Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod dokumenty_obsah Rok 2023 Zápis zdrojového dokumentu do pole 773 0#

Zápis zdrojového dokumentu do pole 773 0#

návrh doporučení pro bibliografický záznam v bázi ANL (aktualizace k 21.2.2023)

 

Zdrojový dokument je definován jako dokument obsahující příspěvky nebo samostatně identifikovatelné složky, které jsou předmětem analytického popisu.

Způsob zápisu přímo souvisí s typologií zpracovávaného zdrojového dokumentu v bázi ANL.

 

Hlavními prvky, které rozlišují styl zápisu údajů, jsou:

●       periodicita

●       přítomnost platného ISSN

●       nosič

[773]  ZDROJOVÝ DOKUMENT/HOSTITELSKÁ JEDNOTKA  (O)

 

Indikátory

První - Poznámka

0                                                                            Poznámka se generuje

1                 Poznámka se negeneruje

Druhý - Indikátor návěští

^                                                                           In

8                                                                           Návěští se negeneruje

Kódy podpolí

$a                                                                        Hlavní záhlaví  (NO)

$b                                                                        Údaj o vydání  (NO)

$d                                                                        Místo vydání, jméno nakladatele a datum vydání  (NO)

$g                                                                        Informace o propojení  (O)

$h                                                                        Údaje fyzického popisu  (NO)

$i                                                                          Text návěští  (NO)

$k                                                                         Údaje o edici pro související popisnou jednotku  (O)

$m  Specifické údaje o dokumentu  (NO)

$n   Poznámka  (O)

$o                                                                        Další identifikátor popisné jednotky  (O)

$p                                                                        Zkrácený název  (NO)

$q                                                                        Strojově čitelné údaje o číslování (NO)

$r                                                                         Číslo zprávy  (O)

$s                                                                         Unifikovaný název  (NO)

$t                                                                         Název  (NO)

$u                                                                        Standardní číslo technické zprávy  (NO)

$w                                                                        Identifikační číslo záznamu  (O)

$x                                                                         Mezinárodní standardní číslo seriálu (ISSN)  (NO)

$y                                                                         CODEN  (NO)

$z                                                                         Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)  (O)

$6   Propojení polí v jiném písmu  (NO)

$7   Kontrolní podpole  (NO)

$8   Propojení souvisejících polí  (O)

$9                                                                        Strojově čitelný údaj o roku vydání (NO)

 

 

Pravidla RDA

Katalogizační pravidla RDA se zabývají zápisem zdrojového dokumentu spíš na úrovni výkladu hodnot jednotlivých podpolí. Dávají tak prostor pro možné národní interpretace. V případě zápisu zdrojového dokumentu nelze zcela aplikovat „Piš, jak vidíš“. Je třeba dodržovat jednotný zápis pro jeden zdrojový dokument.

Údaje je vždy třeba před prvním zpracováním verifikovat a sjednotit. K ověření využíváme ČNB, Souborný katalog ČR, ISSN Portal, katalog ISSN (spravovaný v Národní technické knihovně) .

Používaná podpole

●       $t - název (vždy)

●       $d - údaj o vydání (jsou-li zapotřebí)

●       $x - ISSN (vždy, je-li uvedeno/dohledáno)

●       $z - ISBN (vždy, je-li uvedeno/dohledáno)

●       $g - informace o propojení = lokace (vždy)

●       $h - údaje fyzického popisu (jen u elektronické formy vydání)

●       $k - údaj o edici (vždy, je-li uvedeno/dohledáno)

●       $q - strojově čitelné údaje o číslování (vždy, je-li použitelné)

●       $9 - strojově čitelný údaj o roku vydání (vždy)

 

Výběr podpolí přímo závisí na periodicitě zdrojového dokumentu.

Užití podpolí je jiné u deníků, periodik a nepravých periodik a monografií (kolektivních monografií).

