Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Seznam knihoven zasílajících do SK ČR záznamy v elektronické podobě

Knihovny spolupracující na budování Souborného katalogu ČR formou zasílání záznamů v elektronické podobě (statistika k 31.10.2018)
 • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 31.10.2018)

Seřazeno podle sigel přispívajících knihoven.
Tabulka seřazená podle sídla přispívající knihovny je dostupná: v archivu

Celkem spolupracuje na budování SK ČR 478 knihoven.

Sigla Statistika Statistika oprav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR(vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek dat zaslaných v roce 2018 Z toho dávek seriálů v roce 2018
ABA001 imp opravy Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 2547152 2148520 295 236
ABA003 imp opravy Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 19111 11892 11 0
ABA004 imp opravy Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 501720 418166 27 20
ABA006 imp opravy Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 77072 51811 41 0
ABA007 imp opravy Knihovna Akademie věd ČR Praha 440723 240809 92 0
ABA008 imp opravy Národní lékařská knihovna Praha 116229 71552 19 13
ABA009 imp opravy Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 138283 96476 12 12
ABA010 imp opravy Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 190218 55301 81 2
ABA012 imp opravy NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského Praha 246363 83852 33 0
ABA013 imp opravy Národní technická knihovna 177958 116002 79 17
ABA601 on-line Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 4376 0 0 0
ABB001 imp opravy Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 27346 16105 45 0
ABB002 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 19964 3765 83 0
ABB005 imp opravy CERGE-EI - Knihovna 23413 12080 0 0
ABB010 imp opravy Akademie věd ČR - Filozofický ústav, v.v.i. - Filozofická knihovna 37668 18648 44 0
ABB012 imp opravy Akademie věd ČR - Fyzikální ústav, v.v.i. 15269 7044 34 0
ABB013 imp opravy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 17472 11013 19 0
ABB015 imp opravy Akademie věd ČR - Geologický ústav, v.v.i. 8230 2754 15 0
ABB016 imp opravy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6075 3790 1 0
ABB018 imp opravy Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4515 1282 33 0
ABB019 imp opravy Akademie věd ČR - Sociologický ústav, v.v.i. - Sociologická knihovna 23152 10530 46 0
ABB022 imp opravy Akademie věd ČR - Fyziologický ústav, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 34124 18496 76 0
ABB029 imp opravy Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 45076 25953 29 0
ABB030 imp opravy Akademie věd ČR - Orientální ústav, v.v.i. 23524 14550 40 0
ABB033 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 8227 4372 14 0
ABB036 imp opravy Historický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 119883 37828 88 0
ABB038 imp opravy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 8035 3035 8 0
ABB040 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie 9100 4709 17 0
ABB041 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - Středisko vědeckých informací 3351 1675 8 0
ABB043 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 20810 6039 40 0
ABB045 imp opravy Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Kabinet hudební historie - Knihovna 16084 10344 37 0
ABB046 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 6484 4090 13 0
ABB048 imp opravy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 12844 4103 88 0
ABB050 imp opravy Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 10581 4636 0 0
ABB051 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav státu a práva - Středisko vědeckých informací 14514 5368 42 0
ABB053 imp opravy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 4143 2211 15 0
ABB054 imp opravy Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 308 19 0 0
ABB055 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace 3087 1400 17 0
ABB056 imp opravy Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 1586 493 0 0
ABB059 imp opravy Akademie věd ČR - Psychologický ústav - pobočka Praha 13280 5441 53 0
ABB060 imp opravy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 96411 21930 45 0
ABB063 imp opravy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - Knihovna 3680 1908 12 0
ABB066 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia - Knihovna 2901 0 0 0
ABB071 imp opravy Akademie věd ČR - Slovanský ústav, v.v.i. - Knihovna 22629 10078 56 0
ABB076 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav informatiky 7311 3852 6 0
ABB083 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 39436 9182 42 0
ABB085 imp opravy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna vědeckého útvaru Masarykův ústav 38124 19244 87 0
ABB501 imp opravy Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 9438 4904 39 0
ABB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav, v.v.i. 14981 9340 35 0
ABB503 imp opravy Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - Útvar vědeckých informací - Knihovna 3226 1584 4 0
ABC004 imp opravy Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 2255 832 1 0
ABC011 imp opravy Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 2571 878 4 0
ABC013 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 64603 47890 11 0
ABC016 imp opravy Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 35113 24676 0 0
