Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Seznam knihoven zapojených do MVS v prostředí SK ČR

Seznam knihoven zapojených do MVS v prostředí SK ČR

Knihovny uvedené v následující tabulce přijímají objednávky MVS zaslané z prostředí Souborného katalogu ČR (pokud mají ve sloupci poskytují MVS uvedeno ano) a zároveň tuto službu využívají.

K datu 20.1.2013 je zapojeno do MVS v prostředí SK ČR celkem 384 knihoven.

(z toho MVS 275 poskytuje a 384 využívá)

Následující tabulka je seřazena podle sigel zapojených knihoven.

Tabulka seřazená podle sídla, ve kterých sídlí zapojené knihovny je dostupná: zde

Sigla Název instituce Poskytují MVS v SKC Využívají MVS v SKC
ABA001 Národní knihovna ČR, Praha ano ne
ABA004 Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, Praha ano ano
ABA006 Vysoká škola ekonomická-Centrum informačních a knihovnických služeb, Praha ano ano
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR, Praha ano ano
ABA008 Národní lékařská knihovna, Praha ano ano
ABA009 Ústav zemědělských a potravinářských informací - Zemědělská a potravinářská knihovna ano ano
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea, Praha ano ano
ABA012 Národní pedagogická knihovna Komenského Praha ano ano
ABA013 Státní technická knihovna, Praha ano ano
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti ano ano
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu ano ano
ABB005 CERGE-EI- Knihovna, Praha ano ano
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna ano ano
ABB012 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací ano ano
ABB015 AV ČR - Geologický ústav - knihovna, Praha ano ano
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna ano ano
ABB033 AV ČR - Ústav fyzikální chemie J.Hejrovského,v.v.i. , knihovna, Praha ano ano
ABB037 AV ČR - Ústav experimentální botaniky ano ano
ABB038 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna ano ano
ABB041 AV ČR - Ústav organické chemie a biochemie Praha ano ano
ABB043 AV ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna, Praha ano ano
ABB046 AV ČR- Ústav pro hydrodynamiku- knihovna, Praha ano ano
ABB047 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - VTEI ano ano
ABB050 AV ČR - Ústav radiotechniky a elektroniky, Ústavní SVI, Praha ano ano
ABB056 AV ČR - Ústav termomechaniky, knihovna, Praha ano ano
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - pobočka Praha - Knihovna ano ano
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna ano ano
ABB076 AV ČR - Ústav informatiky - knihovna, Praha ano ano
ABB085 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Knihovna Masarykova ústavu ano ano
ABB502 AV ČR - Botanický ústav - knihovna, Průhonice u Prahy ano ano
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna ano ano
ABC011 Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací ano ano
ABC013 Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna ano ano
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., knihovna, Praha ano ano
ABC023 Česká geologická služba - Knihovna ano ano
ABC039 Výzkumný ústav geodet.,topograf.a kartograf., Odvětv.inf.středisko a zeměměřič.knihovna ano ano
ABC042 Revmatologický ústav - středisko informační a knihovnické služby ano ano
ABC048 IKEM - Vědecká lékařská knihovna, Praha ano ano
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna ano ano
ABC121 Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., Praha ano ano
ABC161 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ano ano
ABC163 CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna ano ano
ABC504 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha 10 - Uhříněves ano ano
ABC512 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. - Knihovna ano ano
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - knihovna ano ano
ABD001 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací ano ano
ABD005 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna Praha ano ano
ABD006 Univerzita Karlova - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací, Praha ano ano
ABD013 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna, Praha ano ano
ABD026 Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum ano ano
ABD027 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta - knihovna ano ano
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna ano ano
ABD043 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie ABD046 ano
ABD044 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky ano ano
ABD046 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie, Praha ano ano
ABD055 Univerzita Karlova -1.LF- Anatomický ústav - knihovna, Praha viz. ABD006 viz. ABD006
ABD057 Univerzita Karlova -1.LF - Farmakologický ústav - knihovna, Praha viz. ABD006 viz. ABD006
ABD063 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna ano ano
ABD064 Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta- Centrální katolická knihovna, Praha ano ano
