Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Služby Souborného katalogu ČR MVS v prostředí SK ČR

MVS v prostředí SK ČR

 

 

Knihovny zapojené do MVS v prostředí SK ČR / Aktuální statistiky o MVS v prostředí SK ČR / Statistiky o MVS v prostředí SK ČR za roky 2007 - 2013

 

Základní informace

 • Ze Souborného katalogu ČR lze odeslat objednávku MVS na výpůjčku dokumentu nebo objednávku na zhotovení kopie dokumentu nebo jeho části.
 • Možnost odeslat objednávku má pouze registrovaná knihovna, tj. knihovna, které správce Souborného katalogu ČR přidělil heslo, které umožňuje přístup k této službě.
 • Objednávku je možno zaslat jen do knihovny, která přispívá do Souborného katalogu ČR a souhlasí s přijetím objednávky MVS ze Souborného katalogu ČR.
 • K vyplnění objednávky slouží příslušný formulář. Jeho vyplnění je velmi jednoduché a trvá méně než jednu minutu.
 • Objednávka se odesílá e-mailem jako příloha. Odeslána je na adresu požádané knihovny a v kopii na adresu žádající knihovny.

Formulář pro vyplnění objednávky MVS

 • Formulář lze otevřít pouze z konkrétního zobrazeného záznamu.
 • Část formuláře je při jeho otevření již vyplněna, část vyplňuje ten, kdo objednávku zadává.
 • Vyplnění některých polí ve formuláři je povinné (blíže viz návody na odeslání objednávky na kopii článku nebo výpůjčku dokumentu).

Objednávka MVS zaslané ze Souborného katalogu ČR

CASLIN - Souborný katalog ČR

Požadavek na Meziknihovní výpůjční službu

====================================

ODESÍLATEL: SKC001

NÁZEV: Národní knihovna České republiky - CASLIN

ADRESA: Klementinum 190, 110 01 Praha 1

KONTAKT: adresa pověřeného knihovníka + adresa, která byla jednorázově zapsána do formuláře jako  kontaktní adresa

 

UŽIVATEL: Bořivoj Sedláček

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 12/2004

DATUM ODESLÁNÍ: 20041204

POŽADAVEK: Výpůjčka

PLATÍ DO: 20041231

 

=== ÚDAJE O OBJEDNANÉM DOKUMENTU ===

 

AUTOR: Bernstein Albert J.

DALŠÍ AUTOR: Rozen Sydney Craft

NÁZEV: Neandrtálci v práci, aneb, Jak se nezbláznit z lidí na pracovišti

MÍSTO VYD: Praha

NAKLADATEL: Victoria Publishing

ROK VYD: [1995]

ISBN: 80-85605-31-7

ČÍSLO ZÁZN: 000098759

SIGNATURA: PK-0119.125

====================================

PŘÍJEMCE: BOA001

KONTAKT: adresa pověřeného knihovníka

 

Odkud jsou přebírána data uvedená v objednávce?

 • Údaje o odesílateli jsou převzaty v návaznosti na přihlášení do systému (uvedení hesla) z příslušné tabulky.
 • Údaje o objednaném díle (včetně signatury) jsou převzaty z bibliografického záznamu  tak, jak jsou uvedeny v Souborném  katalogu ČR.
 • Údaje o příjemci jsou převzaty z příslušné tabulky v návaznosti na výběr knihovny, které je objednávka zaslána.
 • Ostatní údaje jsou převzaty z formuláře.
 • Datum odeslání je totožné se systémovým datem.

 

Správce Souborného katalogu ČR má velký zájem na tom, aby knihovny, které zveřejnily své záznamy v Souborném katalogu ČR, byly také ochotny přijímat žádosti na kopie článků prostřednictvím Souborného katalogu ČR a vyřizovat je.

Co musí vědět správce Souborného katalogu ČR o knihovně, která je ochotna přijímat objednávky MVS?

Knihovna, která je ochotna přijímat a vyřizovat objednávky na MVS,  poskytne správci:

 • E-mailovou adresu, na kterou je možné objednávky zasílat (v případě změny adresy vyrozumí knihovna správce o této změně)
 • Uvede kódování češtiny, ve kterém mají být objednávky zasílány
 • Informace, zda poskytuje MVS za úhradu či zdarma
 • Pokud poskytuje MVS za úhradu – URL adresu, na které má uživatel možnost prohlédnout ceník služeb, včetně MVS (např. v JVK České Budějovice by to byla adresa: http://www.cbvk.cz/sluzby/cenik.php), pokud je tato informace na www stránkách knihovny k dispozici nebo informace o cenách MVS

 

Co musí vědět správce Souborného katalogu ČR o knihovně, která má zájem využívat službu MVS?