ABC023 imp opravy Česká geologická služba - knihovna Praha 31478 13789 48 0
ABC025 imp opravy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Knihovna 1072 134 0 0
ABC048 imp opravy Institut klinické a experimentální medicíny - Úsek informační a komunikační - Vědecká lékařská knihovna 4095 271 16 0
ABC121 imp opravy Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - Knihovna 12281 8126 48 0
ABC163 imp opravy CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 6068 4025 0 0
ABC513 on-line on-line Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 2226 0 0 0
ABD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací 245530 180689 10 0
ABD003 imp opravy Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 30366 12567 11 0
ABD005 imp opravy Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 83175 35301 11 0
ABD006 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 31814 17612 11 0
ABD007 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 10759 5827 10 0
ABD008 imp opravy Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Praha 6301 970 10 0
ABD009 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické 20281 16441 11 0
ABD010 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální 29531 24087 11 0
ABD012 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 13105 8480 11 0
ABD013 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 32049 24701 11 0
ABD014 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 38431 25504 10 1
ABD015 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty elektrotechnické 4647 0 0 0
ABD018 viz.ABD100 ČVUT knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 2280 0 0 0
ABD020 imp opravy Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 8443 4896 1 0
ABD024 imp opravy Vysoká škola umělecko-průmyslová 12004 4954 11 0
ABD025 imp opravy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Centrum informačních služeb 4970 1496 35 1
ABD026 imp opravy Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum 23559 3712 0 2
ABD027 imp opravy Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 46741 24846 11 0
ABD043 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 4 23 0 0
ABD044 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 20955 16565 11 0
ABD046 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 27196 20720 11 0
ABD063 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 36883 25896 11 0
ABD064 imp opravy Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 67094 46071 11 0
ABD065 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 56823 54899 10 0
ABD066 viz.ABD100 ČVUT knihovna Fakulty dopravní 3246 0 0 0
ABD067 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 9189 3690 11 0
ABD100 imp opravy ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 24425 18148 0 0
ABD103 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 60594 33278 11 0
ABD107 imp opravy Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 74370 37741 11 0
ABD113 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Ústav dějin UK a Archiv UK - Knihovna 10227 0 0 0
ABD147 přípis přípis Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna - Evropské dokumentační a informační středisko - knihovna 359 0 0 0
ABD156 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 9057 0 0 0
ABD157 imp opravy Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 7817 4176 10 0
ABD159 viz.ABD100 knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 811 0 0 0
ABD168 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací 97 10 0 0
ABD170 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické 11763 8473 10 0
ABD180 imp opravy Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 145 0 0 0
ABE015 imp opravy Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví 14322 6763 17 12
ABE031 imp opravy Česká národní banka - odborná knihovna 82350 43509 20 0
ABE045 imp opravy Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 2317 484 1 1
ABE179 imp opravy Informační centrum o NATO Praha 1011 504 0 0
ABE190 imp opravy Gender Studies - Knihovna Praha 3176 1765 0 0
ABE193 imp opravy Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 1252 968 0 0
ABE195 on-line Masarykova demokratická akademie 1584 0 0 0
ABE288 imp opravy Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna 3055 303 4 0
ABE304 imp opravy Divadelní ústav - Knihovna 6407 2576 21 0
ABE306 on-line on-line Národní muzeum - Historické muzeum - sbírka dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2222 0 0 0
ABE308 imp oprava Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea 27620 12383 14 0
ABE310 imp opravy Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 90570 51302 14 0
ABE311 imp opravy Národní technické muzeum - Knihovna Praha 65695 38608 31 10
ABE315 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze - oddělení dokumentace a knihovny, odbor evidence, dokumentace a IS 726 0 0 0
ABE320 imp opravy Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 11062 2231 10 0
ABE323 imp opravy Židovské muzeum - Knihovna Praha 38687 23757 5 3
ABE336 imp opravy Památník národního písemnictví Praha 27568 7099 22 8
ABE340 on-line on-line Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 3248 0 0 0
ABE343 imp opravy Národní archiv - Knihovna 19103 1882 32 6
ABE363 imp opravy Multikulturní centrum - Knihovna Praha 868 358 0 0
ABE365 on-line Junák svaz skautů a skautek ČR 85 0 0 0
ABE367 on-line on-line Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 8429 0 0 0
