Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Odkazy České souborné katalogy a portály

České souborné katalogy a portály

Informační brány

Knihovny.cz (dříve JIB - Jednotná informační brána)

Informační portál Jednotná informační brána umožňuje prohledávat různé české a zahraniční zdroje včetně katalogů jednotlivých knihoven, souborných českých i světových souborných katalogů a volně dostupných i licencovaných databází. Na konci roku 2018 byl portál uzavřen a jeho služby nahradil od počátku roku 2019 portál Knihovny.cz.

JIB zároveň zastřešuje postupně budovanou síť oborových bran. Dosud vznikly následující portály:

Oborová brána Umění a architektura ART

Virtuální katalog umožňuje prohledávat najednou katalogy 9 zúčastněných knihoven z oblasti architektury, sochařství, malířství, kresby, grafiky a užité grafiky, uměleckého řemesla, uměleckého průmyslu, designu, fotografie, teorie a kritiky umění, památkové péče, archeologie, genealogie, restaurátorství apod.

Do katalogu přispívají Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Knihovna Národní galerie, Knihovna Moravské galerie v Brně, Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě, Knihovna Muzea umění Olomouc, Knihovna Akademie výtvarných umění v Praze, Knihovna Národního technického muzea v Praze a Knihovna Západočeského muzea v Plzni.

Oborová brána Mezinárodní vztahy IReL

Oborová brána IReL zprostředkovává přístup k vybraným kvalitním českým (Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů AV ČR) a zahraničním informačním zdrojům k tematice mezinárodních vztahů a souvisejících oborů.

Oborová brána Knihovnictví a informační věda KIV

KIV je určena především pro zabezpečení informačních potřeb knihovníků a informačních pracovníků, učitelů a studentů oboru Knihovnictví a informační věda. Je součástí služeb Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

Oborová brána Právo LAW

Oborová brána Právo umožňuje uživatelům zejména Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, plnotextové databáze, digitalizované tisky atd.) z oblasti práva.

Oborová brána Musica MUS

Oborová brána Musica MUS poskytuje jednotný přístup k informačním zdrojům v oblasti hudby a hudební vědy.

Oborová brána Humanitní a společenské vědy SOFIA

Portál k humanitním a sociálně-vědním informačním zdrojům SOFIA byl zaměřen na obory teologie, filozofie a religionistika, ale nabízel přístup také k dalším informačním zdrojům týkajících se sociálních věd. V roce 2013 byl jeho provoz ukončen.

Doména http://sofia.jib.cz je přesměrována na MetaLib UK - http://metalib.cuni.cz. Všechny prohledatelné zdroje, které byly původně zařazeny v bráně Sofia, jsou dostupné i nadále prostřednictvím vyhledávače MetaLib. Stačí je vyhledat v modulu Nalézt zdroje. Zdroje specifické pro ETF najdete v tomto modulu pomocí kategorie Evangelická teologická fakulta.
To samé je možné i v modulu Profi hledání, kde můžete vždy vyhledávat několik zdrojů najednou.

Oborová brána Technika TECH

Oborová brána TECH umožňuje na jednom místě prohledávat české i zahraniční, placené i volně dostupné zdroje z oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd. Jednotné rozhraní TECHu umožňuje vyhledávat plné texty z mnoha zdrojů.

Univerzitní souborné katalogy

Centrální knihovně-informační systém UK

Centrální knihovně-informační systém (CKIS) je centrální katalog knihoven fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy v Praze. Najdete zde záznamy o dokumentech (knihách,časopisech, kvalifikačních pracích a dalších druzích dokumentů), které se nacházejí ve fondu jednotivých knihoven.

CKIS je určen pro současné i potenciální čtenáře jednotlivých knihoven. Pro registrované uživatele nabízí možnost sledovat své čtenářské konto v jednotlivých knihovnách, prodlužovat si půjčené knihy, rezervovat knihy, kontrolovat stav poplatků apod.

CKIS pracuje v integrovaném knihovním systému ALEPH 500 firmy ExLibris.

Vstup do katalogu : http://ckis.cuni.cz/F/

Souborný katalog Masarykovy univerzity Brno

V elektronickém katalogu Aleph-MU jsou k dispozici bibliografické záznamy monografií, seriálů (periodika odebíraná i vydávaná fakultami), článkové báze (záznamy o vybraných článcích ESF, FSS, PrávF) a většinou i kompletní fakultní katalogy vysokoškolských kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových, doktorských, dizertačních, habilitačních).

MU nemá centrální knihovnu; její knihovní strukturu tvoří 9 ústředních fakultních knihoven, centrální specializované knihovny a 113 dílčích a oborových knihoven. Všechny tyto instituce vytvářejí jednotný systém knihoven MU. Virtuální souborný katalog MU poskytuje informace o dostupnosti požadovaného dokumentu v rámci systému.

V elektronickém katalogu Aleph-MU bylo v roce 2008 k dispozici více než 1,6 miliónu dokumentů, z nichž je téměř třetina dostupná ve volném výběru, a přes 10 000 časopiseckých titulů.

Souborný katalog VUT Brno

Souborný katalog VUT Brno obsahuje informace o fondu monografií, časopisů, ELZ, norem, zvukových záznamů a videozáznamů, které se nacházejí v ústřední knihovně, knihovnách jednotlivých fakult a ostatních areálových knihovnách s lokačními údaji o dostupnosti požadovaného titulu.