ABD066 ČVUT v Praze - Ústřední knihovna ČVUT - Lokální knihovna na Fakultě dopravní ano ano
ABD068 UK -1.LF a VFN, IV.interní klinika, Klinika gastroenterologie a hepatologie - knihovna viz.ABD006 viz.ABD006
ABD103 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací ano ano
ABD107 Univerzita Karlova v Praze - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích ano ano
ABD157 Univerzita Karlova -Přírodověd.fakulta -Ústav pro živ.prostř., Praha ano ano
ABD170 Univerzita Karlova -Matematic.-fyzikál.fakulta -Knih-odd.informatic.,Praha ano ano
ABD171 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Odborná knihovna Jiřího Hájka ano ano
ABE015 Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví ano ano
ABE045 Vojenský historický ústav Praha, knihovna ano ano
ABE069 Český hydrometeorologický ústav - Středisko informačních služeb ano ano
ABE088 Česká advokátní komora ne ano
ABE158 Kancelář prezidenta České republiky - Odbor spisové a archivní služby - Archiv Pražského hradu - Příruční knihovna ne ano
ABE179 Informační centrum o NATO ano ano
ABE186 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ano ano
ABE187 Česká společnost entomologická - Knihovna ano ano
ABE190 Gender Studies - Knihovna, Praha ano ano
ABE207 Nemocnice Na Homolce, Lékařská knihovna, Praha ano ano
ABE288 Hospicové občans.sdružení Cesta domů - Knihovna, Praha ano ano
ABE301 Český rozhlas - knihovna ne ano
ABE304 Divadelní ústav - Knihovna ano ano
ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum - Knihovna, Praha ano ano
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna, Praha ano ano
ABE323 Židovské muzeum, Praha ano ano
ABE352 Informační centrum OSN - Referenční knihovna, Praha ne ano
ABE357 Nadace Bohuslava Martinů - Knihovna, Praha ne ano
ABE400 Národní galerie v Praze ano ano
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna ano ano
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář - Knihovna, Praha ano ano
ABF054 ZENTIVA, k.s. - Knihovna ano ano
ABG001 Městská knihovna v Praze ano ano
ABG007 Místní knihovna Radotín ne ano
ABG043 Knihovna Průhonice ano ano
ABG312 JABOK-Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola - Knihovna, Praha ano ano
ABG450 Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální - knihovna ano ano
ABG502 Husova knihovna v Říčanech ano ano
ABG504 Městská knihovna Úvaly ne ano
ABG515 Městská knihovna Černošice ne ano
BEG001 Městská knihovna Beroun ne ano
BNG001 Městská knihovna Benešov ano ano
BNG501 Městská knihovna Votice ano ano
BNG506 Obecní knihovna, Čerčany ne ano
BOA001 Moravská zemská knihovna, Brno ano ano
BOB001 AV ČR - Archeologický ústav, Brno ano ano
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna ne ano
BOB007 Historický ústav AV ČR, v.v.i. - pobočka Brno - Knihovna ano ano
BOB008 Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. - Knihovna ano ano
BOB011 AV ČR - Ústav biologie obratlovců, Brno ano ano
BOB012 AV ČR - Ústav přístrojové techniky Brno ano ano
BOB026 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Knihovna, Brno ano ano
BOC011 Masarykův onkologický ústav - Odborná knihovna ano ano
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství,v.v.i., Knihovna, Brno ano ano
BOC028 Česká geologická služba - pobočka Brno - Knihovna ne ano
BOC050 VOP-026 Šternberk, s.p. - úsek VÚTO Brno - knihovna ne ano
BOD001 Masarykova univerzita -Filozofická fakulta - Ústř.knihovna, Brno ano ano
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna, Brno ano ano
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna, Brno ano ano
BOD006 MZLU v Brně- Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb- Ústřední knihovna ano ano
BOD008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno ano ano
BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna ano ano
BOD018 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna ano ano
BOD024 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna ano ano
BOD026 Vysoké učení technické - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna, Brno ano ano
BOD029 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská - Knihovna ano ano
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna, Brno ano ano
BOD032 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna ne ano
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna ano ano
BOD114 Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum ne ano
BOD115 Vysoké učení technické - Fakulta stavební- Knihovnické informační centrum, Brno ano ano
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin ano ano
BOE201 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Lékařská knihovna ano ano
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů ano ano
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna ano ano
BOE309 Technické muzeum v Brně - Knihovna ano ano
BOE313 Muzeum romské kultury- knihovna, Brno ano ano
BOE451 Biskupství brněnské, Knihovna, Brno ano ano