ABE369 on-line on-line Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 346 0 0 0
ABE370 imp opravy Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení 13985 12517 15 0
ABE400 imp opravy Národní galerie v Praze 69868 44544 16 0
ABE449 imp opravy Goethe-Institut Praha - Knihovna 10548 5560 0 0
ABE459 imp opravy Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna 1191 893 13 0
ABE463 imp opravy Katolický domov studujících - domov mládeže a školní jídelna - Knihovna 2536 0 0 0
ABE461 online online Židovská obec v Praze - Knihovna 5159 0 0 0
ABG001 imp opravy Městská knihovna v Praze 364328 106194 41 2
ABG312 imp opravy JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Knihovna 3994 984 9 7
ABG502 imp opravy Husova knihovna v Říčanech 35257 291 9 0
ABG503 imp opravy Knihovna Eduarda Petišky 8533 82 5 0
ABG505 imp opravy Městská knihovna Čelákovice 7927 87 12 0
ABG802 on-line Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 454 0 0 0
BEE001 online online Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 1596 0 0 0
BEG001 imp opravy Městská knihovna Beroun 22547 309 10 0
BKG001 imp opravy Městská knihovna Blansko 4806 185 0 0
BKG501 imp opravy Kulturní zařízení města Boskovice - Městská knihovna 6026 155 1 0
BKG502 imp opravy Městské kulturní středisko Letovice - knihovna 10173 61 1 1
BNG001 imp opravy Městská knihovna Benešov 26420 303 8 0
BNG501 imp opravy Městská knihovna Votice 13312 439 0 0
BOA001 imp opravy Moravská zemská knihovna Brno 1230248 519626 263 172
BOB001 imp opravy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - Knihovna 12195 5575 42 0
BOB002 imp opravy Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav 967 324 2 0
BOB004 on-line Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 525 0 0 0
BOB007 imp opravy Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 15021 3735 23 0
BOB008 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav analytické chemie, v.v.i. - Knihovna 451 81 4 0
BOB010 imp opravy Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 12451 6662 13 0
BOB011 on-line on-line Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 6924 0 0 0
BOB012 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky 6053 2041 9 0
BOB013 imp opravy Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - Knihovna 4670 2419 9 0
BOB026 imp opravy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 918 305 23 0
BOD001 viz BOD114 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 213118 1 0 0
BOD002 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU 20274 0 0 0
BOD003 viz BOD114 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 58583 0 0 0
BOD004 viz BOD114 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 63804 1 0 0
BOD008 imp opravy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 29422 14391 6 0
BOD009 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna 1873 125 14 0
BOD010 viz BOD114 Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna 71430 0 0 0
BOD016 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Informační centrum 876 253 24 0
BOD018 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna 13049 0 0 0
BOD022 viz BOD114 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 25445 0 0 0
BOD024 imp >opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění - Knihovna 1092 427 18 0
BOD026 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna 3398 1278 37 0
BOD029 imp >opravy Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 2740 369 30 2
BOD030 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna 772 347 17 0
BOD031 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna 40604 0 0 0
BOD032 viz BOD114 Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií - Knihovna 5814 0 0 0
BOD033 viz BOD114 Masarykova univerzita - Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky 3254 0 0 0
BOD034 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 2234 0 0 0
BOD035 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 17538 0 0 0
BOD114 imp opravy Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum 0 309459 10 0
BOD115 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum 2677 799 30 1
BOD116 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 561 247 17 0
BOD117 imp opravy Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 1690 1049 5 0
BOD118 viz BOD114 viz BOD114 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Středoevropský technologický institut 79 0 0 0
BOE016 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Brně - knihovna 1807 0 0 0
BOE201 imp opravy Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 1359 164 0 0
BOE303 imp opravy Moravská galerie v Brně 66728 36947 9 0
BOE310 imp opravy Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 47704 12117 14 0
BOE314 imp opravy Občanské sdružení DEN - Brno - Knihovna DEN 1588 301 1 0
BOE451 imp opravy Biskupství brněnské - Knihovna 5004 2572 5 0
BOE452 imp opravy Konvent minoritů v Brně - knihovna 7473 6492 0 0
BOE801 imp opravy Muzeum Brněnska - Knihovna 1697 333 0 0
BOG001 imp opravy Knihovna Jiřího Mahena v Brně 46121 2712 5 0
BOG505 imp opravy Městská knihovna Kuřim 39470 621 2 0
BRE302 viz.BRG001 opravy Muzeum v Bruntále - Muzejní knihovna 418 1 0 0
BRG001 imp opravy Městská knihovna Bruntál 38838 817 17 0
BRG501 viz BRG001 Městská knihovna Rýmařov 15822 0 0 0
BRG502 viz BRG001 Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 12998 0 0 0
BRG503 viz BRG001 Městská knihovna Krnov 35207 0 0 0
