Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2016 2006 - Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) tradičním způsobem

2006 - Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) tradičním způsobem

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v  tabulce uveden též počet záznamů  (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní. V tabulce jsou uvedeny pouze knihovny, které aktualizovaly informace o odběrech seriálů v roce 2006 . Celkem se jedná o 139 institucí.

Sigla Název knihovny
Celkový počet titulů
seriálů
v SK ČR

Počet titulů
odebíraných
knihovnou
v roce 2006
ABB002 Akademie věd ČR - Archiv - Badatelna a knihovna Praha 53 12
ABB016 Akademie věd ČR - Ústav struktury a mechaniky hornin Praha 446 28
ABB018 Akademie věd ČR - Filozofický ústav - Kabinet pro klasická studia Praha 239 50
ABB041 Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie Praha 704 91
ABB047 Akademie věd ČR - Ústav pro jazyk český Praha 279 20
ABB048 Akademie věd ČR - Ústav dějin umění Praha 245 87
ABB050 Akademie věd ČR - Ústav radiotechniky a elektroniky Praha 184 24
ABB056 Akademie věd ČR - Ústav termomechaniky Praha 143 17
ABB060 Akademie věd ČR - Ústav pro českou literaturu Praha 290 39
ABB071 Akademie věd ČR - Slovanský ústav Praha 130 66
ABB083 Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny Praha 127 72
ABB503 Akademie věd ČR - Ústav anorganické chemie Řež u Prahy 47 10
ABC011 Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 113 65
ABC017 Ústav pro péči o matku a dítě Praha 70 12
ABC036 Endokrinologický ústav Praha 35 21
ABC039 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Zdiby 253 59
ABC045 Český statistický úřad - Odbor informačních služeb Praha 62 41
ABC046 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 56 20
ABC060 Národní ústav odborného vzdělávání Praha 19 13
ABC062 Fakultní nemocnice Bulovka - Ústav radiační onkologie Praha 28 9
ABC065 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s Praha 69 19
ABC091 Výzkumný ústav zemědělské techniky - Oddělení informatiky a služeb Praha 35 30
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - České informační centrum sociální ochrany Praha 85 32
ABC135 Národní filmový archiv Praha 579 41
ABC163 CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách Praha 123 62
ABC505 VUAB Pharma, a.s. Roztoky u Prahy 94 7
ABC508 Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol, p. Libčice nad Vltavou 97 28
ABC509 BIOPHARM - Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. Jílové u Prahy 59 9
ABC511 VÚK Panenské Břežany 235 7
ABD003 Univerzita Karlova - Právnická fakulta Praha 770 145
ABD014 Univerzita Karlova - Fakulta tělesné výchovy a sportu Praha 405 102
ABD027 Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta Praha 528 118
ABD103 Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací Praha 614 158
ABD139 Policejní akademie České republiky Praha 165 113
ABD147 Univerzita Karlova - Evropské informační středisko - Oddělení Evropské unie. Evropské dokumentační středisko Praha 214 30
ABD148 Informační kancelář Rady Evropy Praha 7 4
ABE013 Ministerstvo vnitra ČR - Odbor archivní správy Praha 130 36
ABE034 Český normalizační institut Praha 7 7
ABE045 Vojenský historický ústav Praha 727 79
ABE075 Český svaz včelařů Praha 274 28
ABE126 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha 43 36
ABE155 Hudební informační středisko, o.p.s. - Dokumentace a archiv Praha 34 31
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Středisko vědeckých informací Praha 372 186
ABE207 Nemocnice Na Homolce - Lékařská knihovna Praha 78 47
ABE221 Ústřední vojenská nemocnice - pracoviště vzdělávání zaměstnanců Praha 47 9
ABE304 Divadelní ústav Praha 247 108
ABE308 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum - Knihovna Náprstkova muzea Praha 1317 10
ABE309 Národní divadlo - Archiv Praha 69 17
ABE314 Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy - Planetárium Praha 6 6
ABE325 Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy - Štefánikova hvězdárna Praha 15 4
ABE327 ZOO Praha 133 18
ABE334 Česká televize - Studijní knihovna - APF (Archiv a programové fondy) Praha 52 23
ABE401 Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o. - Knihovna SPORTIS Praha 185 19
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář Praha 311 127
ABF029 Dopravní podnik hl.m.Prahy 7 3
ABF403 HYDROPROJEKT CZ, a.s. - TEI Praha 5 1
ABF501 AERO Vodochody, a.s. - technická knihovna Praha 116 34
BOB008 Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie - VTEI Brno 128 16
BOB009 Akademie věd ČR - Ústav pro jazyk český - dialektologické oddělení Brno 24 1
