Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze monografie a speciální druhy dokumentů) on-line

Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze monografie a speciální druhy dokumentů) on-line

Seznam knihoven spolupracujících v roce 2018 na budování Souborného katalogu ČR - dílčí báze monografie a speciální druhy dokumentů ON-LINE (statistika k 31.12.2018)

Celkem spolupracuje na budování dílčí databáze monografie a speciální druhy dokumentů tímto způsobem 245 knihoven.

 • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů v SK ČR Počet odběrů aktualizovaných v roce 2018 Počet odběrů smazaných v roce 2018 Počet zpráv zaslaných správci SK ČR v roce 2018
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby - Odbor služeb 29.9.2004 2421993 0 3 0
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.4.2006 487845 23 348 14
ABA006 Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb 10.10.2009 71240 53 54 10
ABA007 Knihovna AV ČR, v.v.i. 1.4.2008 415256 426 2437 203
ABA008 Národní lékařská knihovna 1.1.2008 107625 79 45 11
ABA009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 1.1.2009 122216 133 152 11
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea 10.10.2009 168892 243 712 110
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1.9.2007 2622 36 0 0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 1.9.2007 25711 1 0 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 24.1.2012 16345 0 0 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 1.3.2008 35501 34 63 35
ABB012 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 18.9.2015 13661 0 0 0
ABB015 Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 15.3.2008 9206 453 2029 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.2.2008 3084 38 2 0
ABB019 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - Sociologická knihovna 20.3.2008 22170 535 2 31
ABB022 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 1.4.2008 32794 685 192 36
ABB029 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 15.6.2005 43104 21 17 0
ABB030 Orientální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2009 21032 71 4 17
ABB036 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 109447 20 74 0
ABB038 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 18.9.2015 7415 0 1 0
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 16.5.2005 8676 0 0 0
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 30.4.2007 20247 56 13 4
ABB046 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 6271 0 0 0
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 11.4.2008 10348 0 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 1.1.2009 13723 221 173 6
ABB054 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6.5.2008 37 0 0 0
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.2.2010 1459 0 0 0
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Praha - Knihovna 3.2.2013 11020 10 0 3
ABB060 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 5.11.2015 90657 51 148 12
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2.4.2010 3505 0 1 0
ABB071 Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 2.2.2008 19968 1772 1010 1
ABB076 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2009 7070 44 5 2
ABB501 Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 8783 51 300 3
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.4.2006 13484 51 4 52
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 10.10.2009 34 0 0 0
ABC011 Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 29.9.2016 2465 0 1 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.5.2005 34775 0 67 0
ABC023 Česká geologická služba - Knihovna 5.3.2010 23903 314 4 0
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 745 13 0 0
ABC042 Revmatologický ústav - Středisko administrativy výzkumu, informací a vzdělávání 16.9.2015 1 0 0 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 8.11.2011 1 0 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 10.10.2009 194 0 0 0
ABC163 CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna 21.4.2017 5879 1 0 0
ABD012 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie 10.10.2009 12394 2 8 0
ABD014 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 14.11.2014 4166 1 0 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 1.4.2008 7807 0 0 0
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 3.11.2005 669 0 0 0
ABD044 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky 1.1.2009 18252 2 9 1
ABD045 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie 10.10.2009 0 0 0 0
ABD065 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 26.9.2013 56346 10 11 1
ABD139 Policejní akademie České republiky v Praze - Oddělení vědeckých informací 16.11.2012 4 0 0 0
ABD157 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí 10.10.2009 7523 1 11 0