BRG504 viz BRG001 Městská knihovna Město Albrechtice 6772 0 0 0
BRG505 viz BRG001 Místní knihovna Jindřichov 1478 0 0 0
BRG506 viz BRG001 Městská knihovna Moravský Beroun 5968 0 0 0
BRG507 viz BRG001 Městská knihovna Horní Benešov 5482 0 0 0
BRG508 viz BRG001 Městská knihovna Břidličná 4679 0 0 0
BRG509 viz BRG001 Obecní knihovna Osoblaha 1442 0 0 0
BRG510 viz BRG001 Obecní knihovna Dvorce u Bruntálu 2045 0 0 0
BVG001 imp opravy Městská knihovna Břeclav 28994 691 1 0
CBA001 imp opravy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 437384 114980 218 46
CBD005 imp opravy Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 38024 24358 39 0
CBD006 imp opravy Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Knihovna 3803 547 8 0
CBD007 imp opravy Akademická knihovna JU České Budějovice 116214 36575 42 0
CBE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 437 0 0 0
CBG506 imp opravy Městská knihovna Týn nad Vltavou 4815 115 9 0
CKG001 imp opravy Městská knihovna v Českém Krumlově 4815 115 9 0
CLE301 imp opravy Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 4815 115 65 0
CLG001 imp opravy Městská knihovna Česká Lípa 4815 115 6 0
CRE301 imp opravy Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 4815 115 0 0
CRG001 imp opravy Městská knihovna Chrudim 4815 115 43 0
CVE001 on-line on-line Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 4815 115 0 0
CVG001 imp opravy Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 4815 115 4 0
DCG302 imp opravy Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 4815 115 10 0
DCG501 imp opravy Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace 4815 115 31 5
DCG503 imp opravy Městská knihovna Rumburk 4815 115 2 0
DOE502 on-line Speciální ornitologická knihovna Holýšov 4815 115 0 0
DOG001 imp opravy Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 4815 115 5 0
FMA601 on-line VÚHŽ, a.s. - Knihovna 4815 115 0 0
FME301 imp opravy Muzeum Beskyd Frýdek-Místek - Studijní knihovna 4815 115 0 0
FMG002 imp opravy Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 20498 260 5 0
FMG501 imp opravy Městská knihovna Vratimov 4303 23 0 0
FMG502 imp opravy Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 23975 1947 2 0
FMG504 imp opravy Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí 5210 106 1 0
FMG508 imp opravy Město Brušperk - Městská knihovna 4779 60 3 0
FMG510 imp opravy Místní knihovna Dobrá 7786 121 1 0
FMG518 imp opravy Místní knihovna Třanovice 344 7 0 0
HBG001 imp opravy Krajská knihovna Vysočiny 75624 1802 43 0
HBG501 imp opravy Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 7037 232 39 29
HKA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 228308 36318 211 16
HKD001 imp opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 33486 14067 11 0
HKD003 přípis Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací 3041 1 0 0
HKE302 imp opravy Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení Hradec Králové 3873 821 0 0
HKG001 imp opravy Knihovna města Hradce Králové 37174 802 41 0
HOE301 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 482 26 0 0
HOE802 imp opravy Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 2910 261 0 0
HOG001 imp opravy Městská knihovna Hodonín 33214 349 10 0
CHD001 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 1 0 0 0
CHE702 imp opravy Městská knihovna Františkovy Lázně 1 0 0 0
CHG001 imp opravy Městská knihovna v Chebu 1 0 9 0
CHG501 imp opravy Městská knihovna Mariánské lázně 1 0 6 0
CHG505 opravy opravy Městská knihovna Aš 1 0 3 0
JCG001 imp opravy Městská knihovna Jičín 39436 1045 11 0
JEG502 imp opravy Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 15259 136 3 0
JEG503 viz JEG502 Městská knihovna Zlaté Hory 1326 0 0 0
JEG506 viz JEG502 Obecní knihovna Lipová-lázně 1413 0 0 0
JEG507 viz JEG502 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 1181 0 0 0
JHB502 imp opravy Akademie věd ČR - Botanický ústav - Vědeckovýzkumný úsek II - Třeboň 8558 3884 15 0
JHD001 imp opravy Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci - Knihovna 5573 642 36 0
JHE301 imp opravy Muzeum Jindřichohradecka - Odborná knihovna 3427 450 0 0
JHG001 imp opravy Městská knihovna Jindřichův Hradec 30238 56 3 0
JHG502 imp opravy Městská knihovna Dačice 6996 55 11 0
JHG503 imp opravy Městská knihovna Třeboň 3037 2 7 0
JID501 imp opravy Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč - Knihovna 765 0 0 0
JIE303 imp opravy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - knihovna 6561 1306 2 0
JIE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Telči - knihovna 465 0 0 0
JIG001 imp opravy Městská knihovna Jihlava 95548 1874 5 0
JNG001 imp opravy Městská knihovna Jablonec nad Nisou 22121 368 10 2
KAE701 on-line Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 4499 0 0 0
KAE801 imp opravy Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 3939 1067 4 0
KAG001 imp opravy Regionální knihovna Karviná 14728 1915 20 0
KAG501 viz.KAG001 viz.KAG001 Městská knihovna Rychvald 899 0 0 0
KAG502 imp opravy Městská knihovna Orlová - oddělení knihovna 21584 348 6 0
KAG503 imp opravy Městská knihovna Havířov 89580 8623 11 0
KAG504 viz.KAG001 viz.KAG001 Město Petřvald - knihovna 1786 0 0 0
KAG505 viz.KAG001 viz.KAG001 K3 Bohumín, p.o. - středisko KNIHOVNA 52281 1404 41 0
KAG506 imp opravy Městská knihovna Český Těšín 6291 807 16 0
KAG507 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Petrovice 625 0 0 0