Knihovna, která má zájem MVS prostřednictvím Souborného katalogu využívat,  (tj. odesílat objednávky na MVS jiným knihovnám prostřednictvím Souborného katalogu ČR) sdělí správci:

 • e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány kopie odeslaných objednávek (v případě změny adresy vyrozumí knihovna správce o této změně)
 • uvede kódování češtiny, ve kterém mají být kopie objednávek zasílány

Obratem správce Souborného katalogu ČR přidělí a sdělí knihovně příslušné heslo pro používání této služby. Služba odesílání objednávek MVS ze Souborného katalogu ČR je bezplatná. Ceny za poskytnutí výpůjčky nebo kopie stanovuje vždy knihovna, které byla objednávka MVS zaslána a která objednávku vyřizuje.

 

Odeslání objednávky na kopii článku z prostředí SK ČR

 • Možnost objednat kopii má pouze registrovaná knihovna, tj. knihovna, které správce Souborného katalogu ČR přidělil heslo, které umožňuje odeslat objednávku MVS prostřednictvím Souborného katalogu ČR do jiné knihovny.
 • Objednávku je možno zaslat jen do knihovny, která přispívá do dílčí báze seriálů Souborného katalogu ČR a souhlasí s přijetím objednávky MVS ze Souborného katalogu ČR.

 

Praktický příklad:

V bázi Souborného katalogu ČR jste našli a zobrazili záznam seriálu, který obsahuje článek jehož kopii si chcete objednat.

Chcete objednat článek z posledního čísla roku 2004. Ze záznamu je zřejmé, že vyhledaný seriál v roce 2004 odebírají čtyři knihovny (kliknutím na příslušné sigly, můžete ověřit, o které knihovny jde). U dvou z nich se můžete podívat do jejich výpůjčních systémů, zda je poslední číslo z roku 2004 skutečně k dispozici (kliknutím na sigly ABA001 a OLA001 za návěštím Lokální záznam). Zatím ale nevíte, zda je možné zaslat do těchto knihoven objednávku MVS prostřednictvím Souborného katalogu ČR.

Klikněte na nabídku „služby pro knihovny“

Změní se nabídka (nabídne se volba Aktualizace záznamu a Požadavek MVS) a zároveň  se změní i forma zobrazení záznamu (je o mnoho stručnější).

Pozor! Pokud se nezobrazí údaje ze záznamu, resp. zobrazí se pouze systémové číslo, znamená to, že v daném okamžiku se systému nepodařilo vytvořit technické podmínky pro odeslání objednávky MVS.

Záznam 3 z 9                

 

SYS

000006673

 

V takovém případě se vraťte  o jeden krok zpět (tlačítkem vašeho prohlížeče) a opakujte volbu „služby pro knihovny“. Je-li už vše se zobrazením v pořádku máte možnost otevřít formulář objednávky MVS.

Klikněte na „Požadavek MVS“

Objeví se obrazovka pro přihlášení uživatele do systému. Vyplňte požadované kolonky:

Siglu vaší knihovny a heslo, které vám přidělil Správce souborného katalogu ČR.

Zalogujte se. Napište siglu své knihovny a heslo pro službu MVS. Klikněte na tlačítko OK.

Nyní se dozvíte, zda je možné objednávku MVS odeslat prostřednictvím Souborného katalogu ČR.

Pokud není možné objednávku odeslat, zobrazí se následující informace. V tomto případě vlastní seriál pouze knihovny, které nejsou ochotny přijímat objednávky prostřednictvím Souborného katalogu ČR.

Pokud je možné objednávku odeslat, tj. existuje alespoň jedna knihovna, která vyhledaný seriál vlastní a je ochotna přijmout objednávku prostřednictvím Souborného katalogu ČR, otevře se první část formuláře objednávky MVS.

Ve formuláři jsou  již vyplněny údaje o seriálu, které bylo možné  převzít z báze.  Tyto údaje nemůžete editovat. V první části formuláře můžete zapisovat jen do polí označených *. Vyplnění některých údajů je povinné.