ABD168 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy 26.9.2013 95 0 1 0
ABD171 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 26.6.2012 100 0 0 0
ABD180 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 4.1.2011 141 0 0 0
ABD183 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. - Knihovna 28.7.2015 236 0 0 0
ABD185 Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 22.7.2016 153 78 1 17
ABE031 Česká národní banka - odborná knihovna 23.3.2006 80142 6 0 8
ABE179 Informační centrum o NATO 9.4.2015 1010 0 0 0
ABE193 Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 26.1.2012 1252 0 0 0
ABE195 Masarykova demokratická akademie 16.12.2013 1582 1373 0 0
ABE199 Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených 18.7.2017 75 536 2 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 2169 5 25 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovnatd> 12.11.2009 5448 135 9 0
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2.2.2008 1216 98 0 19
ABE307 Archiv bezpečnostních složek - Knihovna 10.10.2009 1 0 0 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna 1.1.2009 56667 111 192 4
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 8.2.2010 10071 0 2 0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna 1.1.2008 36218 10 81 0
ABE336 Památník národního písemnictví 10.10.2009 23368 1 1 0
ABE340 Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 15.8.2013 3150 0 0 0
ABE359 Poštovní muzeum - knihovna 10.1.2012 0 0 0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.4.2007 83 0 0 0
ABE367 Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 1.4.2009 5143 393 1 19
ABE400 Národní galerie v Praze - Knihovna 1.4.2008 65303 2416 510 255
ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 11.10.2011 152 0 0 0
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna 9.9.2011 10571 0 56 0
ABE451 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea - oddělení zámeckých knihoven 31.1.2014 2 0 0 0
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 29.3.2007 0 0 0 0
ABE461 Židovská obec v Praze - Knihovna 31.1.2014 5011 159 21 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební 29.3.2007 1 0 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 101 0 0 0
ABG502 Husova knihovna v Říčanech 29.7.2015 32100 25 26 0
ABG505 Městská knihovna Čelákovice 30.9.2015 6109 3 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 1.1.2009 437 0 0 0
BEE001 Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 8.10.2012 1508 87 0 7
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 1.1.2008 1140195 105 102 4
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 16.3.2015 10425 0 0 0
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 24.11.2011 100 0 0 0
BOB007 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 10.10.2009 14534 0 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 9.8.2005 4727 876 3 198
BOB012 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2008 5879 0 0 0
BOB026 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 10.5.2012 771 26 0 0
BOC011 Masarykův onkologický ústav - Odborná knihovna 22.11.2012 1 0 0 0
BOC017 Úrazová nemocnice v Brně - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 2.3.2012 0 0 0 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.4.2007 90 0 0 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 194255 1 29 0
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 55568 0 3 0
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 11.12.2012 57723 0 51 3
BOD005 Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Knihovna 7.11.2012 1 0 0 0
BOD024 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty výtvarných umění 9.6.2016 1004 0 0 0
BOD029 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty podnikatelské 9.6.2016 2422 0 0 0
BOD032 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Fakulty sportovních studií 27.1.2012 5327 0 0 0
BOD034 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 27.1.2012 1892 0 0 0
BOD035 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 27.1.2012 15349 0 0 0
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna 19.5.2011 0 1 1 0
BOD116 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 9.6.2016 531 0 0 0
BOD117 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 9.6.2016 1678 0 0 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 2.2.2008 28 0 0 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 10.10.2009 973 16 0 0
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna 24.11.2011 63954 61 16 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 7 0 0 0
BOE451 Biskupství brněnské - Knihovna 11.5.2012 4389 1 1 1
BOE801 Muzeum Brněnska - Knihovna 9.11.2012 1677 0 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 10.10.2009 39937 6 2359 0