KAG508 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Chotěbuzi 164 0 0 0
KAG509 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna v Albrechticích u Českého Těšína 998 0 0 0
KAG510 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Doubrava 338 0 0 0
KAG511 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Dětmarovice 817 0 0 0
KAG512 viz.KAG001 viz.KAG001 Osvětová beseda Dolní Lutyně 435 0 0 0
KAG513 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Těrlicko 779 0 0 0
KAG514 viz.KAG001 viz.KAG001 Obecní knihovna Horní Suchá 1285 0 0 0
KAG515 viz.KAG001 viz.KAG001 Místní knihovna Stonava 1154 0 0 0
KHE303 imp opravy České muzeum stříbra - knihovna 1526 538 2 0
KHE503 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městské muzeum - Knihovna 2277 453 7 0
KHG001 imp opravy Městská knihovna Kutná Hora 34249 953 10 0
KHG505 imp opravy Městské muzeum a knihovna Čáslav - Městská knihovna 12845 83 13 0
KLD001 viz.ABD100 opravy ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství - Knihovna 462 0 0 0
KLG001 imp opravy Středočeská vědecká knihovna v Kladně 211071 10751 176 15
KLG002 imp opravy Městská knihovna Kladno 7890 250 4 0
KLG501 imp opravy Knihovna Václava Štecha Slyný 12380 86 1 0
KMC001 imp opravy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 6683 3136 0 0
KME301 imp opravy Muzeum Kroměřížska - Knihovna 4769 1447 7 0
KME302 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Kroměříži - knihovna 269 0 0 0
KMG001 imp opravy Knihovna Kroměřížska Kroměříž 46272 830 0 0
KMG450 imp opravy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1369 255 0 0
KMG502 imp imp Městské kulturní středisko Holešov - Městská knihovna Holešov 6692 56 14 0
KMG503 imp opravy Městská knihovna Morkovice - Slížany 5899 23 0 0
KOE301 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - knihovna 10825 2892 0 0
KOE801 imp opravy Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 11606 3630 7 0
KOG001 imp opravy Městská knihovna Kolín 89201 4649 39 0
KTG001 imp opravy Městská knihovna Klatovy 30823 1087 11 0
KTG501 imp opravy Městské kulturní středisko - Městská knihovna Sušice 39227 1022 8 1
KVG001 imp opravy Krajská knihovna Karlovy Vary 113077 16852 26 0
KVG003 imp opravy Městská knihovna Karlovy Vary 2777 83 0 0
KVG501 imp opravy Městská knihovna Ostrov nad Ohří 20622 148 7 0
KVG503 imp opravy Městská knihovna Jáchymov 23610 726 4 0
LIA001 imp opravy Krajská vědecká knihovna v Liberci 280226 62024 205 36
LID001 imp opravy Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 93085 46257 81 0
LIE302 imp opravy Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 11956 6491 0 0
LIE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 712 0 0 0
LIE304 on-line on-line Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 1769 0 0 0
LNE301 on-line opravy Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 1801 0 0 0
LNG001 imp opravy Městská knihovna Louny 2998 23 5 0
LNG501 imp opravy Městská knihovna Žatec 32860 891 10 0
LTE001 on-line opravy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 5003 0 0 0
LTG001 imp opravy Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace 7087 42 0 0
MBG001 imp opravy Knihovna města Mladá Boleslav 46501 274 16 0
MEG501 imp opravy Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 22147 120 11 0
MEG502 imp opravy Městská knihovna Neratovice 2487 25 38 2
MOE002 on-line on-line Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1919 0 0 0
MOG001 imp opravy Městská knihovna Most 4555 10 1 0
MOG501 imp opravy Městská knihovna Litvínov 26000 204 44 2
NAE502 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 3144 0 0 0
NAE802 on-line on-line Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 1260 0 0 0
NAG001 imp opravy Městská knihovna Náchod 9733 414 0 0
NAG502 imp opravy Městská knihovna Jaroměř 44220 1022 11 0
NJG001 imp opravy Městské kulturní středisko v Novém Jičíně - knihovna 13183 179 3 0
NJG502 imp opravy Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 11000 116 32 0
NJG505 imp opravy Kulturní dům Kopřivnice, o.p. - Městská knihovna Kopřivnice - Městská knihovna 18407 66 4 0
OLA001 imp opravy Vědecká knihovna v Olomouci 809797 223712 263 172
OLD012 imp opravy Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna UP - Ústřední knihovna 91644 44348 16 2
OLE303 imp opravy Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 14101 6459 15 0
OLE304 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Olomouci - knihovna 636 0 0 0
OLG001 imp opravy Knihovna města Olomouce 41449 253 9 0
OLG501 imp opravy Městská kulturní zařízení, p.o. - Městská knihovna Šternberk 5482 24 1 0
OPD001 imp opravy Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 27345 14099 0 0
OPE301 imp opravy Slezské zemské muzeum - Ústřední knihovna 100794 35522 31 0
OPG001 imp opravy Knihovna Petra Bezruče v Opavě 66398 2055 9 0
OPG502 imp opravy Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice 1231 2 1 0
OPG503 imp opravy Městská knihovna - Informační centrum Hradec nad Moravicí 1497 1 13 0
OPG508 imp opravy Městská knihovna Vítkov 15288 76 5 0
OSA001 imp opravy Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 384083 67679 211 148
OSD001 imp opravy Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 79808 21630 44 0
OSD002 imp opravy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 72254 20047 21 0
OSE201 imp opravy Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1648 438 0 0
OSE203 imp opravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 89 0 0 0
