Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) on-line

Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) on-line

Seznam knihoven spolupracujících na budování Souborného katalogu ČR - dílčí báze seriálů - formou on-line aktualizace odběrů seriálů (statistika k 31.3.2024).

 

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v tabulce uveden též počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře opraveny nebo odmazány údaje o odběru.

Celkem spolupracuje na budování dílčí báze seriály tímto způsobem 412 knihoven.

 • Údaje z roku 2023 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2022 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2021 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů seriálů v SK ČR k 31.1.2024 Počet odběrů aktualizovaných v roce 2024 Počet odběrů zrušených v roce 2024 Počet zpráv zaslaných správci SK ČR v roce 2024
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha 29.09.2004 67063 8 0 64
ABA003 Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 08.11.2005 340 13 0 0
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.04.2006 5033 5 0 0
ABA005 Francouzský institut - Mediatéka 30.09.2010 27 0 0 0
ABA006 Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 11.05.2005 3002 325 12 0
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR Praha 18.05.2005 14994 97 9 7
ABA008 Národní lékařská knihovna Praha 08.03.2005 7214 29 1 0
ABA009 Ústav zemědělských a potravinářských informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 11.04.2007 10718 56 3 0
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 18.10.2005 7972 167 0 3
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 12.10.2004 1188 36 9 1
ABA013 Národní technická knihovna Praha 02.12.2004 14456 316 5 1
ABA107 České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha 14.07.2004 1057 60 0 0
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 04.09.2007 1724 4 0 0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Praha 18.07.2005 821 28 0 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Knihovna Archivu 24.01.2012 106 121 0 0
ABB005 CERGE-EI – Knihovna Praha 16.06.2005 269 19 0 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 05.11.2008 832 15 0 0
ABB012 Akademie věd ČR - Fyzikální ústav Praha 18.09.2015 1021 28 0 0
ABB013 Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha 29.06.2006 274 0 0 0
ABB015 Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha 21.04.2006 467 21 0 0
ABB016 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - Knihovna 03.08.2010 286 2 0 2
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.02.2008 1088 68 1 0
ABB019 Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha 13.07.2005 321 63 0 0
ABB022 Akademie věd ČR - Fyziologický ústav Praha 01.03.2006 909 5 0 0
ABB029 Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha 15.06.2005 1408 15 0 0
ABB030 Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha 03.11.2005 2014 2 0 0
ABB033 Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha 14.06.2005 240 0 0 0
ABB036 Akademie věd ČR - Historický ústav, v.v.i. 13.06.2007 1703 67 1 2
ABB037 Akademie věd ČR - Ústav experimentální botaniky Praha 09.11.2006 289 0 1 0
ABB038 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 18.09.2015 596 4 0 0
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 26.05.2005 361 13 0 0
ABB041 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 06.06.2008 337 3 1 0
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 03.04.2007 334 12 0 0
ABB045 Akademie věd ČR - Etnologický ústav Praha 23.11.2006 305 0 0 0
ABB046 Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna 08.03.2007 166 87 42 0
ABB047 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - VTEI 17.02.2011 856 8 0 0
ABB048 Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna 26.02.2013 479 33 2 0
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 23.05.2008 187 0 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 12.02.2009 256 7 0 0
ABB054 Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů Praha 07.07.2005 271 1 0 1
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 03.02.2010 124 0 0 0
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - pobočka Praha - Knihovna 23.09.2009 113 1 0 0
ABB060 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 05.11.2015 410 12 2 1
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 02.04.2010 145 24 0 0
ABB071 Slovanský ústav Akademie věd ČR 21.02.2007 859 20 0 0
ABB076 Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha 30.05.2006 159 6 6 0
ABB083 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. - Knihovna 01.12.2010 314 134 1 1
ABB085 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Knihovna Masarykova ústavu 16.09.2014 2658 40 3 0
ABB108 Česká botanická společnost – Knihovna 29.11.2010 666 12 0 0