 

Co je v případě žádosti o kopii nutno vyplnit v první části formuláře ?

 • Rok, ze kterého máte o kopii zájem (v našem případě 2004) nebo svazek/ročník
 • Vyplnění čísla není povinné, ale knihovníkovi v požádané knihovně ulehčí vyřízení vašeho požadavku

 

Pro vyplnění celého formuláře, klikněte na text Další část.

Kliknutím na text Další část se otevře druhá část formuláře. V této části formuláře lze zapisovat do všech polí. (K předcházející části formuláře se můžete vrátit kliknutím na text Předchozí část nebo posunem lišty.)

Co je v případě žádosti o kopii nutno vyplnit v druhé části  formuláře?

 • Označit, zda máte zájem o výpůjčku nebo kopii objednávaného seriálu. (V praxi se seriály prostřednictvím MVS téměř nepůjčují, ale formulář je určený i pro objednávání výpůjček, popř. kopií monografií.).
 • Autora, název článku nebo strany, které chcete okopírovat. Alespoň jeden z uvedených údajů je nutný.
 • Knihovnu, ze které chcete dílo objednat (vybíráte ze seznamu).
 • Do kdy máte o kopii seriálu zájem (ve tvaru rrrrmmdd – např. 20050303).
 • Kolik jste ochotni za kopii seriálu zaplatit (např. 50 Kč).
 • Jméno uživatele, pro kterého kopii žádáte, nebo číslo objednávky (dle Vašeho protokolu). Alespoň jeden z uvedených údajů je nutný.

 

Jaké další údaje je možné zapsat?

 • Pole Poznámka je určeno pro jakoukoliv zprávu pro knihovníka požádané knihovny nebo pro zápis údajů upřesňujících objednávku, pokud je nebylo možno zapsat jinam. Pole může zůstat nevyplněné.
 • Pole Kontaktní adresa je určeno pro zápis e-mailové adresy, na kterou si přejete zaslat kopii objednávky, např. adresa čtenáře, který chce být informován, kdy a kam byla jeho objednávka odeslána. Může zůstat nevyplněné.

Po vyplnění údajů odešlete objednávku MVS kliknutím na tlačítko OK.

 

Objednávka je odeslána pouze v případě, že jsou vyplněna všechna povinná pole.

Pokud je některé z povinných polí nevyplněno, systém Vás upozorní, o které z polí jde.

V našem příkladě bylo úmyslně nevyplněno jedno z povinných polí - nebyla vybrána knihovna, do které má být objednávka zaslána.

Uzavřete informativní obrazovku (kliknutím na tlačítko OK) a doplňte chybějící údaje. V našem příkladě rozbalte seznam knihoven, které jsou ochotny přijmout objednávku MVS prostřednictvím Souborného katalogu ČR a vyřídit ji. Ze čtyř knihoven, které seriál mají jsou to jen dvě.

Před  odesláním objednávky MVS je možno přímo z formuláře ověřit, zda je objednávaný seriál ve vybrané knihovně skutečně  k dispozici. Toto ověření je možné provést jen u knihoven, které umožňují ze Souborného katalogu ČR vstup do svého výpůjčního systému.

Když si ze seznamu vlastníků vyberete knihovnu, ze které chcete dílo objednat a objeví se  vedle její lokační značky (např. OLA001) text: Odkaz na lokální záznam můžete kliknutím na „tento text“ ověřit momentální dostupnost objednávaného díla v knihovně, odkud si chcete dílo půjčit .

Po doplnění všech povinných údajů, popř. ověření dostupnosti, odešlete objednávku MVS kliknutím na tlačítko OK.

 

Pokud proběhlo i z hlediska systému vše v pořádku, objeví se obrazovka s následující informací:

Požadavek byl odeslán

 

Požadavek na MVS (resp. MRS) byl odeslán do knihovny OLA001 na adresu:

jmeno.prijmeni@ola001.cz.

Kopie požadavku byla odeslána na adresu jmeno.primeni@skc001cz.

 

Kam je objednávka odeslána?