OSE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ostravě - Oddělení dokumentačních fondů a knihovny 514 0 0 0
OSE306 imp opravy Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace - Knihovna 4918 2085 0 0
OSG002 imp opravy Knihovna města Ostravy 29544 760 11 0
PAD001 imp opravy Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna 21508 4981 5 0
PAE301 imp opravy Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 5179 114 7 0
PAE303 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 4589 0 0 0
PAG001 imp opravy Krajská knihovna v Pardubicích 93856 9104 206 58
PBG001 imp opravy Knihovna Jana Drdy Příbram 41400 1478 10 0
PEG001 imp opravy Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 36802 274 12 0
PEG501 on-line on-line Městská knihovna Pacov 16482 0 0 0
PIG001 imp opravy Městská knihovna Písek 10644 111 11 0
PIG501 imp opravy Městská knihovna Milevsko 1481 16 0 0
PNA001 imp opravy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 445077 132095 217 152
PND001 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 5937 0 0 0
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 21964 552 Viz PND008 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 37574 1667 Viz PND008 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 8585 495 Viz PND008 Viz PND008
PND008 imp opravy Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 4 22473 41 13
PND009 viz PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna zdravotnických studií 1825 0 Viz PND008 Viz PND008
PNE202 přípis opravy Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 142 0 0 0
PNE303 imp opravy Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna 9301 2707 0 0
PNE305 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 1423 0 0 0
PNE307 imp opravy Západočeská galerie v Plzni - Knihovna 3912 565 0 0
PNG001 imp opravy Knihovna města Plzně 37208 2662 9 0
PNG523 imp opravy Městská knihovna Dobřany 467 0 2 0
PRE302 on-line on-line Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 7757 0 0 0
PRG001 imp opravy Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 43319 894 43 0
PRG501 imp opravy Městská knihovna Hranice na Moravě 9747 92 0 0
PTG001 imp opravy Městská knihovna Prachatice 23838 436 9 0
PVG001 imp opravy Městská knihovna Prostějov 51087 271 11 0
RKC502 imp opravy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 1581 317 0 0
RKG001 imp opravy Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 21164 406 20 0
RKG503 imp opravy Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 7278 27 39 1
ROE301 on-line Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 5571 20 0 0
SME801 imp opravy Muzeum Českého ráje v Turnově Knihovna 12959 8721 4 0
SME802 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - Správa státního zámku Sychrov - Knihovna 5 0 0 0
SMG004 on-line Městská knihovna Semily 3507 0 0 0
SMG506 imp opravy Městská knihovna Antonína Marka Turnov 46371 997 12 9
SOE801 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Lokti - knihovna 214 0 0 0
SOG001 imp opravy Městská knihovna Sokolov 28057 303 9 2
SOG504 imp opravy Městská knihovna Chodov 26037 944 10 0
STG001 imp opravy Šmidingerova knihovna Strakonice 40868 432 4 2
SUG001 imp opravy Městská knihovna Šumperk 25812 1013 16 0
SUG506 viz.SUG001 Místní knihovna Libina 1788 0 0 0
SUG510 viz.SUG001 Obecní knihovna Chromeč 429 0 0 0
SUG511 viz.SUG001 Obecní knihovna v Rapotíně 1446 0 0 0
SUG514 viz.SUG001 Obecní knihovna Bratrušov 503 0 0 0
SUG515 viz.SUG001 Místní knihovna Hrabišín 349 0 0 0
SUG516 viz.SUG001 Místní knihovna Postřelmov 1346 0 0 0
SUG517 viz.SUG001 Obecní knihovna Kolšov 437 0 0 0
SUG518 viz.SUG001 Místní knihovna Bludov 1913 0 0 0
SUG519 viz.SUG001 Obecní knihovna Vikýřovice 937 0 0 0
SUG521 viz.SUG001 Místní knihovna Sudkov 658 0 0 0
SUG522 viz.SUG001 Místní knihovna Dlouhomilov 262 0 0 0
SUG523 viz.SUG001 Místní knihovna Olšany 628 0 0 0
SUG524 viz.SUG001 Obecní knihovna Vyšehoří 224 0 0 0
SUG525 viz.SUG001 Místní knihovna Dolní Studénky 858 0 0 0
SUG526 viz.SUG001 Místní knihovna Nový Malín 1029 0 0 0
SUG527 viz.SUG001 Místní knihovna Oskava 878 0 0 0
SUG528 viz.SUG001 Místní knihovna Brníčko 878 0 0 0
SUG529 viz.SUG001 Místní knihovna Rejchartice 345 0 0 0
SVE950 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové 2134 1708 0 0
SVE951 imp opravy Provincie bratří františkánů - Knihovna kláštera františkánů v Dačicích 3342 2499 0 0
SVG001 imp opravy Městská knihovna ve Svitavách 21262 225 10 0
SVG503 imp opravy Městská knihovna Ladislava z Boskovic 18832 16 4 0
TAE001 on-line opravy Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 6582 11 0 0
TAE301 imp opravy Knihovna Husitského muzea v Táboře 13621 4193 4 0
TAE801 imp opravy Knihovna Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 2216 723 3 0
TAE802 on-line opravy Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1339 0 0 0
TAG001 imp opravy Městská knihovna Tábor 62723 1174 40 0
TPE001 on-line opravy Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 3130 0 0 0
TPG001 imp opravy Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace 23488 182 6 0
TPG501 imp opravy Městská knihovna Krupka 516 9 0 0
TRG001 imp opravy Městská knihovna Třebíč 32635 249 42 0
TUD601 přípis opravy Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum 2463 0 0 0
TUE301 imp opravy Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 9681 3323 2 0
TUE801 on-line opravy Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum knihovna 2219 0 0 0