ABB501 Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov 29.06.2005 753 62 0 2
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.04.2006 828 20 3 2
ABB503 Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.-knihovna 11.03.2009 46 0 0 0
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 01.11.2005 761 5 0 0
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 10.10.2005 199 0 0 0
ABC011 Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 29.09.2016 82 4 0 2
ABC013 Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna 30.01.2008 256 4 14 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.05.2005 408 27 0 1
ABC023 Česká geologická služba – Knihovna 05.03.2010 3893 26 0 0
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha 10.05.2006 317 9 0 0
ABC031 Česká geologická služba – Knihovna 22.11.2010 317 0 0 0
ABC036 Endokrinologický ústav - Knihovna 23.04.2012 27 3 0 0
ABC039 Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zemědělská knihovna Zdiby 13.12.2006 298 18 0 0
ABC042 Revmatologický ústav - Středisko administrativy výzkumu, informací a vzdělávání 18.09.2015 95 22 5 0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny Praha 27.04.2005 540 1 0 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 08.11.2011 95 0 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. – oddělení knihovnicko-informačních služeb 01.10.2009 186 10 0 1
ABC121 Ústav jaderného výzkumu Řež 21.03.2006 456 1 0 0
ABC135 Národní filmový archiv – knihovna 13.12.2010 738 8 0 4
ABC161 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha 30.03.2005 84 17 0 0
ABC164 Státní ústav radiační ochrany - Knihovna 27.11.2007 27 10 0 0
ABC504 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha 03.11.2006 217 9 0 0
ABC510 Výzkumný ústav maltovin Praha,s.r.o. 14.07.2007 24 0 0 0
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy 28.03.2006 360 15 0 0
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 03.08.2006 1193 12 3 0
ABD002 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Historický kabinet - knihovna 10.10.2009 1193 0 0 0
ABD003 Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta - Knihovna Praha 11.12.2006 1033 30 18 0
ABD005 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Praha 04.10.2006 366 11 1 0
ABD006 Univerzita Karlova v Praze - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 24.01.2007 766 132 8 0
ABD007 Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole - Ústav vědeckých informací - knihovna 2.LF UK 11.12.2006 183 7 9 2
ABD008 UK Praha, 3. lékařská fakulta - SVI 20.03.2007 77 39 4 0
ABD009 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické Praha 13.11.2006 531 1 1 0
ABD010 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. fyzikální Praha 13.11.2006 740 64 22 1
ABD012 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha 24.03.2005 484 11 2 0
ABD013 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha 24.03.2005 1332 24 38 1
ABD014 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 14.11.2014 394 28 10 1
ABD015 ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha 03.03.2005 213 253 17 0
ABD016 ČVUT - Fakulta strojní Praha 23.07.2004 532 13 0 0
ABD017 ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha 03.03.2005 587 252 296 0
ABD018 ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 03.03.2005 175 5 4 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha 22.11.2005 485 43 6 1
ABD024 Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha 04.05.2006 278 19 0 0
ABD025 Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna 10.02.2010 539 2 33 0
ABD026 Česká zemědělská univerzita v Praze - Knihovna ČZU 29.01.2007 372 91 0 0
ABD027 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta 11.12.2006 792 6 5 1
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 27.04.2010 20 1 0 0
ABD043 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie 24.03.2005 20 0 0 0
ABD044 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha 24.03.2005 1206 29 34 2
ABD045 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie 10.10.2009 1206 0 0 0
ABD046 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha 21.07.2004 922 46 18 2
ABD063 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha 24.03.2005 700 137 2 1
ABD064 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 11.12.2006 755 114 1 3
ABD065 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 26.09.2013 31 68 2 1
ABD066 ČVUT - Fakulta dopravní Praha 03.03.2005 78 1 0 0
ABD067 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 24.03.2005 3 1 0 0
ABD070 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav filozofie a religionistiky - knihovna 10.10.2009 3 0 0 0
ABD076 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna anglistiky a amerikanistiky 10.10.2009 3 0 0 0