Obecné zásady

pravá periodika

●       $t - název odpovídá klíčovému názvu registrovanému k ISSN

●       $x - ISSN uvádíme vždy jen v platné hodnotě; pokud hodnota ISSN není, použijeme $d

●       $z - periodikům nenáleží hodnota ISBN

●       $d - údaje o vydavateli u deníků uvádíme v případě, že neexistuje platná hodnota ISSN (neregistrovaná periodika, regionální mutace celostátních deníků…); údaje o vydavateli zapíšeme v případě, kdy není rok vydání jednoznačný z $g  (například u čísel, které vyjdou na přelomu roku)

 

Jedno ISSN = jedno 773$t → Udržujeme jednotný zápis 773 po dobu celé excerpce.

Absenci ISSN nahradíme 773$d.

nepravá periodika, ročenky, sborníky, monografie…

●       $t - název odpovídá zdrojovému dokumentu

●       $x - ISSN uvádíme vždy jen v platné hodnotě

●       $z - ISBN uvádíme vždy jen v platné hodnotě

●       $d - údaje o vydání vždy uvedeme v zápisu dle ISBD (místo : vydavatel, rok)

 

Do pole 773 neuvádíme podnázvů či variantních názvů (podnázev uvedeme však v případě, kdy by názvy dvou různých dokumentů byly shodné a tím by hrozila záměna!).

Pro variantní názvy a zápis edice zdrojového dokumentu užíváme národních polí 947 a 951.

947

Indikátory

První - Indikátor formy jména

^    Typ názvu není specifikován

0    Část názvu/název části

1    Souběžný název

2    Rozlišovací název

3    Další variantní název

Druhý - Druh dokumentu

0    Zdrojový dokument

1    Recenzovaný dokument

Kódy podpolí

$a - Název  (NO)

$4 - Druh dokumentu (pouze recenz. dokument)  (NO)

$9 - Chronologické označení nebo datum vydání (pouze zdroj. dokument)  (NO)

951

Indikátory

První - nedefinován, obsahuje mezeru (^)

Druhý - Druh dokumentu

0    Zdrojový dokument

1    Recenzovaný dokument

Kódy podpolí

$a - Unifikovaný název  (NO)

$t - Název  (NO)

$x - Mezinárodní standardní číslo (NO)

$v - Označení svazku/pořadí (NO)

$4 - Druh dokumentu (pouze recenz. dokument)  (NO)

$9 - Chronologické označení nebo datum vydání (pouze zdroj. dokument)  (NO)

 

 

 

 

 

 

 

Podpole $g - informace o propojení

$g Ročník 9, číslo 2 (2018), strana 76-80

●       Zapisujeme údaje Ročník/Svazek, číslo (deklarovaný rok periodicity, nemusí být shodný se skutečným rokem vydání - RRRR), strana

○       tedy: Ročník/Svazek *, číslo * (RRRR), strana *

●       Zapisujeme jen ty údaje, které známe. Nic nedomýšlíme. Nic nedopočítáváme.

●       Ročník přepisujeme do podoby arabské číslice.

●       Je-li číslo vyjádřeno slovem, zapíšeme jej v této podobě.

○       Ročník 9, únor (2018), strana 76-80

○       Ročník 9, číslo únor (2018), strana 76-80

●       Podpole $g začíná velkým písmenem.

●       U deníku možno zapsat též v podobě data vydání (1.2.2018), strana 76-80.

○       následný zápis $9 jen hodnota roku - $g (1.2.2018) -> $9 2018

Podpole $q - strojově čitelné údaje o číslování

$q 9:2

●       Zapisujeme pouze údaje ročník:číslo

●       Zapisujeme jen ty údaje, které známe, nic nedomýšlíme.

●       Údaje o ročníku zapisujeme vždy v arabských číslicích

○       tedy: $g Ročník 9, číslo 2 (2018), strana 76-80
$q 9:2

●       Údaje o čísle zůstávají v podobě ve zdroji uvedené

○       tedy: $g Ročník 9, číslo únor (2018), strana 76-80
$q 9:únor

●       Zápis vychází z údajů v $g

Podpole $9 -  strojově čitelný údaj o roku vydání

$9 2018

●       Odpovídá roku v $g (RRRR)

●       Neodpovídá-li skutečnému roku vydání, užijeme 773$d a správný rok zapíšeme také do pole 008.

 

Přílohy

Přílohou se rozumí samostatný dokument vložený do/k periodiku a samostatně nedistribuovaný. Nemá vlastní ISSN.