TUE803 imp opravy Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 2223 719 3 0
TUG001 imp opravy Městská knihovna s regionálními funkcemi 56855 212 11 0
TUG504 imp opravy Městská knihovna Slavoj 13481 159 10 0
TUG509 imp opravy Městská knihovna Svoboda nad Úpou 3062 22 3 0
UHE301 imp opravy Slovácké muzeum - Knihovna 2631 333 0 0
UHE801 on-line opravy Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 611 0 0 0
UHE802 on-line opravy Knihovna Muzea Bojkovska 1987 0 0 0
UHG001 imp opravy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 54745 1021 38 0
ULC003 viz.ABE320 viz.ABE320 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem - odd. evidence a informací - knihovna 687 0 0 0
ULD001 imp opravy Univerzita J.E.Purkyně Pedagogická fakulta Ústřední knihovna 33782 8513 2 0
ULE301 on-line Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10412 0 0 0
ULG001 imp opravy Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 307446 64560 205 0
UOE802 imp opravy Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 4738 649 2 0
UOG001 imp opravy Městská knihovna Ústí nad Orlicí 65801 2246 152 0
UOG505 imp opravy Městská knihovna Česká Třebová 50270 1182 178 2
UOG507 imp opravy Městská knihovna Vysoké Mýto 38886 3862 17 0
VSG001 imp opravy Masarykova veřejná knihovna Vsetín 31107 981 9 7
VSG002 viz.VSG001 Obecní knihovna Ústí 34 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG003 viz.VSG001 Místní knihovna Janová 16 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG501 viz.VSG001 Městská knihovna Valašské Meziříčí 13875 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG502 viz.VSG001 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18069 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG503 viz.VSG001 Městská knihovna Kelč 2235 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG504 viz.VSG001 Místní knihovna Zubří 3970 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG505 viz.VSG001 Místní knihovna Velké Karlovice 1356 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG506 viz.VSG001 Místní knihovna Hovězí 968 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG508 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Bečva 2189 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG509 viz.VSG001 Místní knihovna Horní Lideč 1172 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG510 viz.VSG001 Místní knihovna Jablůnka nad Bečvou 1988 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG511 viz.VSG001 Městská knihovna Karolinka 1944 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG512 viz.VSG001 Obecní knihovna Nový Hrozenkov 1417 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG513 viz.VSG001 Obecní knihovna Valašská Polanka 423 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG515 viz.VSG001 Místní knihovna Lačnov 66 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG517 viz.VSG001 Místní knihovna v Huslenkách 33 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG518 viz.VSG001 Místní knihovna v Hošťálkové 47 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG519 viz.VSG001 Obecní knihovna Halenkov 1368 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG520 viz.VSG001 Místní knihovna Dolní Bečva 80 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG521 viz.VSG001 Obecní knihovna Bystřička 104 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG523 viz.VSG001 Místní knihovna v Prostřední Bečvě 86 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG524 viz.VSG001 Místní knihovna ve Vidči 88 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG526 viz.VSG001 Místní knihovna Zděchov 49 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG527 viz.VSG001 Místní knihovna Vigantice 54 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG530 viz.VSG001 Obecní knihovna Střítež nad Bečvou 139 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG531 viz.VSG001 Obecní knihovna Lužná 33 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG534 viz.VSG001 Obecní knihovna v Malé Bystřici 38 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG535 viz.VSG001 Karasova obecní knihovna - Hutilsko Solanec 363 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG537 viz.VSG001 Místní knihovna v Senince 16 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG538 viz.VSG001 Místní knihovna v Mikulůvce 28 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG540 viz.VSG001 Obecní veřejná knihovna Kateřinice 69 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG543 viz.VSG001 Místní knihovna ve Valašské Bystřici 125 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG545 viz.VSG001 Obecní knihovna Lhota u Vsetína 39 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG549 viz.VSG001 Místní knihovna v Lešné 33 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG552 viz.VSG001 Obecní knihovna Zašová 88 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG553 viz.VSG001 Místní knihovna Liptál 72 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VSG556 viz.VSG001 Místní knihovna Lidečko 60 0 viz.VSG001 viz.VSG001
VYG001 imp opravy Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 26413 81 31 7
ZLD002 imp opravy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 50546 15670 11 0
ZLE002 imp opravy Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 9443 2555 28 0
ZLE201 imp opravy Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 10897 1251 0 0