ABD080 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - knihovna Ústavu etnologie 10.10.2009 3 0 0 0
ABD081 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou - knihovna 10.10.2009 3 0 0 0
ABD100 ČVUT v Praze - Ústřední knihovna ČVUT 15.04.2011 104 1 0 0
ABD101 ČVUT - Kloknerův ústav Praha 14.06.2004 341 83 28 0
ABD103 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací 11.12.2006 2277 20 1 0
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 23.11.2005 466 0 0 0
ABD113 Univerzita Karlova - Ústav dějin UK a archiv UK - Knihovna nevíme 46 9 0 1
ABD115 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav románských studií - Knihovna románských studíí 10.10.2009 46 0 0 0
ABD139 Policejní akademie České republiky v Praze - Oddělení vědeckých informací 16.11.2012 267 0 0 0
ABD143 ČVUT - Výpočetní a informační centrum Praha 03.03.2005 0 0 0 0
ABD147 Univerzita Karlova v Praze-Evropské dokumentační a informační středisko 20.03.2009 244 0 0 0
ABD156 Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 11.12.2006 318 7 1 0
ABD157 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha 24.03.2004 250 3 1 2
ABD159 ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií Praha 03.03.2005 20 1 13 0
ABD168 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy 26.09.2013 3 0 0 0
ABD170 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické Praha 13.11.2006 116 3 1 0
ABD171 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 26.06.2012 36 9 0 0
ABD180 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 04.10.2011 7 0 0 0
ABD183 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. - Knihovna 28.07.2015 11 0 0 0
ABD185 Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 22.07.2016 0 0 0 0
ABE002 Úřad vlády České republiky knihovna 21.03.2008 0 0 0 0
ABE015 Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha 08.03.2005 540 2 3 0
ABE031 Česká národní banka Praha 23.03.2006 457 44 1 0
ABE045 Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven 26.04.2011 1191 44 2 1
ABE050 Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna 10.10.2009 1191 0 0 0
ABE069 Český hydrometeorologický ústav Praha 30.06.2005 211 2 0 0
ABE134 Ministerstvo financí ČR Praha 04.05.2005 490 29 0 0
ABE179 Informační centrum o NATO 09.04.2015 0 0 0 0
ABE186 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 11.05.2005 492 0 0 0
ABE187 Česká společnost entomologická - Knihovna 10.10.2009 775 0 0 0
ABE190 Gender Studies, o.p.s. – Knihovna 24.08.2009 6 0 0 0
ABE193 Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 26.01.2012 0 0 0 0
ABE195 Masarykova demokratická akademie 16.12.2013 5 0 0 0
ABE199 Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených 18.07.2017 2 0 0 0
ABE205 Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 27.04.2005 109 2 1 0
ABE206 Fakultní nemocnice v Motole - Samostatné oddělení knihovny 11.12.2006 95 0 0 5
ABE283 Státní ústav pro kontrolu léčiv - Tiskové a informační oddělení SÚKL - Knihovna rok 2008 0 0 0 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 7 0 0 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovna 12.11.2009 314 70 0 0
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha 07.03.2006 969 11 0 0
ABE307 Archiv bezpečnostních složek – knihovna 25.03.2009 0 0 0 0
ABE308 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských,afrických a amerických kultur 10.11.2008 1464 49 6 17
ABE309 Národní divadlo 12.11.2007 313 48 0 0
ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 11.05.2004 2311 156 2 1
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna Praha 25.10.2005 4133 0 0 0
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 08.02.2010 700 28 0 0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna Praha 18.11.2004 901 48 11 0
ABE336 Památník národního písemnictví Praha 17.10.2005 1843 16 0 0
ABE340 Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 15.08.2013 36 0 0 0
ABE343 Národní archiv - Knihovna 14.06.2007 804 27 0 0
ABE352 Informační centrum OSN Praha 18.05.2006 22 0 0 0
ABE357 Nadace Bohuslava Martinů Praha 30.03.2007 14 4 0 0
ABE359 Poštovní muzeum - knihovna 10.01.2012 95 9 0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.04.2006 2 0 0 0
ABE367 Archiv hl.m.Prahy – knihovna 01.04.2009 3003 74 1 2
ABE369 Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna 17.01.2011 0 0 0 0
ABE400 Národní galerie v Praze 02.08.2004 1072 129 47 0
ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 11.01.2011 54 0 0 0
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna 09.09.2011 32 1 0 0
ABE451 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea - oddělení zámeckých knihoven 31.01.2014 7249 0 0 0
ABE452 Provinční knihovna OP - Knihovna Dominikánského kláštera 18.12.2008 305 0 0 0
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 29.03.2007 305 0 0 0
ABE454 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna 06.01.2008 305 0 0 0