BOE801 Muzeum Brněnska - Knihovna ne ano
BOE950 Muzeum Brněnska - Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad ne ano
BOG505 Městská knihovna Kuřim ano ano
BOG509 Obecní knihovna Mokrá ne ano
BOG512 Obecní knihovna Střelice ne ano
BRE302 Muzeum v Bruntále ano ano
BRG001 Městská knihovna Bruntál ano ano
BVG001 Městská knihovna Břeclav ano ano
BVG504 Městská knihovna Pohořelice ne ano
BVG508 Místní knihovna Kobylí ne ano
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ano ano
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědec.knihovna, České Budějovice ano ano
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta ano ano
CBD005 Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna, Čes.Budějovice ano ano
CBD007 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Akademická knihovna ano ano
CBE201 Nemocnice České Budějovice, a.s. ano ano
CBE301 Jihočeské muzeum - Knihovna, české Budějovice ano ano
CBF504 ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Temelín - Technická knihovna ano ano
CKE302 Státní oblastní archiv Třeboň - Státní okresní archiv Český Krumlov - Knihovna ne ano
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově ano ano
CLE201 Nemocnice s poliklinikou, a.s. Česká Lípa - Lékařská knihovna ano ano
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě ano ano
CLG001 Městská knihovna Česká Lípa ano ano
CLG501 Městská knihovna Cvikov ne ano
CLG504 Městská knihovna Mimoň ano ano
CLG507 Městská knihovna Stráž pod Ralskem ne ano
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi, knihovna ano ano
CRE302 Státní okresní archiv v Chrudimi - Knihovna ne ano
CRG502 Městská knihovna, Heřmanův Městec ne ano
CRG505 Městská knihovna Skuteč ne ano
CRG513 Obecní knihovna Nasavrky ne ano
CVE001 Oblastní muzeum Chomutov, Knihovna ano ano
CVG001 Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
ne ano
CVG504 Kulturní zařízení Kadaň, Městská knihovna ne ano
CVG507 Městská knihovna Jirkov ne ano
DCD001 Městská knihovna Děčín - pobočka - Knihovna ČVUT ne ano
DCG302 Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace ano ano
DCG501 Městská knihovna Varnsdorf ano ano
DOG001 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice ne ano
DOG504 Městská knihovna Holýšov ne ano
FME301 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna ano ano
FME702 Nemocnice Třinec, p.o. - Lékařská knihovna ano ano
FMG002 Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. ano ano
FMG502 Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace ne ano
FMG503 Místní knihovna Bystřice ne ano
FMG505 Knihovna Jablunkov ne ano
FMG508 Město Brušperk- městská knihovna ano ano
HBG001 Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod ano ano
HBG502 Městská knihovna Golčův Jeníkov ne ano
HBG504 Městská knihovna Ledeč nad Sázavou ne ano
HBG508 Kulturní zařízení města Přibyslavi - útvar Městská knihovna ne ano
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ne ano
HKD001 Univerzita Karlova- Lékařská fakulta v Hradci Králové, Lékařská knihovna LF a FN ano ano
HKD003 Univerzita Karlova- Farmaceutická fakulta- SVKI, Hradec Králové ne ano
HKE203 Fakultní nemocnice - Lékařská knihovna LF a FN, Hradec Králové ano ano
HKE301 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Přírodovědecké oddělení - Přírodovědecká knihovna ano ano
HKE302 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení - Historická knihovna ano ano
HKG001 Knihovna města Hradce Králové ano ano
HKG513 Obecní knihovna Stěžery ne ano
HOE201 Nemocnice Kyjov - lékařská knihovna ano ano
HOE301 Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna ano ano
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna ano ano
HOG001 Městská knihovna Hodonín ano ano
HOG516 Místní knihovna Archlebov ne ano
CHG001 Městská knihovna v Chebu ano ano
CHG501 Městská knihovna Marianské lázně ne ano
JCG001 Knihovna Václava Čtvrtka ano ano
JEG501 Městská knihovna Žulová, okr. Jeseník ne ano
JEG502 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace ano ano
JEG507 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem ne ano
JHB502 Botanický ústav AV ČR, v. v. i. - Úsek ekologie rostlin - Třeboň - Knihovna BÚ - pobočka v Třeboni ano ano
JHE301 Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec ne ano
JHG001 Městská knihovna Jindřichův Hradec ano ano
JHG502 Městská knihovna Dačice ano ano
JID001 Vysoká škola polytechnická Jihlava - Centrum vědeckých a pedagogických informací - Knihovna ano ano
JIE302 MZA - Státní okresní archiv Jihlava ano ano
JIG001 Městská knihovna Jihlava ano ano
JIG505 Městská knihovna Třešť ne ano
JNC001 PRECIOSA, a.s. - Odbor strategického rozvoje - TEI ano ano
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou ano ano
JNG504 Městská knihovna Rychnov u Jablonce nad Nisou ne ano
KAD001 Slezská univerzita - Obchodně podnikatelská fakulta - Fakultní odborná knihovna ano ano
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna ano ano