ZLE302 on-line on-line Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 1775 0 0 0
ZLG001 imp opravy Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 193735 21123 207 0
ZLG509 imp opravy Městská knihovna Otrokovice 7532 61 12 0
ZNE450 imp opravy Dominikánská knihovna Znojmo 6741 6100 0 0
ZNG001 imp opravy Městská knihovna Znojmo 45855 2422 3 0
ZRG001 imp opravy Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 24737 189 26 0
ZRG503 imp opravy Městská knihovna Velké Meziříčí 6186 86 11 0

 

Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav 31.1.2018)

Sigla Stav Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABA107 imp České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy 1217
ABC039 testování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna 959
ABC115 imp Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 265
ABD021 testování Akademie výtvarných umění v Praze - Knihovna 153
ABD030 imp Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 702
ABD171 imp Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 99
ABD185 testování Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 24
ABE192 testování Česká společnost ornitologická - Knihovna 0
ABE194 testování Dokumentační centrum Cirqueon - knihovna 0
ABE199 testujeme Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených 38
ABE205 imp Fakultní nemocnice Na Bulovce - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 3355
ABE357 testování Nadace Bohuslava Martinů - knihovna 2
ABE447 imp Skandinávský dům, o.s. - Knihovna 3
ABE448 imp Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 125
ABE506 testování Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy 0
BOD006 projevili zájem Mendelova univerzita v Brně - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb - Ústřední knihovna 6000
BOE309 testování Technické muzeum v Brně - Knihovna 1009
BVE301 imp Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 81
CLG502 imp Městská knihovna Nový Bor 48
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 105
HKE450 testování Biskupství královéhradecké - Biskupská knihovna 0
JCE301 imp Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 166
JNE301 imp Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 148
KMG303 imp Justiční akademie v Kroměříži Knihovna 1
LIE201 testování Krajská nemocnice Liberec 61
LTE801 imp Památník Terezín - národní kulturní památka - knihovna 109
NAE201 imp Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 63
NBG001 testujeme Městská knihovna Nymburk 0
NJG504 imp Městská knihovna Bílovec 0
PBG501 imp Městská knihovna Sedlčany 1035
PNG501 imp Kulturní zařízení - středisko knihovna Přeštice 15
PVE301 testování Muzeum Prostějovska v Prostějově - Knihovna 0
RAE301 testování Muzeum T.G.M. Rakovník - Oddělení informací a knihovna 0
RKE802 imp Městské muzeum Dobruška - Knihovna 326
ROG001 imp Městská knihovna Rokycany 951
SOG501 imp Městská knihovna Loket 0
SOG503 testování Městská knihovna Nové Sedlo 65
VSE302 imp Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Regionální knihovna 47
ZRG505 testování Městská veřejná knihovna Velká Bíteš 0

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR.

 

Knihovny, které se SK ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily nebo ukončily

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna 1729 170 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABD016 ČVUT knihovna Fakulty strojní 3268 0 Ústřední knihovna Fakulty strojní (ABD016) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD017 ČVUT knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury 4770 0 Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (ABD017) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem 160 80 Praha 6, Technická 6 2010
ABD101 knihovna Kloknerova ústavu ČVUT 552 0 Knihovna Kloknerova ústavu (ABD101) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD143 knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT 219 0 Knihovna Výpočetního a informačního centra (ABD143) se v roce 2009 stala součástí Ústřední knihovny ČVUT (ABD100) se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 2010
ABD045 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 0 0 V roce 2009 byla sloučena Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie PřF UK (ABD045) s Knihovnou kateder zoologie PřF UK (ABD046) pod názvem Biologická knihovna PřF UK (ABD046) 2009
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 0 0 KnihovnaABE050 ( MŽP) je od 10.12.2012 zrušena její fond je zpřístupněn v knihovně České geologické služby (ABC023). Všechny dříve do SK ČR dodané záznamy z této knihovny byly převedeny pod siglu ABC023. 2009
ABE202 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 0 0 Zrušena k 31.3.2009. Část fondu byla převedena na Národní lékařskou knihovnu ABA008. 2009
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 2066 855 Přechod na nový knihovnický systém 2005
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD001 včleněna. 2009
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
CBD004 Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 0 0 V roce 2010 vznikla Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích CBD007, do které byla CBD002 včleněna. 2005
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav - Ústřední knihovna 0 0 V roce 2009 došlo ke sloučení pracovišť a všech fondů Ústřední knihovny Slezského muzea pod siglu OPE301.

 

 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
19.11.2018