Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) tradičním způsobem

Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) tradičním způsobem

Seznam knihoven, které aktualizovaly odběry seriálů v SK ČR formou editace zaslaného seznamu seriálů.

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v tabulce uveden též počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní. V tabulce jsou uvedeny pouze knihovny, které aktualizovaly informace o odběrech seriálů v roce 2019 . Celkem se jedná o 82 institucí.

  • Údaje z roku 2006 najdete v archivu

 

Sigla Název instituce Celkový počet titulů seriálů v SK ČR Počet titulů periodik aktuálně odebíraných
ABA011 Parlamentní knihovna Praha 171 24
ABA110 Úřad průmyslového vlastnictví Praha 62 7
ABB044 Akademie věd ČR - Ústav fyziky plazmatu  Praha 70 14
ABB053 Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 105 4
ABB055 Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace Praha 296 9
ABB069 Akademie věd ČR - Ústav jaderné fyziky - detašované pracoviště Praha 20 6
ABC017 Ústav pro péči o matku a dítě Praha 80 4
ABC018 TÜV CZ, s.r.o Praha 173 1
ABC034 Výzkumný ústav bezpečnosti práce - NIVOS Praha 155 21
ABC035 VUC Praha, a.s. Praha 155 9
ABC045 Český statistický úřad - Odbor informačních služeb Praha 145 35
ABC060 Národní ústav odborného vzdělávání Praha 34 10
ABC067 Český metrologický institut - úsek fudamentální metrologie - Knihovna 406 1
ABC106 Výzkumný ústav železniční, a.s.  Praha 46 5
ABC508 Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol, p. Libčice nad Vltavou 85 17
ABC512 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha 2 1
ABD021 Akademie výtvarných umění v Praze 181 23
ABE008 Ministerstvo spravedlnosti ČR 131 22
ABE013 Ministerstvo vnitra ČR - Odbor archivní správy Praha 136 35
ABE034 Český normalizační institut, knihovna 5 1
ABE075 Český svaz včelařů Praha 296 31
ABE091 Muzeum družstevnictví- Knihovna Praha 12 4
ABE126 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha 47 3
ABE155 Hudební informační středisko, o.p.s. - Dokumentace a archiv Praha 34 4
ABE157 Ministerstvo vnitra ČR - Hasičský záchranný sbor ČR - Generální ředitelství - Knihovna 23 11
ABE207 Nemocnice Na Homolce - Lékařská knihovna Praha 129 30
ABE221 Ústřední vojenská nemocnice - pracoviště vzdělávání zaměstnanců Praha 36 12
ABE324 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště střední Čechy Praha 69 8
ABE327 ZOO Praha 90 7
ABE334 Česká televize - Studijní knihovna - APF (Archiv a programové fondy) Praha 1 2
ABF403 HYDROPROJEKT CZ, a.s. - TEI Praha 1 1
ABG450 Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická Praha 15 9
BNF501 Sellier a Bellot, a.s. - Technická knihovna Vlašim 9 4
BOB008 Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie - VTEI Brno 139 4
BOB010 Akademie věd ČR - Etnologický ústav - pobočka Brno 116 43
BOC022 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka - pobočka Brno 47 5
BOC023 Ústav územního rozvoje - Studijní a dokumentační oddělení Brno 103 40
BOE204 Psychiatrická léčebna Brno 45 16
BOE302 Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně 126 3
BOE310 Moravské zemské muzeum Brno 2723 36
CBF504 ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Temelín 33 4
CKF503 JIHOSTROJ, a.s. - Technická knihovna 0 2
DCE003 SOA v Litoměřicích - Pobočka Děčín - odd. šlechtických archivů a lesního a vodního hosp. 7 6
DCG501 Městská knihovna Varnsdorf 50 35
FME201 Nemocnice ve Frýdku-Místku 46 15
FMF401 Hutní projekt Frýdek-Místek 7 1
FMF501 Třinecké železárny, a.s. Třinec 45 17
HBC001 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod 111 24
HBE202 Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 18 4
HKB001 AV ČR - Ústav experimentální biofarmacie, Hradec Králové 13 1
HKD002 Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 117 8
HKF001 Rubena, a.s. - Technická knihovna Hradec Králové 26 4
HOE201 Nemocnice Kyjov 63 17
HOE801 Národní ústav lidové kultury Strážnice 142 54
JCC501 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy 219 28
JHB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Třeboň 115 13
JHE201 Okresní nemocnice Jindřichův Hradec 52 11
JID001 Vysoká škola polytechnická Jihlava - Centrum knihovnických a edičních služeb - Knihovna 137 39
JNC001 PRECIOSA, a.s. Jablonec nad Nisou 44 4
KAD001 Slezská univerzita - Obchodně podnikatelská fakulta Karviná 32 5
KAE201 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 109 35
KOG450 Vyšší odborná škola misijní a teologická Kolín 15 4
LTE301 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 3 1
LTE801 Památník Terezín 19 8
MBC501 Řepařský institut Semčice 4 4
MEB501 Akademie věd ČR - Ústav živočišné fyziologie a genetiky Liběchov 138 4
MOG001 Městská knihovna Most 24 8
OLD013 Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky - Rakouská knihovna 23 7
OLE452 Česká provincie Řádu bratří kazatelů - bratři - Řád bratří kazatelů - dominikáni - Knihovna Olomouc 108 4
OLF002 FARMAK, a.s. Olomouc 13 2
OPD002 Slezská univerzita - Matematický ústav Opava 60 43
OSB003 Akademie věd ČR - Ústav geoniky Ostrava 198 27
OSE202 Městská nemocnice Ostrava 47 7
OSE203 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 55 5
OSE302 ZOO Ostrava 17 5
PBA001 DIAMO, s.p. Příbram 88 5
PBE201 Oblastní nemocnice Příbram 70 33
PIE201 Nemocnice Písek 66 23
PNE301 Archiv města Plzně 168 88
PRF501 Cement Hranice, a.s. Hranice na Moravě 2 2
RKC501 Výzkumný ústav živočišné výroby - Oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí 50 4
ROE001 Hvězdárna v Rokycanech 9 5
SUC501 Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. - Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu 135 16
SUC502 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk 155 23
UOE801 Státní oblastní archiv v Zámrsku 153 83
UOF003 CPN, s.r.o. - knihovna , Dolní Dobrouč 45 9
VYD001 VÚ 2630, VYŠKOV 119 33
ZRF001 ŽĎAS, a.s. - útvar TIP Žďár nad Sázavou 96 26
31.01.2020