 • Objednávka je systémem odeslána na e-mailovou adresu vámi vybrané knihovny (v našem příkladě OLA001). Tuto adresu dodala správci Souborného katalogu ČR knihovna, ve chvíli kdy souhlasila s přijímáním objednávek na MVS. Tuto adresu může knihovna dle potřeby měnit.
 • Kopie objednávky je systémem odeslána  na e-mailovou adresu vaší knihovny, jako doklad o tom, že transakce proběhla. E-mailovou adresu dodala správci Souborného katalogu ČR knihovna, ve chvíli kdy žádala o přidělení hesla pro využívání služby MVS v prostředí Souborného katalogu ČR.  Tuto adresu může knihovna dle potřeby měnit.
 • Pokud bylo ve formuláři objednávky vyplněno pole e-mailová adresa (např. adresou uživatele), odchází druhá kopie objednávky i na tuto adresu.

 

Na vaši emailovou adresu přijde kopie objednávky. Bude přiložena v příloze a bude mít následující podobu.

 

CASLIN - Souborný katalog ČR

Požadavek na Meziknihovní reprografickou službu

====================================

ODESÍLATEL: SKC001

NÁZEV: Národní knihovna České republiky - CASLIN

ADRESA: Klementinum 190, 110 01 Praha 1

KONTAKT: adresa pověřeného knihovníka + adresa, která byla jednorázově zapsána do formuláře jako  kontaktní adresa

UŽIVATEL: Pampelišková Mojmíra

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 2004/189

DATUM ODESLÁNÍ: 20041204

 

POŽADAVEK: Kopie

PLATÍ DO: 20041231

MAX POPLATEK: 200 Kč

 

=== ÚDAJE O OBJEDNANÉM DOKUMENTU ===

 

NÁZEV: Premiere : nejprodávanější filmový časopis na světě

MÍSTO VYD: Praha

NAKLADATEL: Hachette Filipacchi 2000

ISSN: 1212-8899

ROK: 2004

ČÍSLO: 12

 

ČÍSLO ZÁZN: 000006673

SIGNATURA: II 865.274

 

NÁZEV ČLÁNKU: Parťák Brad

STRANY: 58-60

POZNÁMKA: Pokud je to možné prosím o barevné kopie

====================================

PŘÍJEMCE: OLA001

KONTAKT: adresa pověřeného knihovníka

Originál objednávky obdrží knihovna, ze které jste si kopii objednali.

 

Objednání výpůjčky dokumentu z prostředí SK ČR

 • Možnost odeslat objednávku na  výpůjčku  má pouze registrovaná knihovna, tj. knihovna, které správce Souborného katalogu ČR přidělil heslo, které umožňuje odeslat objednávku MVS prostřednictvím Souborného katalogu ČR do jiné knihovny.
 • Objednávku je možno zaslat jen do knihovny, která přispívá do Souborného katalogu ČR a souhlasí s přijetím objednávky MVS ze Souborného katalogu ČR.

Praktický příklad:

V bázi Souborného katalogu ČR jste našli a zobrazili záznam monografie, kterou si chcete objednat prostřednictvím MVS.

Ze záznamu je zřejmé, že vyhledaný titul má ve fondu pět knihoven (kliknutím na příslušné sigly můžete ověřit, o které knihovny jde).  U čtyř z nich se můžete podívat do jejich výpůjčních systémů, zda je titul momentálně k dispozici (kliknutím na sigly ABA001 nebo OLA001 za návěštím Lokální záznam). Zatím ale nevíte, zda je možné zaslat do těchto knihoven objednávku MVS prostřednictvím Souborného katalogu ČR.

Klikněte na nabídku „služby pro knihovny“

Změní se nabídka (nabídne se volba Aktualizace záznamu a Požadavek MVS) a zároveň  se změní i forma zobrazení záznamu (je o mnoho stručnější).

Pozor! Pokud se nezobrazí údaje ze záznamu, resp. zobrazí se pouze systémové číslo, znamená to, že v daném okamžiku se systému nepodařilo vytvořit technické podmínky pro odeslání objednávky MVS.

 

Záznam 5 z 5         

 

SYS

000098759

 

V takovém případě se vraťte o jeden krok zpět (tlačítkem vašeho prohlížeče) a opakujte volbu „služby pro knihovny“. Je-li už vše se zobrazením v pořádku máte možnost otevřít formulář objednávky MVS.