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia ano ano
KAF502 VIADRUS, a.s. - Technická knihovna ne ano
KAG001 Muzeum Těšínska, p.o., Muzejní knihovna Silesia, Český Těšín ano ano
KAG502 Městský úřad - knihovna, Orlová ne ano
KAG503 Městská knihovna Havířov ano ano
KAG504 Město Petřvald - knihovna ne ano
KAG505 K3 Bohumín, p.o. - středisko KNIHOVNA ano ano
KAG506 Městská knihovna Český Těšín ne ano
KAG512 Městská knihovna, Kutná Hora ne ano
KHE303 České muzeum stříbra - knihovna ano ano
KHG001 Místní knihovna Dolní Lutyně ano ano
KHG502 Středisková knihovna Zbraslavice ne ano
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně ano ano
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. ano ano
KMG001 Knihovna Kroměřížska, Kroměříž ano ano
KMG303 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna ne ano
KMG501 Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem ne ano
KMG502 Městské kulturní středisko - Městská knihovna Holešov ano ano
KOG001 Městská knihovna Kolín ano ano
KOG450 Vyšší odborná škola misijní a teologická - Knihovna ano ano
KOG502 Městská knihovna Svatopluka Čecha Pečky ne ano
KTG001 Městská knihovna Klatovy ne ano
KTG501 Městská knihovna Sušice ne ano
KTG502 Městská knihovna Železná Ruda ne ano
KTG503 Městská knihovna Horažďovice ne ano
KTG508 Místní knihovna Pačejov ne ano
KTG510 Obecní knihovna Nalžovské Hory ne ano
KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary ano ano
KVG501 Městská knihovna Ostrov nad Ohří ne ano
KVG503 Městská knihovna Jáchymov ne ano
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci ano ano
LID001 Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna ano ano
LIE201 Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Lékařská knihovna ano ano
LIE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna ano ano
LIG509 Knihovna Vratislavice nad Nisou ano ano
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna ne ano
LNG501 Městská knihovna Žatec ne ano
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ne ano
LTG001 Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích ano ano
LTG502 Městská knihovna Ervína Špindlera Roudnice nad Labem ne ano
MBF001 ŠKODA AUTO, a.s. - Technická knihovna ne ano
MBG001 Knihovna města Mladá Boleslav ano ano
MBG504 Městská knihovna a infocentrum ne ano
MEG501 Městská knihovna Kralupy nad Vltavou ano ano
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna ano ano
MOF501 UNIPETROL RPA, s.r.o. - Technická knihovna ano ano
MOG501 Městská knihovna Litvínov ano ano
NAE201 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna ano ano
NAE502 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna ano ano
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. ano ano
NAG502 Městská knihovna Jaroměř ano ano
NBG501 Městská knihovna Lysá nad Labem ne ano
NJG001 Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna ano ano
NJG502 Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm ne ano
NJG504 Městská knihovna Bílovec ne ano
NJG505 Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna ano ano
NJG508 Městská knihovna Klimkovice ne ano
NJG802 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p.o. - VTI - Knihovna ne ano
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci ano ano
OLD015 Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Knihovna Fakulty zdravotnických věd ne ano
OLE303 Muzeum umění Olomouc ne ano
OLF504 UNEX, a.s. - Technická knihovna ano ano
OLG501 Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk ano ano
OPE301 Slezské zemské muzeum, Opava ano ano
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě ano ano
OPG002 Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace-pobočka Opava Kateřinky ne ano
OPG503 Knihovna P.Bezruče v Opavě,  pobočka Kateřinky ano ano
OPG508 Městská knihovna Vítkov ano ano
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace ano ano
OSB003 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Knihovna ano ano
OSD001 Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna ano ano
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ústřední knihovna ano ano
OSE302 Zoologická zahrada Ostrava, knihovna ano ano
OSE304 Ostravské muzeum - knihovna ano ano
OSE305 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ostravě - oddělení kancelář ředitele - knihovna ne ano
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace ano ano
OSF017 VÍTKOVICE Reality Developments, s.r.o. - Odbor 507.30 - Duševní vlastnictví - knihovna ano ano
OSG002 Knihovna města Ostravy ano ano
OSG303 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p.o. - školní knihovna ne ano
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna ano ano
PAE201 Pardubická krajská nemocnice, a.s. - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna ano ano
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích ne ano
PBG001 Knihovna Jana Drdy Příbram ano ano