Pozor! Ne vše, co má v názvu slovo příloha, přílohou z hlediska popisu je.

 

Přílohu zapisujeme do druhého výskytu pole 773. V jiném případě pole 773 nedvojíme.

Název přílohy zpravidla nelze ověřit v registrech ISSN. Je však uveden v SKC a ČNB.

 

Druhý výskyt pole 773 pro přílohy má charakter doplňující informace vztahující se k příloze. Proto i údajů uvádíme jen několik.

●       $t - název přílohy, pokud není slovo příloha součástí názvu, je třeba dopsat na konec podpole [příloha].

●       $g - informace o propojení, navazuje na první výskyt. Většinou obsahuje jen údaj o paginaci

●       $9 - shodné s prvním výskytem

Příklady

Označení data vydání

měsíčník, čtvrtletník…

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RS

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20191101122000.0

007      ta

008      191101s2018----xr-----g--o---000-0-cze--

7730   $t Studie z aplikované lingvistiky

$x 1804-3240

$g Ročník 9, číslo 2 (2018), strana 76-80
$q 9:2

$9 2018

910      $a AAA000 $x 000000000 $t rs

 

deník

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RS

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20191101122000.0

007      ta

008      191101e20180927xr-----g--o---000-0-cze--

7730   $t Studie z aplikované lingvistiky

$x 1804-3240

$g Ročník 9, číslo 2 (2018), strana 76-80
$q 9:2

$9 2018

910      $a AAA000 $x 000000000 $t rd

 

 

 

 

Deník

bez platné hodnoty ISSN

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RD

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20191101122000.0

007      ta

008      191101e20180927xr-----g--o---000-0-cze--

7730   $t Mladá fronta Dnes. Plzeňské vydání

$d Praha : MaFra, 2018

$g Ročník 9, číslo 2 (2018), strana 76-80
$q 9:2

$9 2018

910      $a AAA000 $x 000000000 $t rd

s platnou hodnotou ISSN

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RD

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20191101122000.0

007      ta

008      191101e20180927xr-----g--o---000-0-cze--

7730   $t Českobudějovický deník

$x 1802-0798

$g Ročník 9, číslo 2 (2018), strana 76-80
$q 9:2

$9 2018

910      $a AAA000 $x 000000000 $t rd

 

Elektronický časopis (pozor na 007)

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RS

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20191101122000.0

007      cr-cn-

008      191101s2018----xr-----g--o---000-0-cze--

7730   $t Ikaros

$h online

$x 1212-5075

$g Ročník 9, číslo 2  (2018), strana 76-80
$q 9:2

$9 2018

910      $a AAA000 $x 000000000 $t rs

 

Sborník vycházející v rámci ediční řady

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RM

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20191101122000.0

007      ta

008      191101s2006----xr-----f------000-0-cze--

7730   $t Organizace, rozhodování, řád a změna

$d V Praze : Karolinum, 2006

$$k Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1-2004

$$k Studia sociologica ;  14

$$z 80-246-1041-8

$$g Strana 87-104

$$9 2006

951 0 $a Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica

$x 0567-8293

$v 2004/1

$9 2006

951 0 $a Studia sociologica

$v 14

$9 2006

910      $a AAA000 $x 000000000 $t rm

 


Příloha

LDR     -----naa-a22------i-4500

FMT     RS

001      0000000

003      CZ-AaAA

005      20191101122000.0

007      ta

008      191101e20200927xr-----g--o---000-0-cze--

7730   $t Katolický týdeník

$x 0862-5557

$g Ročník 31, číslo 43 (2020)

$q 31:43

$9 2020

7730   $t Perspektivy [příloha]

$g 43 (2020), strana [7]

$q 43

$9 2020

910      $a AAA000 $x 000000000 $t rs

 

 

 

 

 

 

 

 

773$t týdeník = 008/06e

 

 

Sdělení navazuje: „Článek nalezneme v Katolickém týdeníku, ročníku třicátém prvém, v čísle čtyřicátém třetím z roku 2020, v příloze Perspektivy s číslem čtyřicet tři na sedmé, nečíslované straně.“

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2023
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« červen 2024 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 674