ABE461 Židovská obec v Praze - Knihovna 31.01.2014 8 0 1 0
ABG001 Městská knihovna v Praze 20.02.2006 185 31 0 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební - Školní studijní informační centrum - Knihovna 11.06.2007 0 0 0 0
ABG308 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola - informační středisko 11.06.2007 0 0 0 0
ABG312 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha 02.12.2005 173 1 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 22.01.2008 0 0 0 0
ABG502 Husova knihovna v Říčanech 29.07.2015 1 0 0 0
ABG505 Městská knihovna Čelákovice 30.09.2015 3 1 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 16.11.2009 7 0 0 0
ABH304 Česká filharmonie/ Galerie Rudolfinum 21.02.2019 40 0 0 0
BEE001 Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 08.10.2012 86 22 0 0
BNG001 Městská knihovna Benešov 14.02.2007 61 0 0 0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 16.02.2007 40434 20 3 0
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 16.03.2015 687 18 0 0
BOB002 Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav - knihovna Brno 11.10.2006 68 16 0 0
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 24.11.2011 426 12 0 0
BOB007 Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 09.08.2005 372 1 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 09.08.2005 1465 16 0 1
BOB012 Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno 11.10.2006 141 1 0 0
BOB013 Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i. - Knihovna rok 2011 134 0 0 0
BOB026 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 10.05.2012 25 12 0 0
BOC011 Masarykův onkologický ústav - Odborná knihovna 22.11.2012 166 76 0 0
BOC017 Úrazová nemocnice v Brně - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 02.03.2012 73 0 0 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.04.2007 328 15 0 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 1448 4 0 0
BOD002 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno 25.04.2005 1956 47 23 0
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno 01.06.2005 180 5 0 0
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 11.12.2012 1202 21 3 0
BOD005 Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Knihovna 07.11.2012 159 8 1 0
BOD006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 24.09.2004 974 912 77 0
BOD008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna 25.05.2007 659 9 0 0
BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno 16.03.2006 1041 109 896 0
BOD016 Vysoké učení technické v Brně – Fak. Architektury 18.03.2009 273 9 4 0
BOD022 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací 04.09.2015 55 0 3 0
BOD024 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty výtvarných umění 09.06.2016 0 0 0 0
BOD026 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno 08.03.2006 369 1 0 0
BOD029 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty podnikatelské 09.06.2016 25 0 0 0
BOD030 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno 07.03.2007 120 26 0 0
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno 26.04.2006 252 4 0 0
BOD032 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Fakulty sportovních studií 27.01.2012 67 5 1 0
BOD034 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 27.01.2012 0 66 13 0
BOD035 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 27.01.2012 169 64 26 0
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna 19.05.2011 317 9 0 0
BOD114 Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky – Knihovnicko-informační centrum 03.03.2010 317 0 0 1
BOD115 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Brno 08.03.2006 388 31 0 0
BOD116 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 09.06.2016 0 0 0 0
BOD117 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 09.06.2016 1 0 0 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 13.02.2008 147 0 0 0
BOE201 Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna 12.11.2007 372 19 3 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 30.01.2009 155 37 1 0
BOE213 Fakultní nemocnice Brno -Bohunice 01.06.2005 303 69 1 0
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna 24.01.2011 1246 52 0 0
BOE304 Moravský zemský archiv v Brně - knihovna 28.03.2011 491 0 0 0
BOE309 Technické muzeum v Brně - Knihovna 03.11.2010 1008 94 0 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 3 0 0 0
BOE451 Biskupství brněnské - Knihovna 11.05.2012 196 2 1 0
BOE801 Muzeum Brněnska - Knihovna 09.11.2012 16 0 0 0
BOG001 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 24.11.2005 9 0 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 25.09.2009 2 0 0 0
BVE301 Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 26.09.2012 1 0 0 0
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 09.03.2004 15084 140 5 1