Klikněte na „Požadavek MVS“

Objeví se obrazovka pro přihlášení uživatele do systému. Vyplňte požadované kolonky:

Siglu vaší knihovny a  heslo, které vám přidělil Správce souborného katalogu ČR.

 

Zalogujte se. Napište siglu své knihovny a heslo pro službu MVS. Klikněte na tlačítko OK.

Nyní se dozvíte zda je možné objednávku MVS odeslat prostřednictvím Souborného katalogu ČR. (Obrazovka pro přihlášení do systému se neobjevuje, pokud jste již v systému přihlášeni.)

Pokud není možné objednávku odeslat, zobrazí se následující informace.  V tomto případě, vlastní dokument pouze knihovny, které nejsou ochotny přijímat objednávky prostřednictvím Souborného katalogu ČR.

Pokud je možné objednávku odeslat, tj. existuje alespoň jedna knihovna, která vyhledaný titul  vlastní a je ochotna přijmout objednávku prostřednictvím Souborného katalogu ČR, otevře se první část formuláře objednávky MVS.

Ve formuláři jsou již vyplněny údaje vyhledaném titulu, které bylo možné  převzít z báze.  Většinu údajů nemůžete editovat. V první části formuláře můžete zapisovat nebo editovat údaje  jen v polích označených *.

Pro vyplnění celého formuláře, klikněte na text Další část.

Kliknutím na text  Další část se otevře druhá část formuláře. V této části formuláře lze zapisovat do všech polí. (K předcházející části formuláře se můžete vrátit kliknutím na text Předchozí část  nebo posunem lišty.)

Co je v případě žádosti o výpůjčku  nutno vyplnit v druhé části  formuláře?

 • Označit, zda máte zájem o výpůjčku
 • Knihovnu, ze které chcete dílo objednat (vybíráte ze seznamu)
 • Do kdy máte o výpůjčku zájem (ve tvaru rrrrmmdd – např. 20050303)
 • Jméno uživatele, pro kterého kopii žádáte nebo číslo objednávky (dle Vašeho protokolu). Alespoň jeden z uvedených údajů je nutný.

Jaké další údaje je možné zapsat ?

 • Pole Autor části, název části a strany se vyplňují v případě žádosti o kopii, v případě žádosti o výpůjčku zůstávají nevyplněna.
 • Pole Poznámka je určeno pro jakoukoliv zprávu pro knihovníka požádané knihovny nebo pro zápis údajů upřesňujících objednávku, pokud je nebylo možno zapsat jinam. Pole může zůstat nevyplněné.
 • Pole Maximální částka slouží k zápisu údaje, kolik jste maximálně ochotni za službu zaplatit, pokud bude za poskytnutí služby požadována úhrada. Pole může zůstat nevyplněné.
 • Pole Kontaktní adresa  je určeno pro zápis e-mailové adresy, na kterou si přejete zaslat kopii objednávky, např. adresa čtenáře, který chce být informován, kdy a kam byla jeho objednávka odeslána. Může zůstat nevyplněné.

Po vyplnění údajů odešlete objednávku MVS kliknutím na tlačítko OK.

Objednávka je odeslána pouze v případě, že jsou vyplněna všechna povinná pole.

Pokud je některé z povinných polí nevyplněno, systém Vás upozorní, o které z polí jde a vyžaduje jeho doplnění .

Před odesláním objednávky MVS je možno přímo z formuláře ověřit, zda je objednávaný titul ve vybrané knihovně skutečně k dispozici. Toto ověření je možné provést jen u knihoven, které umožňují ze Souborného katalogu ČR vstup do svého výpůjčního systému. Když si ze seznamu vlastníků vyberete knihovnu, ze které chcete dílo objednat, a vedle její lokační značky (např. BOA001) se objeví tlačítko Lokální záznam můžete ověřit momentální dostupnost  objednávaného díla v knihovně, odkud si chcete dílo půjčit .

Po doplnění všech povinných údajů, popř. ověření dostupnosti, odešlete objednávku MVS kliknutím na tlačítko OK.

Pokud proběhlo i z hlediska systému vše v pořádku, objeví se obrazovka s následující informací:

Požadavek byl odeslán

Požadavek na MVS (resp. MRS) byl odeslán do knihovny BOA001 na adresu:

jmeno.prijmeni@boa001.cz.
Kopie požadavku byla odeslána na adresu jmeno.primeni@skc001cz.

Kam je objednávka odeslána?

