $i Recenze na: $a Zajíc, Ondřej $t Letní den $d Praha : Vršovické divadlo Mana, premiéra
29. ledna 2019 $4 divadelní inscenace

910      $a AAA000 $t rs

 

recenze na divadelní představení

 

78708  $i Recenze na: $a Čajkovskij, Petr Il'jič $t Šípková Růženka $d Plzeň : Divadlo J. K. Tyla, 2009
$4 divadelní inscenace

60017  $a Čajkovskij, Petr Il'jič, $d 1840-1893.$t Spjaščaja krasavica $7 aun2013760534

 

 

Divadelní představení hry Lijavec autorů Smoljaka, Svěráka a Cimrmana, provedené Divadlem Járy Cimrmana a hrané v Plzni v Divadle J. K. Tyla

 

78708  $i Recenze na: $a Smoljak, Ladislav; Svěrák, Zdeněk; Cimrman, Jára da $t Lijavec $d Plzeň :
Divadlo Járy Cimrmana, 2016 $4 divadelní inscenace

61027  $a Divadlo Járy Cimrmana $7 kn20010709253$$2czenas

61027  $a Divadlo J.K. Tyla (Plzeň, Česko). $b Nové divadlo $7 pna2014827412 $2 czenas

60017  $a Smoljak, Ladislav, $d 1931-2010 $7 jk01120128

60017  $a Svěrák, Zdeněk, $d 1936- $7 jk01121890

 

Polemika

Pole 787 se používá rovněž v případě polemiky – reakce na článek buď v jiném čísle téhož časopisu nebo na článek v jiném časopise.

Polemika obsahuje jmenné údaje (název, autor) a odkazuje na název, autora a zdroj (zdrojový dokument – 773), s nímž je polemizováno. Autor, název (s nímž je polemizováno) a zdroj se zapisuje do pole 787 s použitím podpole $g, název zdroje je oddělen tečkou, mezerou, dvěma krátkými pomlčkami a mezerou od lokačních údajů.

Polemika k článku

Článek „Vážený pane Kostečko, vážený pane Janoušku“ z časopisu Tvar reaguje na článek „Antikostečka, aneb, didaktické ptydepe” z téhož časopisu:

 

polemika

24511  $a Vážený pane Kostečko, vážený pane Janoušku / $cLivia Kubná

7730    $t Tvar $x 0862-657X $g Roč. 16, č. 19 (20051117), s. 13 $q 16:19 $9 2005

78708  $i Recenze na: $a Janoušek, Pavel $t Antikostečka, aneb, didaktické ptydepe
$g Tvar. -- Ročník 16, číslo 11 (2005), strana 6 $4 článek

 

původní článek

24510  $a Antikostečka, aneb, didaktické ptydepe / $c Pavel Janoušek

7730    $t Tvar $x 0862-657X $g Ročník 16, číslo 11 (2005), strana 6 $q 16:11 $9 2005

 

Polemika k rozsudku

78708  $i Recenze na: $a Česko. Nejvyšší soud $t K možnosti vznést námitku zániku závazku
ze směnky v důsledku započtení pohledávky směnečného dlužníka : rozsudek Nejvyššího
soudu ČR ze dne 25. 3. 2003 sp. zn. 29 Odo 483/2002 $g Právní rozhledy. -- Ročník 11, číslo  9      (2003), strana 481-483 $4 článek

22.02.2023
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« červen 2024 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 674