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 09.03.2004 1234 8 1 0
CBD005 Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna 20.01.2009 356 80 0 0
CBE201 Nemocnice České Budějovice 12.04.2005 74 40 5 0
CBE301 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Knihovna 07.12.2007 73 0 0 0
CBE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 17.12.2012 0 0 0 0
CKE201 Nemocnice Český Krumlov, a. s. - Středisko vědeckých informací 24.06.2010 0 0 0 0
CKE302 Státní oblastní archiv Třeboň - Státní okresní archiv Český Krumlov - Knihovna 30.04.2007 0 3 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.05.2007 0 21 0 0
CLE201 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - Lékařská knihovna 16.12.2008 35 0 0 0
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – knihovna 19.10.2009 881 29 0 0
CLG001 Městská knihovna Česká Lípa 03.06.2008 114 84 0 0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 05.04.2007 263 25 0 0
CRG001 Městská knihovna Chrudim 06.05.2016 1 0 0 0
CVE001 Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 16.02.2012 86 7 0 0
CVG001 Středisko knihovnických a kulturních služeb 21.11.2011 4 0 0 0
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 01.11.2007 17 0 0 0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.03.2007 265 0 0 0
FME301 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p.o. - Studijní knihovna 30.05.2011 18 35 0 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 06.06.2007 6 0 0 0
HBG001 Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod 15.05.2010 5347 133 3 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 01.01.2007 10999 758 103 0
HKD001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna LF a FN 11.12.2006 2253 82 61 10
HKD003 Univerzita Karlova v Praze -  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové -  Středisko vědeckých a knihovnických informací 21.02.2008 357 21 11 1
HKE301 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Přírodovědecké oddělení - Přírodovědecká knihovna 21.11.2006 71 0 0 0
HKE302 Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Historické oddělení - Historická knihovna 21.11.2006 54 0 0 0
HKG001 Knihovna města Hradce Králové 21.04.2010 143 2 0 0
HOE301 Masarykovo muzeum v Hodoníně - Knihovna 09.07.2008 25 1 0 0
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 09.07.2008 226 12 0 0
HOG001 Městská knihovna Hodonín 22.11.2007 5 0 0 0
HOG503 Veselské kulturní centrum, z. ú. - Městská knihovna 10.04.2019 3 0 0 0
CHD001 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 05.04.2006 3 0 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 14.07.2008 3 79 0 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 15.07.2008 3 115 2 0
JCE301 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 09.02.2012 15 0 0 0
JCG001 Knihovna Václava Čtvrtka 09.02.2012 1 0 0 0
JEG502 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 03.06.2015 2 0 0 0
JEG503 Městská knihovna Zlaté Hory 03.06.2015 0 0 0 0
JEG506 Obecní knihovna Lipová-lázně 03.06.2015 0 0 0 0
JEG507 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 03.06.2015 0 0 0 0
JHE002 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Jindřichův Hradec - Knihovna 04.02.2008 441 4 0 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 05.02.2008 3 6 0 0
JHE301 Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec 15.11.2006 143 0 0 0
JHG001 Městská knihovna Jindřichův Hradec 05.02.2008 39 1 0 0
JIE301 Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. - Muzejní knihovna 22.10.2013 0 1 0 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 02.06.2010 233 108 2 0
JNE301 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 21.05.2009 29 0 4 0
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.05.2009 24 18 1 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 06.06.2007 52 1 0 0
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.01.2011 412 7 0 0
KAG502 Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace 12.10.2016 1 0 0 0
KAG503 Městská knihovna Havířov 21.09.2006 74 83 3 0
KHE303 České muzeum stříbra - knihovna 19.09.2012 10 0 0 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.03.2006 9755 129 4 2
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 12.10.2005 382 5 0 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 01.11.2007 813 7 0 0
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.05.2007 294 12 0 0
KMG003 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 01.11.2007 294 0 0 0
KMG303 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 01.11.2007 20 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně 28.02.2007 468 0 0 0
KOE801 Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 31.08.2017 971 3 0 0
KOG001 Městská knihovna v Kolíně 01.07.2014 35 2 0 2
KVE201 Nemocnice Karlovy Vary 12.07.2005 123 0 0 0
KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary 04.09.2008 4274 157 0 0
KVG501 Městská knihovna Ostrov 14.06.2016 3 0 0 0
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 12.04.2006 11068 256 1 0
LID001 Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 04.08.2015 353 141 0 0
LIE302 Severočeské muzeum v Liberci - Knihovna 17.02.2010 635 0 1 0
LIE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Liberci - knihovna 17.06.2010 0 0 0 0
LIE304 Oblastní galerie Liberec, p. o. - Knihovna 04.08.2015 200 0 0 0
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace – Knihovna 21.10.2009 318 4 0 0
LNG501 Městská knihovna Žatec 05.12.2006 4 0 0 0
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 24.09.2013 5 0 0 0
MBG001 Knihovna města Mladá Boleslav 08.04.2015 145 99 27 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 23.10.2008 326 5 0 0
MOF501 UNIPETROL RPA, s.r.o. - Technická knihovna 13.09.2010 374 0 0 0
NAE201 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 05.12.2013 76 4 0 0
NAE502 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Josefově - knihovna 17.06.2010 146 9 0 0
NAE802 Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 04.12.2013 156 0 0 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.04.2007 112 56 1 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 08.10.2009 0 0 0 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 07.12.2004 39210 804 128 0
OLD002 Univerzita Palackého - Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice - Informační centrum a knihovna 08.09.2004 0 0 0 0
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta Olomouc 08.09.2004 0 0 0 0
OLD004 Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc 08.09.2004 0 0 0 0
OLD007 Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc 08.09.2004 8 0 0 0
OLD010 Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc 08.09.2004 8 0 0 0
OLD011 Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 08.09.2004 8 0 0 0
OLD012 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc 08.09.2004 3469 116 13 0
OLD014 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc 15.02.2005 0 0 0 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc 20.09.2006 474 36 1 0
OLE451 Centrum Aletti - Velehrad-Roma - Knihovna 21.10.2013 242 0 0 0
OLG001 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace 02.06.2015 1 0 0 0
OPD001 Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna 05.01.2012 478 124 1 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.06.2006 4696 68 2 4
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 22.06.2006 31 4 1 0
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.09.2004 12863 209 12 0
OSD001 Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna 16.12.2010 901 221 30 0
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.09.2004 2672 40 0 0
OSE201 Fakultní nemocnice Ostrava - Lékařská knihovna 04.08.2009 730 4 1 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 05.06.2007 3 0 0 0
OSF007 Liberty Ostrava a.s. 14.03.2007 164 0 0 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.07.2010 255 0 0 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 05.08.2009 70 4 0 0
PAC501 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Technická knihovna 03.10.2013 513 2 0 0
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum Univerzitní knihovna 18.04.2008 1124 2 0 0
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 02.10.2013 1772 4 0 0
PAE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 11.11.2014 237 12 0 0
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 28.11.2007 7182 27 0 0
PEE201 Nemocnice Pelhřimov, p.o. - knihovna 23.10.2013 45 24 0 0
PEG501 Městská knihovna Pacov 10.05.2016 1 1 0 0
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku – Knihovna 10.05.2010 85 0 0 0
PIG001 Městská knihovna v Písku 10.05.2010 0 0 0 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 01.12.2004 14343 203 5 0
PND001 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni - Středisko vědeckých informací 11.12.2006 1123 47 37 0
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 05.04.2006 963 25 21 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 05.04.2006 230 1 0 0
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 05.04.2006 225 7 2 0
PND008 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna 05.04.2006 0 0 0 0
PNE202 Fakultní nemocnice v Plzni - Lékařská knihovna 07.02.2008 125 1 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.07.2005 1345 186 1 0
PNE305 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 12.03.2015 119 1 0 0
PNG001 Knihovna města Plzně 01.12.2004 127 126 0 0
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.05.2011 380 19 0 0
PTG001 Městská knihovna Prachatice 16.07.2015 271 8 1 0