BVE301 Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 26.9.2012 81 0 0 0
CBB001 Biologické centrum AV CR, v. v. i. - Knihovna biologických pracovišť 10.10.2009 3 0 0 0
CBD005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta - Knihovna 10.10.2009 37045 39 27 6
CBE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 18.12.2012 416 0 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.5.2007 20505 6 2 2
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 10.10.2009 10604 1860 5 55
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 5.4.2007 8964 4 0 1
CRG001 Městská knihovna Chrudim 6.5.2016 31758 2 331 0
CVE001 Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 16.2.2012 438 42 0 0
CVG001 Středisko knihovnických a kulturních služeb 21.11.2011 29062 3328 19 0
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 1.11.2010 605 3 0 0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.3.2007 349 0 0 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 6.6.2007 22088 0 0 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1.1.2007 201338 5235 272 101
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 1.1.2008 2522 199 0 4
HOG001 Městská knihovna Hodonín 22.11.2007 30761 0 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 1.1.2008 51 0 0 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 1.1.2008 41079 1518 33 283
JCE301 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 9.2.2012 150 0 0 0
JCG001 Knihovna Václava Čtvrtka 9.2.2012 38861 7 1021 0
JEG502 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 3.6.2015 14062 1 1 1
JEG503 Městská knihovna Zlaté Hory 3.6.2015 1172 0 0 0
JEG506 Obecní knihovna Lipová-lázně 3.6.2015 1324 0 0 0
JEG507 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 3.6.2015 1096 0 0 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 2.2.2008 0 0 0 0
JIE301 Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. - Muzejní knihovna 22.10.2013 674 414 5 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 1.1.2009 93455 107 307 27
JNE301 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 21.5.2009 316 0 0 0
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.5.2009 20021 0 0 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 6.6.2007 4383 35 0 0
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.10.2011 2310 94 3 0
KAG502 Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace 12.10.2016 20792 2 1 1
KHE303 České muzeum stříbra - knihovna 19.9.2012 1334 0 0 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.3.2006 193332 18 0 3
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. 10.10.2009 6179 119 3 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1.11.2007 3559 148 9 0
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.5.2007 46136 0 0 0
KMG303 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 1.11.2007 3 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně - Knihovna 1.1.2007 10345 0 0 0
KOE801 Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 31.8.2017 8426 3 2 0
KOG001 Městská knihovna v Kolíně 1.7.2014 88063 11 76 0
KVG501 Městská knihovna Ostrov 14.6.2016 18926 6 0 1
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 10.10.2009 260829 140 421 76
LID001 Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 4.8.2015 92226 0 15 0
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 10.10.2009 1429 120 0 0
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 24.9.2013 4278 771 0 4
MBG001 Knihovna města Mladá Boleslav 8.4.2015 43512 418 0 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1.1.2009 1429 195 3 1
NAE201 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 5.12.2013 2 0 0 2
NAE802 Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 4.12.2013 1103 49 0 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.4.2007 9600 0 0 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 10.10.2009 42958 5 396 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 7.12.2004 746919 174 1071 15
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta - Knihovna 1.1.2008 3 1 1 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 10.10.2009 13027 0 0 0
OLE451 Centrum Aletti - Velehrad-Roma - Knihovna 21.10.2013 1 0 0 0
OLG001 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace 2.6.2015 38454 0 0 19
OPD001 Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna 5.1.2012 26897 0 0 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.6.2006 87734 1 25 46
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.9.2004 360605 150 132 56
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.9.2004 67295 0 1 1
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 5.6.2007 4915 0 0 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.7.2010 1 0 0 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 10.10.2009 27851 9 0 0