PBG505 Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových Rožmitál pod Třemšínem ne ano
PBG506 Knihovna Dr.Emanuela Bořického ne ano
PEG001 Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna ano ano
PEG501 Městská knihovna Pacov ne ano
PIG301 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga - Knihovna ne ano
PIG501 Městská knihovna Milevsko ne ano
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ano ano
PND001 Univerzita Karlova - Lékařská fakulta - Středisko vědeckých informací, Plzeň ano ano
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna, Plzeň ano ano
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Technicko-ekonomická knihovna, Plzeň ano ano
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna, Plzeň ano ano
PNE202 Univerzita Karlova - Fakultní nemocnice - Středisko vědeckých informací, Plzeň ano ano
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna ano ano
PNE307 Západočeská galerie v Plzni - Knihovna ano ano
PNG001 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace ano ano
PNG503 Městská knihovna Kralovice ne ano
PNG514 Městská knihovna Třemošná ne ano
PNG517 Vzorná městská knihovna, Manětín ne ano
PNG522 Městská knihovna Spálené Poříčí ne ano
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna ano ano
PRF003 PRECHEZA, a.s. ano ano
PRG502 Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace ne ano
PTG001 Městská knihovna Prachatice ano ano
PTG506 Obecní knihovna  Husinec ne ano
PVG001 Městská knihovna Prostějov ano ano
RKG502 Město Dobruška - Knihovna ne ano
RKG504 Městská knihovna Vamberk ne ano
SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov ne ano
SMG507 Městská knihovna, Vysoké nad Jizerou ne ano
SOG505 Městská knihovna Kraslice ne ano
SOG507 Městská knihovna Březová ne ano
STC501 Jihočeská univerzita-Výzkum.ústav rybářský a hydobiolog. ve Vodňanech-Odd.VTI ano ano
STE201 Nemocnice Strakonice, a.s. - Sředisko vědeckých informací - lékařská knihovna ano ano
STE302 Státní okresní archiv, Strakonice ne ano
STG501 Město Volyně, odbor městská knihovna ne ano
SUG001 Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace ano ano
SUG507 Městská knihovna Šumperk ne ano
SVG502 Městská knihovna Litomyšl ne ano
SVG503 Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové ano ano
SVG504 Městská knihovna Bystré ne ano
SVG509 Městská knihovna v Jevíčku ne ano
SVG802 Ministerstvo obrany ČR - Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola v Moravské Třebové - Knihovna ne ano
TAG001 Městská knihovna Tábor ano ano
TAG503 Městská knihovna Chýnov ne ano
TAG507 Městská knihovna Mladá Vožice ne ano
TCG001 Městské kulturní středisko - odbor knihovna Tachov ne ano
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna ano ano
TPE203 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická - Knihovna ne ano
TRG001 Městská knihovna v Třebíči ano ano
TUC601 INOTEX, s.r.o. ano ano
TUE301 Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna ano ano
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna ano ano
TUG001 Městská knihovna s reginálními funkcemi, Trutnov ano ano
TUG501 Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší ne ano
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna ano ano
UHE801 Slovácké muzeum - knihovna, Uherské Hradiště ano ano
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště ano ano
UHG511 Místní knihovna Dolní Němčí ne ano
UHG515 Místní knihovna Strání ne ano
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně- Pedagogická fakulta- Ústřední knihovna, Ústí nad Labem ano ano
ULE201 Krajská zdravotní, a.s. - Lékařská knihovna ano ano
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna ano ano
ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem ano ano
UOE201 Orlickoústecká nemocnice, a.s. - Lékařská knihovna ano ano
UOE302 Městské muzeum Ústí nad Orlicí ne ano
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí ano ano
UOG504 Kulturní centrum Letohrad - Knihovna ne ano
UOG505 Městská knihovna Česká Třebová ano ano
VSC501 DEZA, a.s. - Informační středisko - Technická knihovna ano ano
VSG001 Masarykova veřejná knihovna ano ano
VSG501 Městská knihovna Valašské Meziříčí ano ano
VSG502 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm ne ano
VYD001 Velitelství výcviku - Vojenská akademie VYŠKOV - Skupina knihovnických služeb - Vědecká knihovna ano ano
VYE201 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace - Lékařská knihovna ano ano
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Ústřední knihovna ano ano
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Zlín ano ano
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ne ano
ZLG504 Místní lidová knihovna Štítná nad Vláří ne ano
ZNG001 Městská knihovna Znojmo ano ano
ZNG501 Městská knihovna Moravský Krumlov ne ano
ZNG502 Městská knihovna, Hrušovany ned Jevišovkou ne ano
ZRG001 Knihovna Matěje Josefa Sychry ano ano
ZRG505 Městská veřejná knihovna Velká Bíteš ne ano
20.09.2021