Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Jak přispívat do SK ČR Standardy Správný zápis údajů v poli 910 a v poli 911

Správný zápis údajů v poli 910 a v poli 911

Údaje o vlastnictví dokumentu a digitalizaci

Pole 910 - údaje o vlastnictví dokumentu a letech odběru seriálů

Obecné zásady

  • pole je v rámci katalogu jedné knihovny (pro jednu siglu) neopakovatelné;  může být opakovatelné, pokud záznamy zasílá např. institucionální či regionální souborný katalog
  • knihovna se musí sama postarat, aby její záznamy neobsahovaly v poli 910 cizí sigly, které se tam mohly dostat při stahovaní z externích zdrojů a omylem nebyly smazány; na straně SK to není možné ohlídat, protože záznamy řady knihoven obsahují různé sigly oprávněně (institucionální či regionální souborné katalogy)
  • S výjimkou knihoven, které mají povoleno posílat záznamy za jiné knihovny (například Knihovna AV ČR, Masarykova univerzita atd.) musí sigla knihovny uvedená v poli 910 podpoli a být shodná se siglou odesílající knihovny.
  • pole nesmí mít indikátory (v SKC se mohou objevit záznamy, v nichž je použit druhý indikátor a zároveň sigla ABA100; toto značí, že dokument momentálně nemá ve fondu žádná knihovna)
  • vedle uváděných podpolí, které musí/může obsahovat zasílaný záznam, se v SKC vyskytují další generovaná podpole - x,d,w,q (vysvětlivky na konci)

Vysvětlivky k přehledu podpolí:
O=opakovatelné podpole, NO=neopakovatelné podpole
Povinné údaje jsou označené tučně.

Monografie (knihy a speciální dokumenty)

a sigla vlastníka (NO) velkými písmeny bez mezery uprostřed
b
signatura (O) doporučený a žádoucí údaj, možno uvést více signatur
k údaj o retrokonverzi (NO) pro evidenci zpracované retrokonverze z grantu VISK; hodnota r (=retrokonverze)
p poznámka (NO) informace o prezenčním půjčování či jiném omezení, neúplnosti ap.
hodnota "ODPIS" se používá při dávkovém hlášení odpisů, ztrát ap. (nezůstává-li ve fondu žádný exemplář)
s
svazky (NO) povinné pro vícesvazkové monografie popsané shora

 

Seriály

a sigla vlastníka (NO) velkými písmeny bez mezery uprostřed
b signatura vázaných svazků (O) vhodné uvádět tam, kde zůstává pro všechny svazky titulu stejná signatura
c pomocná signatura (NO) signatura nevázaných periodik
k údaj o retrokonverzi (NO) pro evidenci zpracované retrokonverze z grantu VISK; hodnota r (=retrokonverze)
p poznámka (NO) informace o prezenčním půjčování, spolehlivosti docházení seriálu (dochází opožděně, nespolehlivá výměna), neúplných ročnících a chybějících číslech, mutacích a řadách (pokud není samostatný záznam), formě (mfš pro označení mikrofiše, nemá-li mikroforma samostatný záznam, příp. s uvedením let);
hodnota "ODPIS" se používá při dávkovém hlášení, jsou-li vyřazeny všechny ročníky seriálu
o rok aktualizace odběru (NO) uvádí se v podobě RRRR u periodik s otevřeným odběrem
r roky odběru (NO) povinné pro pravá periodika, u nepravých periodik je vhodnější podpole s
s svazky (NO) povinné pro nepravá periodika a integrační zdroje (kde není vhodné podpole r)
l Roky odběru u seriálů, které jsou v knihovně přístupné on-line (NO) Zapíší se roky, které jsou v knihovně online přístupné stejně jako u běžného odběru. (Alespoň jedno z podpolí r, s nebo l musí být vždy vyplněno, mohou být vyplněna všechna.)

 

Jak vyplňovat údaje o rocích odběru a svazky

Zásady: podpole r má prioritu a musí být vždy vyplněno u seriálů s periodicitou častější než 1x ročně. U ročenek, seriálů s řidší či nepravidelnou periodicitou a integračních zdrojů může být místo podpole r vyplněno podpole s (které může kromě svazku obsahovat i rok v závorce). Zatímco údaje v podpoli r musí být zapsány jednotným způsobem, v podpoli s je možné pro lepší přehlednost uvádět i návěští typu Sv., Vol. apod. Pro obě podpole se používá jako oddělovač pro označení rozsahu pomlčka (bez mezer) a pro oddělení nenavazujících údajů čárka (rovněž bez následující mezery). V případě nutnosti mohou být vyplněna obě podpole (r,s).

Roky odběru

(podpole r) se zapisují následujícím způsobem:

První letopočet se zapisuje čtyřčíslím; pro další se používá pouze dvojčíslí, pokud se nepřechází ze století do století (viz ukázky).