PAC501 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Technická knihovna 3.10.2013 0 0 0 0
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 2.10.2013 2379 695 4 2
PAE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 2.10.2014 3413 1229 6 2
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 10.10.2009 79502 0 0 0
PEE201 Nemocnice Pelhřimov, p.o. - knihovna 23.10.2013 63 7 0 0
PEG501 Městská knihovna Pacov 10.5.2016 12510 4698 87 231
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku - Knihovna 10.5.2010 45 0 0 0
PIG001 Městská knihovna v Písku 10.5.2010 9401 0 0 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 10.10.2009 411249 229 447 30
PND002 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna 10.10.2009 19711 0 0 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 5.4.2006 36699 0 0 0
PND007 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna 1.4.2008 7380 0 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.7.2005 7992 0 0 0
PNE305 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 12.3.2015 1236 1 0 0
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.5.2011 6951 495 1 0
PTG001 Městská knihovna Prachatice 16.7.2015 22023 537 19 78
RKC502 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 12.5.2015 1521 1 0 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 13.10.2008 4604 0 0 1
SMG004 Městská knihovna Semily 12.2.2016 2592 914 1 13
SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 25.1.2016 45045 4 1415 0
SUG001 Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace 15.3.2016 23598 1 1 19
SUG506 Místní knihovna Libina 15.3.2016 1376 0 0 0
SUG510 Obecní knihovna Chromeč 15.3.2016 393 0 0 0
SUG511 Obecní knihovna v Rapotíně 15.3.2016 1301 0 1 0
SUG512 Místní knihovna - veřejný internet Starý Maletín 15.3.2016 0 0 0 0
SUG513 Místní knihovna Krchleby 15.3.2016 0 0 0 0
SUG514 Obecní knihovna Bratrušov 15.3.2016 445 0 0 0
SUG515 Místní knihovna Hrabišín 15.3.2016 302 0 0 0
SUG516 Místní knihovna Postřelmov 15.3.2016 1198 0 2 0
SUG517 Obecní knihovna Kolšov 15.3.2016 395 0 1 0
SUG518 Místní knihovna Bludov 15.3.2016 1730 0 2 0
SUG519 Obecní knihovna Vikýřovice 15.3.2016 842 0 1 0
SUG520 Místní knihovna Dubicko 15.3.2016 0 0 0 0
SUG521 Místní knihovna Sudkov 15.3.2016 572 0 0 0
SUG522 Místní knihovna Dlouhomilov 15.3.2016 227 0 1 0
SUG523 Místní knihovna Olšany 15.3.2016 521 0 0 0
SUG524 Obecní knihovna Vyšehoří 15.3.2016 200 0 2 0
SUG525 Místní knihovna Dolní Studénky 15.3.2016 761 0 0 0
SUG526 Místní knihovna Nový Malín 15.3.2016 920 0 1 0
SUG527 Místní knihovna Oskava 15.3.2016 804 0 0 0
SUG528 Obecní knihovna Brníčko 15.3.2016 133 0 4 0
SUG529 Obecní knihovna Rejchartice 15.3.2016 299 0 1 0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1.4.2008 6437 154 1 0
TAE301 Husitské muzeum v Táboře - Knihovna 11.5.2016 13094 15 0 4
TAE801 Husitské muzeum v Táboře - Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí - Knihovna 11.5.2016 2100 0 0 0
TAE802 Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 4.11.2015 1294 29 0 11
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.5.2011 2931 131 0 66
TUE301 Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 1.1.2009 9120 123 1 1
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum - knihovna 10.10.2009 2013 0 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 9.11.2007 534 0 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 1.1.2009 48202 7605 670 11
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 6.11.2009 2513 3 0 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 5.11.2009 562 0 0 0
UHE802 Knihovna Muzea Bojkovska 3.12.2014 1395 399 0 20
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.5.2007 50760 0 8 13
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 2.8.2011 30191 0 0 0
ULD003 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická - Středisko vědeckých informací 2.8.2011 0 0 0 0
ULD005 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta umění a designu - Knihovna 2.8.2011 0 0 0 0
ULE201 Krajská zdravotní, a.s. - Lékařská knihovna 21.7.2015 4 0 0 0
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 8247 1284 18 76
UOE802 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 20.10.2015 1885 34 111 343
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 1.1.2009 8170 156 0 0
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. - Středisko vědeckých informací 4.4.2009 10498 0 0 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 4.11.2009 593 767 13 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 7.2.2007 178233 2 41 2
ZRE701 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. - lékařská knihovna 1.11.2013 14 0 0 0
Celkem 15976988 50494 23807 2994

 

 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
12.01.2019