Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Jak přispívat do SK ČR Dodávání dat Informace k polím 856 a 956

Informace k polím 856 a 956

Doporučení k zápisu URL a údajů souvisejících v polích MARC

Pole 856

Vzhledem ke své velké užitečnosti pro uživatele se pole 856  zachovává ze všech záznamů, tedy i z těch, kde došlo pouze k přípisu sigly. Deduplikace tohoto pole je pouze mechanická, takže nesprávný zápis způsobí zdvojení informace. Proto prosíme dodavatele dat, aby pokud možno zachovávali standardizovaný způsob zápisu. Zároveň si správce SK vyhrazuje možnost editace tohoto pole dle potřeb  souborného katalogu (s cílem jednotné, přehledné a neduplicitní informace pro uživatele). Nefunkční linky se po občasných strojových kontrolách odmazávají.

Základní přehled používaných indikátorů a podpolí

1.indikátor


4 HTTP

2.indikátor


0 původní elektronický zdroj (v SK se nevyskytuje)
1 elektronická verze tištěného dokumentu nebo online verze CD-ROMu, případně i jeho část (nutno specifikovat v podpoli 3 nebo y)
2 související zdroj (nutno specifikovat v podpoli 3 nebo y)
prázdný nespecifikovaný odkaz 

Podpole*


3 návěští (=bližší upřesnění) - zobrazí se před URL , zapisuje se jako první podpole
u URL - celá adresa vč. http://
y zástupný text s upřesněním, který se má zobrazit čtenáři místo URL
z poznámka pro uživatele s upřesněním dostupnosti, typu souboru ap.(zobrazí se v závorce za URL)


V SK ČR se  na webu zobrazuje návěští "Link" + buď pouze podpole y, nebo podpole 3+u, příp. z (v závorce). Dle toho, zda je vhodnější zobrazovat URL nebo náhradní text, může tam, kde to není předepsáno, rozhodnout katalogizátor, zda použít podpole 3 nebo y.

 

Doporučená návěští a zástupné texty

Text 2.indikátor Podpole
Online verze 1 3, příp.y
Plný text 1 y
Digitalizovaný dokument 1 y
Obsah 1 y
Obálka 1 y
Výběrově plné texty 1 y
Plné texty od r.... 1 y
Anotace 2 y
Abstrakta 2 y
Recenze 2 y
Polemika 2 y
WWW stránky vydavatele   
2 3

 

Příklady, jaké údaje je vhodné ukládat do podpole z:
- vysvětlivka k dočasné či trvalé nedostupnosti
- u seriálů upřesnění omezené dostupnosti z časového hlediska (např. od r. 2002, poslední ročník nedostupný)
- upřesnění místa uložení, verze, formátu (např. anglicky/anglická verze, pdf, webarchiv)

Poznámka:

Knihovny používající UNIMARC, které přes Z39.50 stahují záznamy ze zdrojů v MARC21 a využívají při tom zabudovaný MarcMan konvertor, přicházejí o podpole obsahující návěští nebo zástupný text, protože tato podpole v poli 856 Unimarc neobsahuje. Pokud bude rozhodnuto (radou pro katalogizační politiku či jiným podobným orgánem), že podpole při konverzi do Unimarcu mají zůstávat, bude upraveno nastavení konvertoru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pole 956

Výjimečnou situaci mezi URL odkazy mají odkazy na oskenované obsahy českých publikací, které vznikají v rámci projektu TOC v NK ČR. V SKC jsou uloženy ve zvláštním poli 956, které má strukturu obdobnou jako pole 856. Přes Z39.50 se takto uložené odkazy na obsahy nabízejí v poli 856,  protože některé knihovny se zvláštním polem měly potíže. Knihovny si mohou obsahy stahovat do svých záznamů. Pokud pak pošlou záznam s polem 856, které obsahuje odkaz na TOC server NK ČR, do souborného katalogu, program pole odstraní, protože se do záznamů v SKC tyto údaje dostávají jinou cestou.

 

Pro zájemce podrobnější vysvětlení k důvodům samostatného pole 956:

V rámci projektu TOC (=Table of Contents) probíhá v NK ČR a knihovnách přidružených v kooperativní katalogizaci (MZK a VKOL) skenování obsahů zpracovávaných knih. Výsledkem jsou jednak „obrázky“ oskenovaných obsahů (pdf) přístupné z webu přes URL, jednak zpracované OCR výstupy (ty jsou  indexované pouze pro zvláštní přístupový soubor v bázi NKC). Nástrojem pro uložení a zpřístupnění výstupů je zvláštní přídavný modul systému Aleph zvaný ADAM. Linky na „objekty“ v bázi, kde proces probíhá (NKC), nejsou uloženy v záznamu, ale ve zvláštních systémových tabulkách a zobrazení se tvoří virtuálně.

Aby se linky na obsahy zpřístupnily také v souborném katalogu, spouští se periodicky program, který příslušné URL pro nově zpracované obsahy importuje do báze SKC. Protože je žádoucí zachovat možnost obdobného formátování zobrazení linků na obsahy v obou bázích (tj. trochu jinak a na jiném místě, než se formátuje standardní pole 856), zvolili jsme pro tento účel speciální pole 956.  Jeho struktura je shodná s polem 856. Také toto pole zůstává v záznamech báze SKC zachováno, i když je původní záznam přepsán kvalitnějším záznamem s vyšší váhou.

Aby knihovny mohly stahovat link na obsahy i z katalogu NK, kde se v záznamu fyzicky nenachází, generuje se pole 856 v bázi NKC pro Z39.50 přístup jako virtuální pole (dříve bylo i pro Z39.50 generováno pole 956).

23.11.2015
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« únor 2024 »
únor
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 649