Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod O nás Archiv Efektivní zpřístupnění informací o dostupnosti zahraničních časopisů na území ČR

Efektivní zpřístupnění informací o dostupnosti zahraničních časopisů na území ČR

(Projekt z oblasti výzkumu a vývoje - INFRA 2 - na období 1998 - 2000)

 

Finanční podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na rok 1998: 1.402.000 Kč

Záměry řešení projektu

Určující podmínkou kvalitního výzkumu a vývoje jsou snadno dostupné, přehledně strukturované a aktuální informace o stavu poznání dosaženého doma i ve světě. Základním zdrojem takových informací vždy byly a stále zůstávají odborné časopisy. Zatímco přístup k domácím časopisům je realizován bez vážnějších problémů, získávání zahraničních časopisů často naráží, vzhledem k vysokým cenám, na velmi silné ekonomické bariéry. Záměrem řešeného projektu je zkvalitnit přístup k informacím o dostupnosti zahraničních časopisů ve fondech knihoven na území České republiky. Projekt zahrnuje dvě základní oblasti řešené problematiky:

  • zvýšit aktuálnost informací o dostupnosti časopisů ve fondech českých knihoven (urychlit evidenci aktuální informace o dostupnosti časopisů v konkrétní knihovně v daném roce).
  •  

  • rozšířit záběr informací o dostupnosti časopisů směrem do minulosti (retrospektivní konverze nejstarší vrstvy souborného katalogu zahraničních periodik: od nejstarších dob do roku vydání 1964)

Zpracování aktuálních informací o dostupnosti zahraničních periodik v ČR

Domácí, ale především zahraniční odborné časopisy patří k nejžádanějším informačním pramenům ve vědě a výzkumu na celém světě, a proto každý vyspělý stát usiluje o vybudování souborného katalogu zahraničních časopisů, který zachycuje informace o jejich dostupnosti ve fondech knihoven daného státu.
Souborný katalog zahraničních periodik je jako samostatná logická báze součástí celostátního CASLIN - Souborného katalogu ČR. Aktualizace údajů o dostupnosti zahraničních periodik v knihovnách ČR, tj. informace o tom, zda konkrétní knihovna vlastní daný titul v daném roce a zda jej objednává na rok následující, probíhá dosud klasickým způsobem. Po etapách je v pravidelných intervalech obesíláno cca 600 knihoven ČR.
Předmětem řešení projektu je vytvořit technické podmínky k tomu, aby knihovny měly možnost zanést aktuální údaje o odběru přímo do souborného katalogu zahraničních časopisů. Zabývat se tímto způsobem řešení je v současné době možné díky připravovanému přechodu Souborného katalogu ČR na provoz v systému ORACLE. Nákup vývojového softwaru firmy ORACLE pro souborný katalog byl realizován v lednu 1998 a byl plně finančně zajištěn z grantu Mellonovy nadace (jedná se o $15.110). V současné době probíhá vývoj aplikací v systému ORACLE pro Souborný katalog ČR pro záznamy tištěných monografií.

Nákup serveru pro Souborný katalog ČR

Přechodem souborného katalogu na provoz v systému ORACLE lze postupně odstranit všechny softwarové limity, které dosud souborný katalog provázely. Je však třeba vedle toho zabezpečit hardware na takové úrovni, aby se ten nestal limitujícím pro provoz souborného katalogu.
Nákup serveru pro Souborný katalog ČR se stal předmětem žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva kultury ČR na „Projekt sdílení záznamů a naplňování CASLIN - Souborného katalogu ČR" na rok 1998 (bylo schváleno 990.000 Kč na nákup serveru). V rámci schváleného projektu Zkvalitnění informací o dostupnosti zahraničních časopisů na území ČR poskytlo MŠMT dotaci na nákup serveru ve výši 998.000 Kč. Správce Souborného katalogu ČR má možnost finanční prostředky zkumulovat a do konce roku 1998 zakoupit server v celkové hodnotě 1.985.000 Kč.

Retrospektivní konverze souborného katalogu zahraničních časopisů

1.etapa retrospektivní konverze souborného katalogu zahraničních časopisů probíhala v letech 1995 - 1996 a byla financována výhradně z rozpočtu Národní knihovny ČR. Ve 2.etapě se staly předmětem retrokonverze záznamy zahraničních časopisů s vročením 1965 - 1975, které byly k dispozici pouze ve formě papírových soupisů. Tato etapa byla dokončena v polovině roku 1997 a byla již částečně financována z prostředků Programu rozvoje informační sítě veřejných knihoven.
Ve druhé polovině roku 1997 byla zahájena poslední a nejnáročnější 3.etapa retrokonverze, kdy je nutné do elektronické podoby převést záznamy zahraničních časopisů od nejstarších dob do roku vydání 1964. Tyto záznamy tvoří unikátní vrstvu souborného katalogu, která vznikla v letech 1965 - 1968 a je po fyzické stránce ve velmi dezolátním stavu. Retrokonverze probíhá ve třech fázích:
1. fáze - jsou použity existující záznamy zahraničních časopisů v aktuální bázi ZP
2. fáze - záznamy jsou čerpány z ISSN compactu
3. fáze - záznamy je nutné do báze ručně doplnit
Jednotlivé fáze po sobě následují v rámci celého souborného katalogu (od písmena A do Z). V současné době je z jedné třetiny finančně pokryto zajištění 1.fáze retrokonverze. V letech 1998 - 2000 se předpokládá dokončení 1. a 2.fáze retrokonverze.

Přínos projektu

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit prostřednictvím Souborného katalogu ČR na INTERNETU jak vysoce aktuální tak retrospektivní informace o dostupnosti zahraničních časopisů v knihovnách České republiky.

 

Domácí stránka Národní knihovny


Designed by Ilona Trtíková

01.04.2015
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« červen 2024 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 674