RKC502 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 12.05.2015 66 0 0 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 13.10.2008 967 1 0 0
SMG004 Městská knihovna Semily 12.02.2016 2 0 0 0
SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 25.01.2016 2 0 0 0
STC501 Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 14.12.2005 232 21 0 0
SUG001 Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace 15.03.2016 4 0 0 0
SUG506 Místní knihovna Libina 15.03.2016 0 0 0 0
SUG510 Obecní knihovna Chromeč 15.03.2016 0 0 0 0
SUG511 Obecní knihovna v Rapotíně 15.03.2016 0 0 0 0
SUG512 Místní knihovna - veřejný internet Starý Maletín 15.03.2016 0 0 0 0
SUG513 Místní knihovna Krchleby 15.03.2016 0 0 0 0
SUG514 Obecní knihovna Bratrušov 15.03.2016 0 0 0 0
SUG515 Místní knihovna Hrabišín 15.03.2016 0 0 0 0
SUG516 Místní knihovna Postřelmov 15.03.2016 0 0 0 0
SUG517 Obecní knihovna Kolšov 15.03.2016 0 0 0 0
SUG518 Místní knihovna Bludov 15.03.2016 0 0 0 0
SUG519 Obecní knihovna Vikýřovice 15.03.2016 0 0 0 0
SUG520 Místní knihovna Dubicko 15.03.2016 0 0 0 0
SUG521 Místní knihovna Sudkov 15.03.2016 0 0 0 0
SUG522 Místní knihovna Dlouhomilov 15.03.2016 0 0 0 0
SUG523 Místní knihovna Olšany 15.03.2016 0 0 0 0
SUG524 Obecní knihovna Vyšehoří 15.03.2016 0 0 0 0
SUG525 Místní knihovna Dolní Studénky 15.03.2016 0 0 0 0
SUG526 Místní knihovna Nový Malín 15.03.2016 0 0 0 0
SUG527 Místní knihovna Oskava 15.03.2016 0 0 0 0
SUG528 Obecní knihovna Brníčko 15.03.2016 0 0 0 0
SUG529 Obecní knihovna Rejchartice 15.03.2016 0 0 0 0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor - knihovna 10.04.2008 10 2 0 0
TAE301 Husitské muzeum v Táboře - Knihovna 11.05.2016 3 0 0 0
TAE801 Husitské muzeum v Táboře - Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí - Knihovna 11.05.2016 17 0 0 0
TAE802 Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 04.11.2015 21 16 0 1
TAG001 Městská knihovna Tábor 15.08.2006 124 10 0 0
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.05.2011 85 0 0 0
TRG001 Městská knihovna v Třebíči 03.06.2010 4 1 0 0
TUC601 INOTEX, s.r.o. 30.07.2008 72 5 0 0
TUD601 Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - České farmaceutické muzeum - knihovna 15 9 1 1
TUE301 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - Knihovna 10.10.2009 414 1 0 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí 06.12.2005 203 6 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 09.11.2007 1 0 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 05.12.2005 41 28 3 0
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 06.11.2009 116 30 0 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 05.11.2009 50 1 0 0
UHE802 Knihovna Muzea Bojkovska 03.12.2014 343 20 0 0
UHF003 DICOM, s.r.o. Uherské Hradiště 10.10.2009 27 0 0 0
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.05.2007 19 6 0 0
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 02.08.2011 835 9 0 0
ULD003 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická - Středisko vědeckých informací 02.08.2011 835 0 0 0
ULD005 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta umění a designu - Knihovna 02.08.2011 835 0 0 0
ULE001 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 835 0 0 0
ULE201 Krajská zdravotní, a.s. - Lékařská knihovna 21.07.2015 217 0 0 0
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 1195 74 0 0
ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 24.04.2007 7270 200 2 1
UOC001 VÚB, a.s. - Odbor poradenství a informačních služeb 18.12.2008 77 0 0 0
UOE802 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 20.10.2015 405 0 0 0
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 17.01.2006 90 99 0 0
UOG505 Městská knihovna Česká Třebová 1 0 0 0
VSG001 Masarykova veřejná knihovna 07.06.2007 186 22 1 0
VYE201 Nemocnice Vyškov, p.o. - Lékařská knihovna 02.04.2010 106 1 0 0
ZLC001 SPUR, a.s. - Středisko informačních a patentových služeb 10.10.2009 0 0 0 0
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Ústřední knihovna 26.11.2008 1130 14 0 0
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 26.11.2008 282 29 0 0
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. 10.10.2009 353 3 0 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 04.11.2008 850 69 0 2
ZLF402 S-projekt plus, a.s. - Technická knihovna - TEI 850 0 0 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše 07.02.2007 9820 186 1 0
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 09.03.2006 36 0 0 0
ZRE701 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. - lékařská knihovna 01.11.2013 47 37 4 4
Celkem 170171 11641 1919 165

 

 • Údaje z roku 2020 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2019 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2018 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2006 najdete v archivu
 • Údaje z roku 2005 najdete v archivu
03.04.2024