Odběr pokračuje bez přerušení 1980-
Odběr nebyl ukončen, ale docházení je nejisté
1990-?
Ukončený nepřerušený odběr 1950-70
Přerušovaný odběr (nepřechází ze století do století)
1952-67,72-79,90-
Přerušovaný odběr (přechází ze století do století) 1886-95,1897-1925,1931-2000,03-

 

Svazky

(podpole s):

Odebírané svazky se uvádějí, pokud roky nejsou k dispozici nebo nejsou dostatečně vypovídajícím údajem. Podpole je vhodné pro seriály s řidší periodicitou počínaje ročenkami a integrační zdroje. Není formalizované, mohou se zde používat návěští (Vol., Sv.). Je-li to užitečné, lze uvést zároveň svazek i rok v tomto podpoli tak, že upřesňující rok bude v závorce. Pro interval se používá pomlčka, pro přerušení čárka, doporučuje se nepoužívat mezery, pokud to není na úkor přehlednosti.

Rok aktualizace údajů o odběru

(podpole o):

Uvádí se ve tvaru RRRR u nově nahlášených pravých periodik s otevřeným odběrem v podpoli r, kde lze očekávat, že počátkem dalšího roku již bude knihovna vědět, zda v odběru pokračuje. (Není to tedy vhodné u nepravidelně a se zpožděním získávaných nepravých periodik).  Funguje-li spolupráce mezi dodavatelskou knihovnou a správcem SK dobře, knihovna počátkem dalšího roku pouze tam, kde je to potřeba, uzavře odběr přes online formulář; správce pak u zbývajících titulů zajistí dávkovou aktualizaci tohoto údaje.

Ukázky správného zápisu údajů v poli 910

(v úpravě MARC v systému Aleph)

$$aABA001$$bSF III 002569$$bSF III 002570

$$aABA001$$sVol.1-10$$pprezenčně (vícesvazková monografie)

$$aABA001$$ck-57$$r2000-02,05-$$o2006$$u2 (uchovává se 2 roky)
$$aABA001$$r1960-80$$p1960-70 mfš,1979 neúpl.

$$aABA001$$sVol.14-18,25- (nepravé periodikum)
$$aABA001$$sVol.5(2000)-10(2005) (nepravé periodikum)

---------------------------------

Pracovní podpole v poli 910, která se doplňují až v SKC

d příznak pro DDS hodnota x=indexovat roky odběru pro DDS; zatím jen u záznamů ABA001
q kód revize údajů doplňuje správce systému; hodnota v=odběr verifikován
x identifikační číslo lokálního záznamu (O) generováno systémem z pole 001 dodávaného záznamu
w příznak pro link do lokální báze generováno systémem tam, kde knihovna dodala URL na lokální záznam

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pole 911 - údaje o digitalizaci

Opakovatelné pole, v rámci jedné sigly neopakovatelné.

a sigla digitalizující knihovny (NO) velkými písmeny bez mezery uprostřed - povinný údaj
d status digitalizace (NO) povinný údaj - vybírá se z následujících možností:
zdigitalizováno = hotová digitalizace; musí být uvedeno též URL
digitalizuje se = digitalizace probíhá, nebo již dokončena, ale ještě není digitální dokument dostupný
příprava k digitalizaci = již k digitalizaci připraveno (je jisté, že se digitalizovat bude)
plánovaná digitalizace = rezervace titulu v delším časovém horizontu
u URL, adresa, na níž je dostupná digitální kopie (O)

povinný údaj pro zdigitalizované dokumenty (vč. http://); pokud je více URL, uvádí se zpřesňující informace za pomlčkou („mezera - pomlcka - mezera“)

např.:

911   L $$aABA001

$$dzdigitalizováno

$$uhttp://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:3eab5f90-bbda-11e3-9d7d-005056827e51 - Díl I.

$$uhttp://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:525fa5e0-923c-11e3-8e84-005056827e51 - Díl II.

r roky  (NO) pro seriály, není-li údaj o svazcích (důležité zejména u neúplné digitalizace)
s svazky (NO) pro seriály, není-li údaj o rocích; lze použít pro vícesvazkové monografie (důležité zejména u neúplné digitalizace)
p poznámka (NO) jakékoli doplňující informace, např. o dostupnosti

 

Jak posílat hlášení o digitalizaci

S výjimkou knihoven, které mají povoleno posílat záznamy za jiné knihovny (například Knihovna AV ČR, Masarykova univerzita atd.) musí sigla knihovny  uvedená v poli 911 podpoli $a být shodná se siglou odesílající knihovny. Odkazy v poli 856 odkazují na libovolný zdigitalizovaný dokument. Naproti tomu odkazy v poli 911 odkazují na dokument zdigitalizovaný / nebo právě digitalitovaný v konkrétní knihovně, v níž je zároveň  tento  dokument dostupný.

27.01.2023
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« únor 2024 »
únor
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 649