BOB019 Akademie věd ČR - Ústav pro jazyk český - etymologické odd. Brno 59 17
BOB025 Knihovna Akademie věd ČR Brno 12 1
BOC023 Ústav územního rozvoje - Studijní a dokumentační oddělení Brno 68 23
BOC027 Polymer Institute Brno 55 4
BOC049 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 23 16
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta Brno 1059 73
BOD005 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 118 34
BOD010 Masarykova univerzita - Právnická fakulta Brno 739 224
BOD016 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury Brno 152 79
BOD018 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky Brno 70 40
BOD022 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací Brno 39 11
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin Brno 139 30
BOE016 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně 15 12
BOE201 Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně 285 49
BOE204 Psychiatrická léčebna Brno 42 24
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno 103 64
BOE310 Moravské zemské muzeum Brno 2718 65
BVD502 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Hydrobiologická stanice Lednice na M. 3 3
CLE201 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 34 8
DCE001 Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Děčín 11 1
DCE003 Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Pobočka Děčín - oddělení šlechtických archivů a lesního a vodního hosp 4 4
FMA601 VÚHŽ, a.s. Dobrá 294 46
FMF401 Hutní projekt Frýdek-Místek 7 3
FMF501 Třinecké železárny, a.s. Třinec 40 21
HBC001 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod 93 30
HKD001 Univerzita Karlova - Lékařská fakulta Hradec Králové 2239 131
HKD002 Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 104 79
HKD003 Univerzita Karlova - Farmaceutická fakulta Hradec Králové 342 99
HKF001 Rubena, a.s. - Technická knihovna Hradec Králové 19 3
HKG001 Knihovna města Hradce Králové 33 1
HOE201 Nemocnice Kyjov 11 4
JCC501 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy 194 34
JHE201 Okresní nemocnice Jindřichův Hradec 25 6
KAE202 Karvinská hornická nemocnice karviná 10 2
KMG001 Knihovna Kroměřížska Kroměříž 166 135
KOG450 Vyšší odborná škola misijní a teologická Kolín 15 12
LID001 Technická univerzita v Liberci 603 266
LTE301 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 3 1
LTF503 LOVOCHEMIE Lovosice 10 5
MBC501 Řepařský institut Semčice 4 4
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě 59 46
OPD001 Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava 117 86
OPD002 Slezská univerzita - Matematický ústav Opava 44 37
OSB003 Akademie věd ČR - Ústav geoniky Ostrava 70 13
OSE201 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 397 202
OSE202 Městská nemocnice Ostrava 45 19
OSE203 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 55 12
OSF007 Mittal Steel Ostrava, a.s 154 50
OSF010 Dalkia Česká republika, a.s. Ostrava 15 1
OSF403 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a.s 1 1
PAC001 SYNPO, a.s. Pardubice 317 9
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum 1085 88
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích 7 2
PBE201 Oblastní nemocnice Příbram 26 10
PND001 Univerzita Karlova - Lékařská fakulta Plzeň 1020 65
PNE009 Hvězdárna a planetárium Plzeň 21 17
PRE201 Nemocnice Přerov 8 1
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově 61 37
PRF003 PRECHEZA, a.s.Přerov 49 8
PTG001 Městská knihovna Prachatice 187 169
RKC502 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 30 19
SOF502 CHODOS CHODOV, s.r.o. Chodov u Karlových Varů 4 1
SUC502 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk 147 59
SVE201 Nemocnice ve Svitavách 3 3
TRE201 Nemocnice Třebíč 101 76
TUC601 INOTEX, s.r.o. Dvůr Králové nad Labem 66 22
UHF001 Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod 32 12
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta Ústí nad Labem 561 340
ULD002 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta životního prostředí Ústí nad Labem 103 78
ULE201 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 211 51
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem 9 5
UOC001 VÚB, a.s. - Odbor poradenství a informačních služeb Ústí nad Orlicí 74 11
UOF003 CPN, s.r.o. - knihovna , Dolní Dobrouč 32 25
VYE201 Nemocnice Vyškov 82 66
ZLC001 SPUR, a.s. Zlín 459 31
ZLC502 VOP-026 Šternberk, s.p. - divize VTÚVM Slavičín 18 3
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 157 29
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Zlín 65 24
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 29 24
ZRF001 ŽĎAS, a.s. - útvar TIP Žďár nad Sázavou 138 18
31.01.2020