 • Objednávka je systémem odeslána na e-mailovou adresu vámi vybrané knihovny (v našem příkladě OLA001). Tuto adresu dodala správci Souborného katalogu ČR knihovna, ve chvíli kdy souhlasila s přijímáním objednávek na MVS. Adresu může knihovna dle potřeby měnit.
 • Kopie objednávky je systémem odeslána  na e-mailovou adresu vaší knihovny, jako doklad o tom, že transakce proběhla. E-mailovou adresu dodala správci Souborného katalogu ČR knihovna, ve chvíli kdy žádala o přidělení hesla pro využívání služby MVS v prostředí Souborného katalogu ČR.  Adresu může knihovna dle potřeby měnit.
 • Pokud bylo ve formuláři objednávky vyplněno pole e-mailová adresa (např. adresou uživatele), odchází druhá kopie objednávky i na tuto adresu.

 

Na vaši emailovou adresu přijde kopie objednávky. Bude přiložena v příloze a bude mít následující podobu.

CASLIN - Souborný katalog ČR

Požadavek na Meziknihovní výpůjční službu

====================================

ODESÍLATEL: SKC001

NÁZEV: Národní knihovna České republiky - CASLIN

ADRESA: Klementinum 190, 110 01 Praha 1

KONTAKT: adresa pověřeného knihovníka + adresa, která byla jednorázově zapsána do formuláře jako  kontaktní adresa

 

UŽIVATEL: Bořivoj Sedláček

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 12/2004

DATUM ODESLÁNÍ: 20041204

 

POŽADAVEK: Výpůjčka

PLATÍ DO: 20041231

 

=== ÚDAJE O OBJEDNANÉM DOKUMENTU ===

 

AUTOR: Bernstein Albert J.

DALŠÍ AUTOR: Rozen Sydney Craft

NÁZEV: Neandrtálci v práci, aneb, Jak se nezbláznit z lidí na pracovišti

MÍSTO VYD: Praha

NAKLADATEL: Victoria Publishing

ROK VYD: [1995]

ISBN: 80-85605-31-7

 

ČÍSLO ZÁZN: 000098759

SIGNATURA: PK-0119.125

 

====================================

 

PŘÍJEMCE: BOA001

KONTAKT: adresa pověřeného knihovníka

Originál objednávky obdrží knihovna, ze které jste si výpůjčku objednali.

 

Přehled (statistika) o požadavcích MVS odeslaných prostřednictvím SK ČR

Na počátku roku 2007 byla služba MVS v prostředí SK ČR rozšířena. Služba umožňuje zapojeným knihovnám získat přehled požadavků MVS odeslaných prostřednictvím SK ČR. Tento seznam lze v případě potřeby i vytisknout.

Služba je dostupná z hlavní vyhledávací obrazovky SK ČR nebo ze zobrazení konkrétního záznamu. Najdete ji pod volbou Služby pro knihovny / Přehled požadavků MVS.

K zobrazení statistiky je třeba zapsat  do příslušného okénka siglu vaší knihovny. Heslo se nezapisuje.

Zobrazí se přehled všech vytvořených požadavků na MVS v SK ČR, vztahující se k vaší instituci (ať už jste požadavek odeslali vy do jiné knihovny  nebo naopak vám byl poslán z jiné knihovny k vyřízení ).

Pro upřesnění seznamu lze použít další kritéria, která umožňují omezit výběr požadavků za určité období nebo vymezit výběr podle toho, z které knihovny popř. kam byl požadavek zaslán. Požadavky jsou setříděny sestupně podle data odeslání  – tj. požadavek, který byl odeslán dnes, najdete na začátku statistiky.

Přehled požadavků obsahuje :

 • datum odeslání objednávku
 • siglu knihovny, která požadavek odeslala
 • siglu knihovny, do které byl požadavek odeslán
 • a název dokumentu, který byl objednán

Pokud kliknete na název dokumentu zobrazí se záznam tohoto dokumentu v bázi Souborného katalogu ČR. Z toho rozhrazení lze opakovat odeslání požadavku MVS jiné knihovně (pokud vám dříve požádaná knihovna objednávku vyřídila záporně).

Statistika přehledu požadavků na MVS v SKC je aktualizována denně v pravidelných dvouhodinových intervalech.

16.10.2015
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« květen 2024 »
květen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 673