Souborný katalog VŠE Praha

Souborný katalog VŠE poskytuje informace o fondu (monografie, časopisy, VŠ kvalifikační práce, audio- a videokazety, CD, CD-ROM, dokumenty o EU, OECD, OSN, ILO) knihoven Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze na Žižkově a na Jižním Městě a knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Souborný katalog Univerzity Palackého Olomouc

Jednotný katalog knihovny UP je budován od r. 1997. Zahrnuje fondy Ústřední knihovny UP, 7 oborových knihoven jednotlivých fakult a Britského centra.

Regionální souborné katalogy

 

Portál pražských knihoven

Celkem je do projektu zapojeno 33 místních knihoven a pracoviště výměnného fondu MKP. Na serveru raks.mlp.cz je kromě katalogů jednotlivých knihoven dostupný také sdílený katalog zapojených knihoven i katalog výměnného fondu MKP.

Souborný katalog regionu Karviná

Katalog buduje Regionální knihovna Karviná, která poskytuje servis odborných činností pro síť veřejných knihoven regionu Karviná. SK je vytvářen jako fyzický katalog pod AKS DaWinci.

Meziknihovní výpůjční systém RKKA

Meziknihovní výpůjční systém, který zpřístupňuje Regionální knihovna v Karviné, umožňuje prohledávat online katalogy více než 400 českých a zahraničních knihoven. Slouží k snadnému vyhledávání a vypůjčení knih prostřednictvím okamžitého vypsání elektronického objednávkového formuláře MVS a jeho odeslání.

Souborný katalog knihoven okresu Vsetín – Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Katalog spravuje Masarykova veřejná knihovna Vsetín, na tvorbě se podílí 14 profesionálních knihoven okresu Vsetín. Katalog obsahuje více než 100 tis. záznamů knih, map, hudebnin, hudebních CD, CD-ROM, audio- a videokazet a informace o fondu divadelních her zpracovaných a uložených ve veřejných knihovnách okresu Vsetín.

Regionální katalog knihoven regionu Bruntál

Katalog knihoven okresu Bruntál je vystaven na stránkách Regionálního knihovnického centra Městské knihovny v Bruntále, které ho spravuje a zároveň poskytuje veřejným knihovnám v regionu základní knihovnické služby.

Souborné katalogy archivů, muzeí a Akademie věd ČR

Archivy severních a severozápadních Čech (SOA v Litoměřicích)

Souhrnný on-line katalog knihoven více než jedné desítky pracovišť Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Souborný katalog Státního oblastního archivu v Praze

Souborný katalog Národního muzea v Praze

Souborný katalog Akademie věd ČR

Souborný katalog umožňuje prohledávat katalog Knihovny AV a katalogy knihoven více než tří desítek vědeckých ústavů a jiných pracovišť AV ČR.

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501–1800 (BCBT)

BCBT je zpřístupněna dvojím způsobem:

Cizojazyčná bohemika 16. a 17. století jsou publikována formou naskenovaných lístkových katalogů. Digitalizované lístkové kartotéky jsou volně přístupné z webových stránek Knihovny AV ČR, v. v. i., a na CD-ROMu, bohemika 18. století prostřednictvím databáze.

Databáze BCBT bude postupně rozšiřována o záznamy spisů, u nichž zatím není doložen dochovaný exemplář (tzv. desideráta) a o analytické popisy tisků dosud nepodchycených v původním v lístkovém katalogu BCBT.

Další souborné katalogy a portály

Medicínská virtuální knihovna MEDVIK

Medvik umožňuje současné prohledávání katalogu Národní lékařské knihovny (monografie, časopisy, grantové zprávy, el. média, internetové zdroje), katalogu Oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví ČR, katalogu Krajské zdravotní a.s. (Masarykovy nemocnice), Ústí nad Labem, katalogu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, katalogu Institutu klinické a experimentální medicíny a katalogu Ústavu hematologie a krevní transfuze. Portál vyhledává také v bázi Bibliographia medica Čechoslovaca budované v NLK.

VPK - Virtuální polytechnická knihovna

Virtuální polytechnická knihovna sjednocuje v souborném katalogu VPK periodika více než 50 českých knihoven, z nichž 40 knihoven nabízí své fondy prostřednictvím VPK, ostatní knihovny nabízejí své služby prostřednictvím klasických meziknihovních služeb. Prostřednictvím VPK lze získávat kopie článků z časopisů obsažených v souborném katalogu VPK, aniž byste museli fyzicky navštívit knihovnu, která časopis vlastní.

Katalog SKAT

Obsahuje záznamy odborné literatury pro dospělé i mládež a regionální literaturu. Souborný katalog neobsahuje téměř žádnou beletrii, poezii a divadelní hry. SKAT informuje o tom, které veřejné knihovny mají titul k dispozici. Kromě adresy a telefonu je často k dispozici i kontakt pomocí INTERNETU. SKAT tak podstatně zrychluje vyřízení MVS.

Manuscriptorium

Databáze digitalizovaných historických dokumentů a jejich bibliografických záznamů, která je výsledkem projektu Memoria. Cílem tohoto projektu je vybudovat virtuální badatelské prostředí pro oblast historických knižních fondů.

25.03.2024
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« červenec 2024 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 678